Vài Bông Hoa Tư Tưởng Trong Vườn Hoa Vô Thần

  ●   Bản rời

Vài Bông Hoa Tư Tưởng Trong Vườn Hoa Vô Thần

Trần Chung Ngọc

18-Mar-2012

 

Ki tô giáo:

 

 

Niềm tin về một cái thây ma Do Thái nào đó sống lại có thể làm cho chúng ta sống đời đời nếu chúng ta ăn thịt ông ta một cách tượng trưng và nói với ông ta qua ngoại cảm là chúng ta chấp nhận ông ta làm Chúa của chúng ta, để ông ta có thể cất bỏ được một lực ác trong linh hồn của chúng ta hiện hữu trong nhân loại vì một người đàn bà làm ra từ cái xương sườn đã bị một con rắn biết nói thuyết phục để ăn trái trên một cái cây thuộc loại ma thuật.

Thì thật là hoàn toàn có ý nghĩa

 

Bertrand RussellTrên cái giá sách ở kia có cuốn Thánh Kinh.  Nhưng tôi để nó bên cạnh tác phẩm của Voltaire – thuốc độc và thuốc giải độc.-

(There's a Bible on the shelf there. But I keep it next to Voltaire--poison and antidote.-)

Brian Pennycook: “Đừng có nói gì với tôi về Gót cho đến khi bạn đã ăn trưa với ông ta

(Don't tell me about god until you have lunch with him.)

[Nghĩa là: Trước khi biết rõ về Gót thì đừng có nói gì về Gót]

 

-- o0o --

Thỉnh thoảng trên vài diễn đàn hải ngoại tôi vẫn thấy có những con chiên đặt câu hỏi: sau khi chết thì đi về đâu?  Trong đầu óc của họ, có lẽ không ngoài nhận định của George Bernard Shaw (1856-1950): Đối với tín đồ Công giáo, chỉ có hai quốc gia, thiên đường và hỏa ngục; chỉ có hai trạng thái của con người, cứu rỗi hay bị đày đọa (For the Catholic, there are but two countries, heaven and hell; but two conditions of men, salvation and damnation.) Họ mê sảng, được giáo hội nhồi sọ để đặt hi vọng hão huyền vào một cuộc sống đời đời trên một chỗ mà chẳng ai biết chỗ đó như thế nào mà họ gọi là thiên đường.  Và từ thế hệ này sang thế hệ khác, cha truyền con nối, chờ đợi 2000 năm nay và vẫn còn chờ đợi ngày cách chung tới.  Nhưng thật là tội nghiệp, vì họ không hề biết rằng, chẳng làm gì có cái gọi là ngày cánh chung và cũng chẳng có chuyện Chúa Giê-su biết người Việt Nam là giống người nào, để mà cho họ lên thiên đường, và trên thực tế, giáo hội Công giáo, qua sự chấp nhận trước thế giới những thành quả của khoa học về vũ trụ nhân sinh,  đã vứt “thiên đường, hỏa ngục, cứu rỗi, đày đọa” vào xọt rác từ lâu rồi, nhưng trong nội bộ vẫn duy trì những quan niệm hoang đường thuộc loại mê tín này để mê hoặc đám tín đồ thấp kém.  Như vậy có phải là họ rất đáng tội nghiệp không.  Đi về đâu ư?  Để trả lời, tôi xin mượn tư tưởng của hai danh nhân:

Đức Khổng Tử nói: “Chuyện dưới đất còn chưa rõ, nói chi đến chuyện trên trời; Chuyện sống còn chưa rõ, nói chi đến chuyện chết ?”

Đúng vậy, Thánh Kinh viết hoàn toàn sai về những chuyện dưới đất, làm sao chúng ta có thể tin được những chuyện trên trời trong đó.  Và nếu họ vẫn tin là có thiên đường và địa ngục thì Victor Hugo đã nhận định như sau:

Victor Hugo: “Một địa ngục thông minh thì tốt hơn là một thiên đường ngu muội” (An intelligent hell would be better than a stupid paradise)

Người Vệt Nam có câu : “Người khôn ở với người ngu bực mình”.  Ai muốn sống cuộc sống đời đời trên một thiên đường ngu muội, xin cứ tùy tiện sử dụng quyền tự do tín ngưỡng của mình.  Tôi xin chúc cho họ được mau toại nguyện.

