Xem bị cáo chất vấn, hỏi vặn luật sư trong tòa án Việt Nam

Subject: ***__xem_bị_cáo_chất _vấn_luật_sư_bên_VN_!
From: Mike Wilson 
Date: Tue, June 27, 2017 12:00 pm

Xem bị cáo (defendant) chất vấn, hỏi vặn luật sư trong tòa VN !

Bên Mỹ, khi luật sư hỏi, 
bị cáo thường chỉ được phép trả lời Có hay Không, Yes or No !
- không được phép hỏi vặn lại luật sư !

Bên Mỹ, luật sư bên này có thể phản đối luật sư bên kia, rồi chờ quan tòa phán xử .

Nếu vấn đề rắc rối, luật sư hai bên phải hội ý (kín) với quan tòa .

Tòa án bên VN có vẻ dễ dãi hơn.

nth-fl
_____________________
Phương Nga chất vấn lại luật sư ông Cao Toàn Mỹ - VnExpress