Phương Pháp Sử Là Thế Nào? Thế Nào Là Viết Sử Trung Thực? P 2/2
| 1788 Lượt xem
Trong mấy chục năm gần đây có nhiều tác phẩm lịch sử của những người được đào tạo trong ngành sử đều cho rằng mình viết theo phương pháp sử. Nhưng tại sao có những luồng ý kiến trái ngược về sử nước nhà, nhất là trong sử cận đại từ thời 1945 cho đến
Xem nhiều nhất
Ảnh
Tin bài
| 22/11
3863 Lượt xem
| 19/08
3091 Lượt xem
| 08/09
2796 Lượt xem
| 22/11
2517 Lượt xem