Trong 14 điều phổ thông Đức Phật dạy thì điều thứ 13 như sau:

Khiếm Khuyết Lớn Nhất Của Đời Người Là Kém Hiểu Biết

Lẽ dĩ nhiên không ai có thể biết hết những cái biết của thiên hạ. Khi xưa Trang Tử đã từng nói: “Cái biết của thiên hạ thì vô hạn, cái biết của cá nhân thì hữu hạn; mang cái hữu hạn đi tìm cái vô hạn: nguy vậy thay.”  Cho nên chúng ta nên hiểu là câu trên chỉ có nghĩa: “Biết về điều gì thì phải biết cho đúng”, nếu không thì sự hiểu biết về điều đó rất thiếu sót, và đó là một khiếm khuyết trong sự hiểu biết của mình.  Vì khiếm khuyết này mà chúng ta có thể có những hành động sai lầm. 

Đọc trên một số diễn đàn truyền thông ở hải ngoại, chúng ta thấy người Công giáo Việt Nam quả là rất kém hiểu biết về những điều họ viết.  Kém hiểu biết về thế giới bên ngoài, kém hiểu biết về chính đạo của mình khoan nói đến các đạo khác.  Cho nên họ viết ít thì sai ít, viết nhiều thì sai nhiều, và càng viết càng sai. Và điều đặc biệt là họ vẫn còn tin nhảm nhí vào những điều không thể tin được mà chính giáo hội đã vứt bỏ. Đó chính là sự thành công của giáo hội: duy trì một ngục tù tâm linh để tiếp tục giam giữ tín đồ ít đầu óc trong những ốc đảo ngu dốt (từ của LM Trần Tam Tĩnh).

Chúng ta hãy đọc vài bài kinh mà người Công giáo Việt Nam phải đọc thường ngày để thấy rõ đầu óc của họ như thế nào trong thời đại ngày nay.  Và qua những trích dẫn từ những cánh hoa tư tưởng trong vườn hoa vô thần ở phần sau chúng ta sẽ thấy rõ tại sao họ lại mê sảng như vậy:

Kinh Vinh Danh:

Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế cho người thiện tâm. - Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa, lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy Con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Ðức Chúa Cha, Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con, Chúa xóa tội trần gian, xin nhận lời chúng con cầu khấn. Chúa ngự bên hữu Ðức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Ðấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Ðấng Tối Cao, cùng Ðức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Ðức Chúa Cha. Amen

Kinh Sấp Mình:

Lạy Chúa con, con sấp mình xuống trước mặt Chúa con. Con tin thật Chúa ở khắp mọi nơi, thông biết mọi sự, hằng xem thấy con, hằng nghe lời con cầu nguyện. Xin Chúa rất nhân từ hãy đoái xem sự nghèo ngặt con và nhận lời con nguyện.

Lạy Chúa xin hãy mở miệng lưỡi con ra, thì con sẽ cao rao những lời ngợi khen Chúa.

Kinh Thờ Lạy:

Lạy Chúa con, con là vật phàm hèn cùng là không trước mặt Chúa, con hết lòng thờ lạy và nhận thật Chúa là đầu cội rễ mọi sự, là cùng sau hết mọi loài. Chúa đã dựng nên con cùng thật là Chúa con nữa, thì con xin dâng linh hồn và xác cùng mọi sự trong ngoài con ở trong tay Chúa. Amen.

Kinh Tin:

Lạy Chúa con, con tin thật có một Đức Chúa Trời là Đấng thưởng phạt vô cùng. Con lại tin thật Đức Chúa Trời có Ba Ngôi, mà Ngôi Thứ Hai đã xuống thế làm người chịu nạn chịu chết mà chuộc tội thiên hạ. Bấy nhiêu điều ấy cùng các điều Hội Thánh dậy thì con tin vững vàng vì Chúa là Đấng thông minh và chân thật vô cùng đã phán truyền cho Hội Thánh. Amen.

