Phương Pháp Sử Là Thế Nào? Thế Nào Là Viết Sử Trung Thực? P 2/2
| 1726 Lượt xem
Trong mấy chục năm gần đây có nhiều tác phẩm lịch sử của những người được đào tạo trong ngành sử đều cho rằng mình viết theo phương pháp sử. Nhưng tại sao có những luồng ý kiến trái ngược về sử nước nhà, nhất là trong sử cận đại từ thời 1945 cho đến
Video ngẫu nhiên
Xem nhiều nhất
Ảnh
Tin bài
| 22/11
3749 Lượt xem
| 19/08
2978 Lượt xem
| 08/09
2673 Lượt xem
| 22/11
2394 Lượt xem