Singing Sand Dunes
| 1920 Lượt xem
Tại Sao Các Đụn Cát Biết Hát Trên Sa Mạc? Lý Thái Xuân sưu tầm