Kinh Cậy:

Lạy Chúa con, con trông cậy vững vàng vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu thì Chúa sẽ ban ơn cho con giữ đạo nên ở đời này, cho ngày sau được lên thiên đàng xem thấy mặt Đức Chúa Trời hưởng phúc đời đời, vì Chúa là đấng phép tắc và lòng lành vô cùng đã phán hứa sự ấy chẳng có lẽ nào sai được. Amen.

Và đây chỉ là vài bài Kinh trong số mấy chục bài mà các tín đồ Công giáo phải đọc thường ngày.  Điều khó hiểu đối với những người có đôi chút đầu óc như chúng ta là tại sao trong thời buổi này mà con người vẫn có thể đọc lên những bài kinh đượm mùi hoang đường mê tín như vậy.  Họ bị bọn người xảo quyệt buôn thần bán thánh nhồi sọ và vì không có mấy đầu óc nên họ bị lừa bịp để tin vào những điều không thể nào tin được.  Trong cuốn “The Final Superstition”, Joseph L. Daleiden, một tín đồ Công giáo đã đưa ra nhận định sau đây để giải thích điều này, trang 17:

Lịch sử cho chúng ta đầy những bằng chứng là những người tự cho mình là những sứ giả được gửi đến để bầy tỏ cho quần chúng những Lời của Gót thường là những kẻ lừa gạt, bất tài lừa bịp, thuộc lớp người hạ cấp nhất.  Những kẻ lừa bịp tôn giáo này không thiếu những kẻ ngốc nghếch: những người nghèo khổ bệnh hoạn, những người ngu dốt ít học, những người ở ngoài lề xã hội và trong cảnh khốn cùng.

(Joseph L. Daleiden, The Final Superstition, p. 17:  History provides ample evidence that those who claimed that they were sent as messengers to reveal the word of God were frequently frauds and charlatans of the lowest sort.  These religious con artists find no shortage of pigeons: the poor and the sick, the ignorant and the uneducated, the alienated and distressed.)

Với loại đầu óc như vậy nên về lãnh vực chính trị xã hội thì có một điều sơ đẳng nhất mà họ cũng không biết, đó là luôn luôn dùng cụm từ “Cộng sản vô thần” để chống Cộng.  Đối với giới “Chống Cộng Cho Chúa” [CCCC] thì hai chữ “vô thần” hầu như bao giờ cũng đi liền với hai chữ “Cộng sản” thành cụm từ “Cộng sản vô thần”.  Điều này chứng tỏ họ rất kém hiểu biết về “Cộng sản” cũng như về “vô thần”, và đó chính là khiếm khuyết lớn nhất trong đời họ.  Vì kém hiểu biết nên khi sử dụng cụm từ “Cộng sản vô thần” họ không hề biết rằng, trên thực tế, đó lại là lời khen tặng CS bởi vì vô thần” là biểu hiện của sự tự hào, của danh dự, của sự tiến bộ trí thức” trong khi “hữu thần là biểu hiện của sự thấp kém, ngu muội, mê tín.  Giáo hoàng John Paul II trước đây cũng viết trong cuốn “Bước Qua Ngưỡng Cửa Hi Vọng”: "Phật Giáo đại để là một hệ thống vô thần”, nhưng ai cũng biết Phật Giáo là đạo của trí tuệ, còn Công giáo là đạo của đức tin, đồng nghĩa với mê tín.

