Vấn Đề Viết Sử và Cuộc Viếng Thăm Của GS Nguyễn Văn Trung
| 2654 Lượt xem
Nhân vụ tranh cãi quanh ý kiến "bỏ chữ Ngụy" trong sách Lịch Sử Việt Nam, GS Nguyễn Mạnh Quang kể lại câu chuyện GS Nguyễn Văn Trung tìm đến thăm nhà ông vào năm 2001. Đây là Việc trèo cao lặn sâu của Giáo Hội La Mã
Video ngẫu nhiên
Xem nhiều nhất
Ảnh
Tin bài