KBCHN cảm tưởng về ngày 30 tháng tư
| 1311 Lượt xem
Ngày 30 tháng bạn ở đâu, làm gì, tâm trạng ra sao? Sau 42 năm bạn nhận định thế nào khi có người nói đó là ngày Thống Nhất đất nước hội vui của dân tộc, có người nói ngày mất nước, quốc hận. Bạn nghĩ sao?
Xem nhiều nhất
Ảnh
Tin bài