Thượng nghị sĩ Tom Harkin và nhà báo Don Luce kể về Nhà tù Côn Đảo [Phần 1]
| 888 Lượt xem
Thượng nghị sĩ Tom Harkin và nhà báo Don Luce kể về Nhà tù Côn Đảo [Phần 1]