Nhân Cách Mạng Tháng 8: Nhận Xét Các Lời Tuyên Bố Của Ô. Phạm Cao Dương -P 4/4
| 1915 Lượt xem
Nhân Cách Mạng Tháng 8: Nhận Xét Các Lời Tuyên Bố Của Ô. Phạm Cao Dương - kế hoạch để tránh chiến tranh: Một chính phủ nào khác (miễn là không phải VM), do những người có thế - tức là những người thân Pháp sẽ thương lượng, điều đình với Pháp...
Xem nhiều nhất
Ảnh
Tin bài