Vắn tắt Lịch sử cận đại của Việt Nam - dành cho những người Việt CCCĐ chưa hề biết sử


On Sunday, July 5, 2020, 03:44:34 AM EDT, Hong PHAM wrote:

Vắn tắt:

- Trước 1954 không có nước Việt Nam trên bản đồ thế giới vì Việt Nam đã mất vào tay Pháp...Năm 1945, Vua Bảo Đại thoái vị và trao Ấn Kiếm triều đình cho đại diện của Hồ Chí Minh...Bảo Đại trở về làm thường dân nước Việt từ đó...

-Ngày 2 Tháng 9 Năm 1945, Hồ Chí Minh thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà với biên giới là từ Ải Nam Quan đến Mũi Cà Mau...và tuyên bố chống Pháp...

-Năm 1954, Pháp bị thua và Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà thu hồi toàn bộ lãnh thổ đất nước từ Ải Nam Quan đến Mũi Cà Mau nhưng...

*Hiệp Định Geneve 1954 ra đời để Mỹ chánh thức thay Pháp ở VN nhưng chỉ ở miền nam VN - từ Vĩ Tuyến 17 đến Mũi Cà Mau - và gây nên cuộc chiến 20 năm mà thế giới gọi là Việt Nam War ...

*Hiệp Định Paris 1973 ra đời để Mỹ chánh thức rút khỏi VN và Việt Nam War kết thúc năm 1975...

*Khi Mỹ đến nam VN, Mỹ dựng lại cái bung xung Bảo Đại thành Quốc Trưởng để đưa Ngô Đình Diệm về nam VN. Ô Diệm quy tụ tất cả những thành phần tướng, tá, binh sĩ...người Việt do Pháp để lại - Việt gian theo Pháp - để thành lập quân đội cho "Nước Việt Nam Cộng Hoà" rồi bắt đầu cho cuộc chiến tương tàn suốt 20 năm, 1955-1975...

*Bố của ông Diệm là Ngô Đình Khả và ông Nội của Diệm là Ngô Đình Niệm đều là tay sai đắc lực của giặc Pháp thời Pháp chiếm giữ VN. Mỹ cung cấp vũ khí cho quân đội VNCH và từ "Tổng Thống" đến người lính Binh Nhì của VNCH đều lãnh lương của Mỹ qua "viện trợ"...

*Sau năm 1975 cho tới nay, cựu quân nhân VNCH ra định cư ở nước ngoài đều lãnh lương "cựu chiến binh" từ các nước Mỹ, Úc, Pháp...v..v..

HP