Sơ lược lịch sử Việt Nam 1945 đến 1954
| 2169 Lượt xem
Chiến thắng Fascist năm 1945 mở ra một trang mới cho lịch sử hiện đại. Ca trái đất reo mừng, và ai cũng hy vọng rằng từ đó những cuộc chiến tranh thế giới cùng với các hiểm họa ghê gớm cho nhân loại sẽ vĩnh viễn bị loại trừ
Xem nhiều nhất
Ảnh
Tin bài
| 22/11
3680 Lượt xem
| 19/08
2907 Lượt xem
| 08/09
2601 Lượt xem
| 22/11
2331 Lượt xem