Video- Các phong trào chống đối Giáo hội La Mã của các nhà trí thức Âu Châu
| 1043 Lượt xem
Nhiều nước ở Âu Châu đã nằm dưới quyền thống trị của Giáo Hội La Mã hàng nghìn năm cho đến khi họ không còn chịu đựng được nữa. Bài nói chuyện sau đây sơ lược những giai đoạn lịch sử tranh đấu gay go của các nước này trong việc chống lại ảnh hưởng
Xem nhiều nhất
Ảnh
Tin bài
| 22/11
3812 Lượt xem
| 19/08
3051 Lượt xem
| 08/09
2744 Lượt xem
| 22/11
2464 Lượt xem