Bé Quách Phú Thành: DUYÊN NGHIỆP CẦM CA - Thử tài siêu nhí
| 1568 Lượt xem
Cải cách hát ca theo tiến bộ. Lưu truyền tuồng tích sánh văn minh. Bao bậc tiền nhân đã dày công gầy dựng. Thế hệ trẻ các con nhớ giữ gìn và phát triển nhe con.