Tổng Thống Ngô Đình Diệm xem dân như cỏ rác
| 2004 Lượt xem
Năm 1961 (Tân Sửu), lụt lớn ở đồng bằng sông Cửu Long, ông Diệm mang ủng phì phèo thuốc lá, ngồi trên thuyền bắt sĩ quan cấp Tá lội nước đẩy đi thăm dân bị nạn: Tuy gọi là “Cộng hòa Nhân vị” nhưng Quan liêu phong kiến đã thấm vào máu thịt ông từ thời
Xem nhiều nhất
Ảnh
Tin bài
| 22/11
3863 Lượt xem
| 19/08
3091 Lượt xem
| 08/09
2796 Lượt xem
| 22/11
2517 Lượt xem