Nhân Cách Mạng Tháng 8: Nhận Xét Các Lời Tuyên Bố Của Ô. Phạm Cao Dương -P 3/4
| 2247 Lượt xem
Nhân Cách Mạng Tháng 8: Nhận Xét câu tuyên bố: Ô. Phạm Cao Dương: "Nếu không có Cách Mạng 19/8/1945 Việt Nam đã có tự do, dân chủ, và tiến bộ như Đại Hàn và các nước Đông Nam Á khác mà không ph̉ải trải qua hai cuộc chiến đẫm m
Xem nhiều nhất
Ảnh
Tin bài