Luật sư Lê Thanh Sơn: Tính Theo Đạo Chúa Nhưng Vì Kinh Thánh Quá Vô Lý Nên...
| 2459 Lượt xem
Luật sư Lê Thanh Sơn: Tính Theo Đạo Chúa Nhưng Vì Kinh Thánh Quá Vô Lý Nên... thôi. Sau đó nhờ nghe một băng thuyết giảng của Thầy Thích Nhật Từ: tuổi trẻ và Đạo Phật. Mỗi lần nghe lại phát sinh ra một điều lý thú mới.
Video ngẫu nhiên
Xem nhiều nhất
Ảnh
Tin bài
| 22/11
3859 Lượt xem
| 19/08
3087 Lượt xem
| 08/09
2792 Lượt xem
| 22/11
2515 Lượt xem