Vài Ý Kiến Xung Quanh Một Bản Tin

  ●   Bản rời

Vài Ý Kiến Xung Quanh Một Bản Tin

Trần Chung Ngọc

http://sachhiem.net/TCN/TCNtg/TCN147_tin.php

28-Jul-2013

Tờ Chicago Tribune ngày chủ nhật, 28 tháng 7, 2013, có một bản tin của ký giả Philip Pullella ở Rio de Janeiro trong dịp giáo hoàng Francis đến Brazil, nhan đề: “Giáo Hoàng Than Vãn Về Cuộc “Xuất Hành” Ra khỏi Giáo Hội”. Sau đây là vài đoạn đặc biệt:

Chicago Tribune, Sunday, July 28, 2013, p. 30: Pope Laments “Exodus” From Church

By Philip Pullella, Reuters

- Rio de Janeiro.- Giáo hoàng Francis, trong một sự dánh giá ngay thẳng về tình trạng của Giáo hội Ca-tô Rô-ma, ngày thứ Bảy vừa qua nói Giáo hội nên nhìn vào tấm gương và hỏi tại sao lại có quá nhiều người từ bỏ đức tin của các tổ phụ.

(Rio de Janeiro.- Pope Francis, in a candid assessment of the state of the Roman Catholic Church, said Saturday it should look in the mirror and ask why so many people are leaving the faith of their fathers.)

Giáo Hoàng Francis 1 - Youth Day ở Rio de Janeiro

[Trong khi đó thì Ca-tô Việt Nam vẫn tiếp tục khoe, nay cải đạo được một người sắp chết, mai cải đạo được một ni cô vốn không phải là một ni cô, và trí thức như Lữ Giang v…v… vẫn khoe là Ca-tô Giáo có nhiều tín đồ nhất v…v…]

Ảnh http://radarsite.blogspot.com/2011/01/exodus.html

- Giáo hoàng đã nói với các giám mục Brazil trong một bài dài đặt đường lối để chấm dứt cái mà ông ta gọi là một cuộc “xuất hành”. “Tôi muốn mọi người chúng ta phải tự hỏi: Chúng ta có còn là một giáo hội có khả năng làm ấm lòng con người không?”, ông ta nói rất thẳng thắn trong một bài về sự xuất huyết của giáo hội trong nhiều quốc gia.

(Francis delivered a long address to the country’s Bishops for stopping what he called an “exodus”. I would like all of us to ask ourselves today: Are we still a church capable of warming hearts?, he said in a speech remarkable for its frankness about the hemorrhaging of the church in many countries.)

[Khi xưa, Chúa đã giúp cho dân Do Thái một cuộc xuất hành vĩ đại ra khỏi Ai Cập vì các vua Ai Cập đối xử tàn bạo với người Do Thái. Ngày nay Chúa cũng đã mạc khải cho tín đồ Ca-tô phải xuất hành ra khỏi giáo hội, một giáo hội độc tài thần trị đã giam giữ tín đồ trong chính sách “ngu dân dễ trị”, và một ngục tù tâm linh, với những hứa hẹn lừa dối. Đây là chiều hướng “free fall” mà Chúa đã định, không ai có thể cưỡng lại được}

- Ông giáo hoàng người Argentina, ở Rio de Janeiro trong Ngày Giới Trẻ Thế Giới, nói về “sự huyền nhiệm của những người rời bỏ Giáo hội” vì họ nghĩ rằng Giáo hội” không còn mang đến cho họ một cái gì có ý nghĩa hay quan trọng”. Giáo hội đang mất đi tín đồ cho chủ nghĩa thế tục và các tôn giáo khác.

(The Argentine pope, in Rio for World Youth Day, referred to what he called “the mystery of those who leave the church” because they think it “can no longer offer them anything meaningful or important”. The church has been losing members to secularism and other religions.)

[Chắc giáo hoàng phải nhờ đến Giáo hội Ca-tô Việt Nam để vớt vát lại số tín đồ “xuất hành” qua chiêu bài “đối thoại chân thành với Phật Giáo để loan báo tin mừng cứu rỗi” (sic) của Tổng giám Mục Leopoldo Girelli, đại diện giáo hoàng Francis ở Việt Nam] (xem )

Trần Chung Ngọc
Các bài tôn giáo cùng tác giả


▪ “Ngày Tận Thế” của Ki Tô Giáo  - Trần Chung Ngọc

▪ Cây Thập Giá Trong Kitô Giáo - Trần Chung Ngọc

▪ Cải đạo á châu ? Một ảo tưởng ! - Trần Chung Ngọc

▪ Di Hại Của “Nền Đạo Lý Thiên-La Đắc-Lộ” - Trần Chung Ngọc

▪ Giê-su Ki-tô - Cuộc Đánh Cá Của Người Vô Thần - Trần Chung Ngọc dịch

▪ Hình Ảnh Suy Thoái Của Ki Tô Giáo Trên Thế Giới - Trần Chung Ngọc

▪ Huyền Thoại Cứu Rỗi  - Trần Chung Ngọc

▪ Lịch Sử các Giáo Hoàng - Trần Chung Ngọc

▪ Những Lời Châu Ngọc Về Ki-tô giáo - Robert G. Ingersoll - Trần Chung Ngọc

▪ Những Yếu Tố Chính Đưa Đến Sự Suy Thoái - Trần Chung Ngọc

▪ Nhân Vật Mary Trong Ca-Tô Giáo Rô-Ma - Trần Chung Ngọc

▪ Nhân Vật Mary Trong Ca-Tô Giáo Rô-Ma - 1 - Trần Chung Ngọc

▪ Nhân Vật Mary Trong Ca-Tô Giáo Rô-Ma - 2 - Trần Chung Ngọc

▪ Nhân Vật Mary Trong Ca-Tô Giáo Rô-Ma - 3 - Trần Chung Ngọc

▪ Nhân Vật Mary Trong Ca-Tô Giáo Rô-Ma - 4 - Trần Chung Ngọc

▪ TÔI ĐỌC CUỐN: “Hai Ngàn Năm Một Thuở: Chứng Từ Của Một S - Trần Chung Ngọc

▪ Tìm Hiểu Vấn Nạn Linh Mục Loạn Dâm - 1 - Trần Chung Ngọc

▪ Tìm Hiểu Vấn Nạn Linh Mục Loạn Dâm - 2 - Trần Chung Ngọc

▪ Tại Sao Ki Tô Giáo Phải Suy Thoái - Trần Chung Ngọc

▪ Tản Mạn Về Thần Học Ki-Tô Giáo - Trần Chung Ngọc


▪ 1 2 3 4 5 ▪ >>>


Bài khác