Phương Pháp Sử Là Thế Nào? Thế Nào Là Viết Sử Trung Thực? P1/2
| 1810 Lượt xem
Phe này cho rằng phe kia là che giấu sự thật nên có nhận định khác nhau về một số sự kiện lịch sử, như cuộc chiến tranh chống ngoại xâm giành độc lập của Việt Nam chẳng hạn. Vậy đâu là tiêu chuẩn để đánh giá sự trung thực của một tác phẩm lịch sử?
Xem nhiều nhất
Ảnh
Tin bài