Zận chủ, cờ vàng phấn khích với “biểu tình ôn hòa” của giáo dân miền Trung