Xin Đừng Lừa Chúng Tôi - Gửi Phúc Linh Vũ Hiển


 ●   Bản rời

Xin Đừng Lừa Chúng Tôi - Gửi Phúc Linh Vũ Hiển

Subject: Xin_Đừng_Lừa_Chúng_Tôi_/_Ph
úc_Linh_:_AL_HOÀNG_và_PLANNED_PA RENTHOOD
From: "qtran"
Date: Wed, July 16, 2014 3:02 pm

Thưa ông Phúc Linh Vũ Hiển,
Có những điều chúng ta cần phải xét theo khía cạnh thực tế của vấn đề. Mặc dù trên nguyên tắc có luật cấm những tổ chức xã hội hoặc tôn giáo không có đóng thuế và có nhận tiền tài trợ của chính phủ thì không được làm chính trị, nhưng có ai tin Giáo Hội Công Giáo Hoa Kỳ tuyệt đối không có làm chính trị không?
Chỉ cần mấy ông giám mục ra vạ tuyệt thông những nhà chính trị nào công khai ủng hộ việc phá thai thì cũng làm họ mất một số phiếu đáng kể của các tín đồ Công Giáo rồi. Việc này đã từng xảy ra đối với ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ Joe Biden.
Ông hãy vào cái nguồn sau đây để nhận ra họ đang nhận tiền từ chính phủ liên bang như thế nào:
- http://www.networklobby.org/news-media/federal-funding-catholic-organizations
Funding increases for Catholic organizations in recent years include the following:
- An increase from $12.45 million (2008) to $57.89 million (2011) in USDA food assistance to Catholic Relief Services (CRS)
- An increase from just over $440 million (2008) to more than $554 million (2010) to Catholic Charities USA
- Increases in Dept. of Labor grants to Catholic organizations such as Catholic Charities of Kansas for ex-offender reintegration and other programs from $300,000 (2009) to more than $5 million (2011)
- An increase of HHS funding for Catholic Medical Mission Board global health activities from $500,000 (2008) to $7 million (2011).

Xin gửi ông bài để nhận ra Công Giáo Hoa Kỳ đã và đang dính vào chính trị như thế nào.

Trân trọng,
Trần Tiên Long

Xin Đừng Lừa Chúng Tôi


Trần Tiên Long19-Jun-2012