"Con là người VNCH, ba má con theo VNCH ngày xưa ..."
| 735 Lượt xem
"Con là người VNCH, ba má con theo VNCH ngày xưa ..."