Nhà báo Nguyễn Phương Hùng, sau khi nhận được thông báo chính thức Bộ Công an Việt Nam khẳng định
| 1813 Lượt xem
các bác chống cộng ơi : ai dám đối diện sự thật - lịch sử, chính trị liên quan đến VN ?
Xem nhiều nhất
Ảnh
Tin bài