Có ai dám ném cả bàn thờ Tổ tiên cha mẹ của mình đi không? Có - Khi người bị thôi miên với kinh Exodus 34:14 "Các ngươi không được thờ ai ngoài ta"
| 1880 Lượt xem
Có ai dám ném cả bàn thờ Tổ tiên cha mẹ của mình đi không? Có - Khi người bị thôi miên với kinh Exodus 34:14 "Các ngươi không được thờ ai ngoài ta"
Xem nhiều nhất
Ảnh
Tin bài