Thừa nước đục Forrmosa, Ca-tô Rô-ma cầm ngọn cờ Vatican thả câu
| 1497 Lượt xem
Linh mục xách động quần chúng. Phần I thì hát Kinh Hòa Bình "đem yêu thương vào nơi oán thù". Phần IV thì gậy gộc đánh phá chửi bới. Đó là lời Chúa!!
Xem nhiều nhất
Ảnh
Tin bài