Vì sao ông Nguyễn Cao Kỳ chửi những người chống cộng là 1 lũ côn đồ?
| 2415 Lượt xem
Côn đồ chỉ là một thiểu số, vì lí do tôn giáo (Vatican) chính trị (theo giặc), vẫn chối bỏ sự thật lịch sử và chính nghĩa đuổi giặc, - tệ hơn nữa, họ vẫn tiếp tục chia rẽ và phá hoại !
Xem nhiều nhất
Ảnh
Tin bài