Đệ Nhất phu nhân TT. Obama phá vỡ sự im lặng của bà về ngày D. Trump đắc cử
| 1376 Lượt xem
Hôm đó "Tôi đi ngủ". Tôi đã làm những gì có thể làm và tôi đứng ra một bên. Đó là nền dân chủ của chúng ta. Chúng tôi đã săn sàng làm việc với chính quyền kế nhiệm.
Xem nhiều nhất
Ảnh
Tin bài