Đề tài nói chuyện thứ 21: Về Lá Thư Pestrus Ký Từ Chối Làm Công Dân Pháp
| 1043 Lượt xem
Những lá thư phản ứng đã đăng trên http://sachhiem.net. Hôm nay GS Nguyễn Mạnh Quang phân tích thêm phần còn lại của lá thư của ông Pestrus Ký.
Video ngẫu nhiên
Xem nhiều nhất
Ảnh
Tin bài