Trong thời mà ở Âu Châu hầu như mọi người đều theo Ki Tô Giáo, thời mà các trí thức Tây phương gọi là “thời đại hắc ám” (the dark ages) hay “thời đại của sự man rợ và đen tối trí thức” (the ages of barbarous and intellectual darkness) thì vô thần đã ló dạng qua một số khoa học gia và triết gia, tuy vẫn còn ở dưới quyền của Giáo hội, nhưng trên thực tế đã không còn Gót trong đầu, và những tư tưởng, những khám phá khoa học của họ đã đưa nhân loại ra khỏi sự tăm tối của các giáo hội Ki Tô.  Annie Wood Besant đã từng nhận định:  Một người vô thần là một trong những danh hiệu lớn lao nhất.. đó là Huy Chương danh dự của những anh hùng trên thế giới… Copernicus, Spinoza, Voltaire, Paine, Priestly.. (An Atheist is one of the grandest titles..it is the Order of Merit of the World’s heroes…Copernicus, Spinoza, Voltaire, Paine, Priestly…)  Bởi vậy, trong thế kỷ 18, thế kỷ mà phần lớn Âu Châu vẫn còn tin vào những điều mê tín trong Ki Tô Giáo thì Voltaire đã từng nhận định: Vô Thần là thói xấu của một số ít những người thông minh (Atheism is the vice of a few intelligent people).  Mặt khác, “vô thần” đã có từ trên 2000 năm nay, từ thời Socrates (thế kỷ 5 BCE (Before Common Era = trước thời đại thông thường), Epicurus (thế kỷ 4 BCE), trong khi CS mới xuất hiện cách đây chưa đầy hai thế kỷ.  Thần trong “Vô thần” của Marx chỉ là Thần của Ki Tô Giáo chứ không phải là bất cứ Thần nào trong dân gian. Và thật ra Marx không phải là “vô thần”, ông ta công nhận có Thần của Ki Tô Giáo mà từ quen thuộc gọi là Gót, nhưng ông ta đã “Nhân danh Gót trong Thánh Kinh để loại bỏ Gót.” như nhà thần học Công giáo, Linh mục John Courtney Murray, khi nghiên cứu về Marx đã nhận định trong cuốn "Vấn nạn về Gót" ("The Problem of God", Yale University Press, New Haven & London, 1964). Và “Vô thần” tuyệt đối không có nghĩa là vô tôn giáo hay vô đạo đức.  Xin đọc:

http://www.sachhiem.net/TCN/TCNtg/TCN11.php

Bất cứ người nào có đôi chút kiến thức cũng phải hiểu rằng: CS là một hệ thống chính trị xã hội – kinh tế (Communism is a socio-economic political system) trong khi Vô Thần là một lập trường đối với các thần giáo, đặc biệt là Ki Tô Giáo (Atheism is a position taken in respect to religion, especially Western religion.), và Vô Thần đã có từ trên 2000 năm nay.  Jim Walker đã viết một bài về “Những Huyền Thoại Về Cộng Sản & Vô Thần” (Myths About Communism & Atheism): http://www.nobeliefs.com/facts.htm#anchor199422, chứng tỏ rằng kết hợp Cộng sản với vô thần chỉ là mánh mưu của Ki Tô Giáo để chống Cộng.  Nhưng cho tới ngày nay mà các con chiên ngu ngơ vẫn luôn luôn dùng cụm từ “Cộng sản vô thần” để chống Cộng mà không biết rằng như vậy họ chỉ tự chứng tỏ là họ chưa tỉnh cơn mê muội, cùng lúc chứng tỏ rằng họ viết ít thì ngu ít, viết nhiều ngu nhiều, càng viết càng ngu.  Ngu đây, xin nhắc lại, không phải là không có khả năng hiểu biết, mà vì mê muội nên vẫn bám vào và dùng những mánh mưu cũ kỹ đã không còn giá trị mà họ đã bị nhồi sọ cho mục đích chính trị của Ki Tô giáo Tây phương trước đây.

Mục đích của bài này không phải là khảo luận về “vô thần” hay “cộng sản”.  Vài điều viết ở trên chỉ để soi sáng cho những đầu óc mụ mị biết thực sự thế nào mới là vô thần và do đó không còn dùng bừa bãi cụm từ “Cộng sản vô thần”, chứng tỏ sự kém hiểu biết của mình về Cộng sản cũng như về vô thần. Sau đây tôi xin trình bày một số những cánh hoa tư tưởng đẹp trong vườn hoa của thế giới vô thần trong đó có những nhân vật nổi tiếng trên thế giới đã đóng góp nhiều cho sự tiến bộ và văn minh của nhân loại, gồm Tổng Thống Mỹ, Pháp, Khoa học gia, Triết gia, đại văn hào v…v...  Tôi cũng cố ý xen lẫn vào đó vài cọng cỏ dại của thế giới hữu thần, thế giới của những người muốn đưa con người trở về thời bán khai man rợ để dễ bề ngự trị, để đọc giả thấy sự khác biệt giữa hai luồng tư tưởng. Những cỏ dại này được đánh dấu (*). 

