Cựu biệt động quân VNCH: "Sài Gòn bây giờ mới đúng là Hòn Ngọc viễn đông"
| 2240 Lượt xem
Cựu biệt động quân VNCH: "Sài Gòn bây giờ mới đúng là Hòn Ngọc viễn đông"
Xem nhiều nhất
Ảnh
Tin bài