Từ những trích dẫn trong bài này, chúng ta sẽ thấy là chúng ta sẽ học được những gì từ những tư tưởng vô thần và có học được gì từ một số  tư tưởng hữu thần điển hình hay không. Những trích dẫn sau đây, chỉ là một số nhỏ điển hình, trong đó từ “tôn giáo” phần lớn là nói về các tôn giáo độc thần như Do Thái, Hồi Giáo và đặc biệt là “Ki tô Giáo”, không thể áp dụng cho các tôn giáo Đông phương như Thích, Nho, Lão, là lấy từ những cuốn như: “The Quotable Atheist” của Jack Huberman, Nation Books, New York 2007; “The Wit and Blasphemy of Atheists: 500 Greatest Quips and Quotes From Freethinkers, Non-Believers and the Happily Damned”, sưu tầm bởi Jonathan C. Criswell, Ulysses Press, Berkeley, CA 2011, và vài trang nhà trên Internet. 

http://www.chrisbeach.co.uk/viewQuotes.php;

http://listverse.com/2007/12/07/top-15-quotes-by-famous-atheists/

http://www.anzwers.org/free/quotes1/index.htm

http://www.brainyquote.com/quotes/keywords/atheism.html#ixzz1kINHBaEs

Có những trích dẫn nếu chúng ta không biết rõ về Ki Tô Giáo hay lịch sử Ki Tô Giáo thì khó hiểu được ý nghĩa.  Tôi sẵn sàng giải thích ý nghĩa cho đọc giả nào muốn hiểu thêm về một câu nào đó.  Xin cứ viết yêu cầu về Sách Hiếm.

 

-- o0o --

A:

John Adams: “Chính quyền Mỹ không có nghĩa nào là đặt trên nền tảng của Ki Tô giáo” (The Government of the United States is in no sense founded on the Christian religion.)

Edward Abbey:   Bất cứ cái gì mà khó hiểu chúng ta gọi nó là Gót; điều này đỡ cho chúng ta phải dùng đến đầu óc.. niềm tin vào một đấng siêu nhiên phản ảnh sự thất bại của óc tưởng tượng (Whatever we cannot easily understand we call God; this saves much wear and tear on the brain tissues.. belief in the supernatural reflects a failure of imagination)

Anonymous: Chỉ có con chiên mới cần người chăn chiên (Only sheep need a shepherd)

Clark Adams: Nếu vô thần là một tôn giáo thì sức khỏe là bệnh hoạn. (If Atheism is a religion, then health is a disease!)

Ethan Allen: Trong những nơi trên thế giới mà sự hiểu biết và khoa học thắng thế thì không còn phép lạ nữa; nhưng ở những nơi còn man rợ và ngu dốt thì phép lạ vẫn còn thịnh hành (In those parts of the world where learning and science have prevailed, miracles have ceased; but in those parts of it as are barbarous and ignorant, miracles are still in vogue).

Anonymous: Quyền lực thì đồi bại, quyền lực tuyệt đối thì tuyệt đối đồi bại.  Gót thì toàn-năng (Power corrupts. Absolute power crrupts absolutely.  God is all-powerful).

J. R. Ackerley: Tôi mới đọc nửa chừng chương Sáng Thế, và thật sự kinh hoàng về những hành vi ô nhục của các nhân vật trong đó, kể cả Gót (I am halfway through Genesis, and quite appalled by the disgraceful behavior of all the characters involved, including God.)

Anonymous: Người nào mà tin vào một người có thể đi bộ trên nước thì sẽ tin bất cứ điều gì (Men who believe a man could walk on water will believe anything.)

Anonymous : Tôn giáo có tổ chức thì giống như tổ chức tội phạm; nó kiếm mồi trên sự yếu kém của con người, mang lại lợi nhuận lớn lao cho những người điều kiển nó, và hầu như là không thể nào trừ tiệt nó được (Organized religion is like organized crime; it preys on peoples’s weakness, generates huge profits for its operators, and is almost impossible to eradicate.)

Anonymous:  Cuốn thánh kinh – Một cuốn sách với những luật lệ hư cấu để tẩy não hàng triệu người.  Hiển nhiên là nó đã dùng để tạo ra chiến tranh, giết chóc, thù hận, phán xét và kỳ thị (The Bible - A Fairytale book of rules brainwashing millions. Obliviously used to help create war, kill, hate, judge and discriminate.)

Peter William Atkins:   Không thể nào vừa lương thiện trí thức vừa tin vào Gót, không thể nào vừa tin vào Gót vừa là một khoa học gia chân chính (It is not possible to be intellectually honest and believe in God, and it is not possible to believe in God and be a true scientist.)

Anonymous: Tôn giáo đã gây nên nhiều sự khổ sở cho nhân loại trong mọi giai đoạn của lịch sử nhân loại hơn bất cứ ý tưởng nào khác (Religion has caused more misery to all of mankind in every stage of human history than any other single idea.)

Anonymous :  Trong ngày đầu tiên, con người sáng tạo ra Gót ( On the first day, man created God.)

Anonymous : Tôn giáo đã lừa bịp con người để tin rằng họ sẽ được tưởng thưởng vì sự ngu dốt của mình, gọi đó là “đức tin” (Religion has tricked people into believing that they will be rewarded for their ignorance by calling it `faith`.)

Anonymous : Đầu óc của những người bảo thủ Ki-tô thì giống như đồng tử của con mắt: Chiếu vào đó ánh sáng bao nhiêu thì nó tự thu hẹp lại bấy nhiêu (The mind of the fundamentalist is like the pupil of the eye: the more light you pour on it, the more it will contract.)

B:

Dan BarkerMấy người tin vào một cuốn sách trong đó có súc vật biết nói tiếng người, phù thủy, quỷ dữ, cây gậy trở thành rắn, thức ăn từ trên trời rơi xuống, con người đi bộ trên nước, và mọi câu chuyện thuộc lãnh vực ma thuật, vô nghĩa của thời bán khai, vậy mà mấy người nói chúng tôi là những người cần được cứu giúp (You believe in a book that has talking animals, witches, demons, sticks turning into snakes, food falling from the sky, people walking on water, and all sorts of magical, absurd and primitive stories, and you say that we are the ones that need help?)

Mikhail Bakunin:  “Nếu Gót hiện hữu, cách duy nhất mà ông ta có thể phục vụ con người là đừng có hiện hữu nữa” (If God existed, only in one way could he serve human liberty – by ceasing to exist.)

John BurroughsKhoa học đã góp vào sự phát triển của nền văn minh Tây phương trong 100 năm hơn là Ki Tô giáo trong 1800 năm (Science has done more for the development of western civilization in 100 years than Christianity did in 1800 years)

Justin Brown: “Nếu Thánh Kinh đã sai lầm khi bảo chúng ta là từ đâu đến, làm sao chúng ta có thể tin được Thánh Kinh bảo chúng ta sẽ đi về đâu.” (If the Bible is mistaken in telling us where we came from, how can we trust it to tell us where we're going?)

Ambose Bierce. The Devil's Dictionary: ‘Đức tin: niềm tin vô bằng chứng vào những gì nói về những điều lạ lùng bởi một người không hiểu biết” (Faith: belief without evidence in what is told by one who speaks without knowledge, of things without parrallel.)

Janes Baldwin: Nếu có Gót thì điều cần thiết là phải hủy bỏ ông ta (If God existed, it would be necessary to abolish him)

Charles Baudelaire: Gót là đấng duy nhất, để ngự trị thế gian, không cần ngay cả phải hiện hữu (God is the only being who, in order to reign, doesn’t even need to exist)

Bernard Berenson: Phép lạ xẩy ra đối với những người tin chúng.  Nếu không tại sao Mary đồng trinh không hiện ra trước các vị Lạt Ma, người Hồi giáo, Ấn giáo, những người chưa bao giờ biết đến bà ta (Miracles happen to those who believe in them.  Otherwise why does not the Virgin Mary appear to Lamaists, Mohammedans, or Hindus who have never heard of her?)

Jeremy BenthamẢnh hưởng tinh thần của nền thần học tín lý làm độc mọi thứ nó đụng đến (The spirit of dogmatic theology poisons everything it touches)

Annie Wood BesantMột người vô thần là một trong những danh hiệu lớn lao nhất.. đó là Huy Chương danh dự của những anh hùng trên thế giới… Copernicus, Spinoza, Voltaire, Paine, Priestly.. (An Atheist is one of the grandest titles..it is the Order of Merit of the World’s heroes…Copernicus, Spinoza, Voltaire, Paine, Priestly…)

Napoleon Bonaparte: Tôi bị bao quanh bởi các linh mục thường xuyên nói rằng vương quốc của họ không ở trên thế giới này, tuy nhiên họ đặt tay vào mọi thứ mà họ có thể lấy được (I am surrounded by priests who repeat incessantly that their kingdom is not of this world, and yet they lay their hands on everything they can get)

Elayne BooslerVatican chống các bà mẹ sinh con dùm cho người khác.  Điều tốt là Vatican không có luật đó khi Jesus sinh ra đời (The Vatican is again surrogate mothers.  Good thing they didn’t have that rule when Jesus was born)

Jorge Luis BorgesKi Tô Giáo thuộc lịch sử của sự mê tín Do Thái (Christianity belongs to the history of Jewish superstition)

Charles BradlaughTôi không thể theo các tín đồ Ki-tô; vì các người bò qua cuộc đời trên đầu gối trong khi tôi bước trên cuộc đời của tôi bằng đôi chân (I cannot follow you Christians; for you try to crawl through your life upon your knees, while I stride through mine on my feet)

Lenny Bruce: Nếu Giê-su bị giết 20 năm trước thì những đứa trẻ trong trường học Công giáo sẽ đeo những ghế điện nhỏ quanh cổ thay vì những cây thập giá (If Jesus had been killed twenty years ago, Catholic school children would be wearing little electric chairs around their necks instead of crosses.)

(*)  St. Robert Bellarmine, Roman Catholic Cardinal:  Giáo hoàng có thể hành động ngoài pháp luật, trên pháp luật, và chống pháp luật (The Pope may act outside the law, above the law, and against the law.)  Tự do tín ngưỡng thì độc hại.  Đó chỉ là sự tự do được sai lầm (Freedom of belief is pernicious.  It is nothing but the freedom to be wrong.)

Jose Bergamin: Một niềm tin mà không để chỗ nào cho sự nghi ngờ thì không phải là một niềm tin; đó là một sự mê tín (A belief which leaves no place for doubt is not a belief; it is a superstition.)

David BrooksGiải thích cái không biết bằng cái biết là một phương thức hợp lô-gíc; giải thích cái biết bằng cái không biết là một dạng điên rồ của thần học (To explain the unknown by the known is a logical procedure; to explain the known by the unknown is a form of theological lunacy.)

Max Born: Niềm tin là chỉ có một chân lý duy nhất và chỉ có mình nắm chân lý đó có vẻ đối với tôi là căn nguyên sâu thẳm của mọi sự ác trên thế giới (The belief that there is only one truth and that oneself is in possession of it, seems to me the deepest root of all evil in the world.)

Giulian Buzila: Lịch sử dạy chúng ta là là không có nguyên nhân nào khác đã gây ra nhiều sự chết chóc hơn là từ “Gót”  (History teaches us that no other cause has brought more death than the word of God.)

Ambrose BierceThánh = một tên tội lỗi đã chết, được duyệt lại và thêm bớt tùy ý (Saint = A dead sinner, revised and edited)

C:

Arthur C. ClarkeMột trong những thảm họa lớn của nhân loại là đạo đức đã bị cưỡng đoạt bởi tôn giáo (One of the great tragedies of mankind is that morality has been hijacked by religion.)

Lydia Maria ChildKhông thể nào có thể thổi phồng thêm những việc ác mà thần học đã làm trong thế giới (It is impossible to exaggerate the evil work that theology has done in the world)

George CarlinTôi không bao giờ muốn là thành viên của một nhóm mà biểu tượng của nó là một tên bị đóng đinh trên hai mảnh gỗ (I would never want to be a member of a group whose symbol was a guy nailed to two pieces of wood)

George Carlin: Tôn Giáo (Ki Tô Giáo) thực sự đã thuyết phục con người là có một ông vô hình – sống ở trên trời – coi chừng mọi việc anh làm từng phút từng ngày.  Và cái ông vô hình đó có một danh sách đặc biệt gồm 10 điều mà ông ta không muốn cho anh làm…  Nếu bạn làm bất cứ điều nào trong 10 điều đó, thì ông ta có một nơi đặc biệt, đầy khói lửa để thiêu đốt và tra tấn mà ông ta sẽ gửi bạn xuống đó để sống trong sự đau khổ bị thiêu đốt và nghẹt thở, la hét và than khóc vĩnh viễn cho đến tận cùng của thời gian!.. Nhưng mà ông ta yêu bạn. [Thiên Chúa là Tình Yêu??]  (Religion has actually convinced people that there`s an invisible man -- living in the sky -- who watches everything you do, every minute of every day. And the invisible man has a special list of ten things he does not want you to do..And if you do any of these ten things, he has a special place, full of fire and smoke and burning and torture and anguish, where he will send you to live and suffer and burn and choke and scream and cry forever and ever `til the end of time! ...But He loves you.)

Samuel Clemens: “Một người được chấp nhận vào một giáo hội vì những gì mà hắn tin và bị từ chối vì những gì mà hắn biết” (A man is accepted into a church for what he believes and he is turned out for what he knows.)

Thomas Carlyle: Đúng theo tỷ lệ thì khi kiến thức tăng, đức tin giảm (Just in the ratio that knowledge increases, faith diminishes)

(*)  Carlo Cardinal Caraffa Roman Catholic Cardinal: Quần chúng muốn bị lừa dối, hãy để cho họ bị lừa dối (The people want to be deceived. Let them be deceived.)

Nicolas Chamfort:  Điều duy nhất ngăn Gót không tạo ra trận hồng thủy thứ hai là vì trận thứ nhất thì vô dụng (The only thing that stops God from sending a second flood is that the first one was useless.)

Noam ChomskyTôi có tin ở Gót không?.. Tôi không hiểu câu hỏi (“Do I believe in God?.. I don’t undestand the question.”)

Voltairine de Cleyre:  Chúng ta đã chán ngấy với những hứa hẹn, Gót thì điếc đặc, và giáo hội của ông ta là kẻ thù tệ hại nhất của chúng ta (We are tired of promises, God is deaf, and his church is our worst enemy)

Charles Caleb ColtonMột số thánh nổi tiếng đã được phong thánh thì cần phải mang ra bắn bằng súng đại bác (Some reputed saints that have been cannonized ought to have been cannonaded)

Hans ConzelmannCộng đồng Ki-tô vẫn tiếp tục tồn tại vì những kết luận từ cuộc nghiên cứu nghiêm chỉnh về cuốn Thánh Kinh đã được dấu kín đối với phần lớn tín đồ (The Christian community continues to exist because the conclusions of the critical study of the Bible are largely withheld from them)

Francis CrickNếu tôn giáo mạc khải đã mạc khải điều gì thì những điều mạc khải đó thường sai (If revealed religion have revealed anything it is that they are usually wrong)

D:

Richard Dawkins: “Tôi chống tôn giáo vì tôn giáo dạy chúng ta hãy bằng lòng với sự không hiểu biết về thế giới” (I am against religion because it teaches us to be satisfied with not understanding the world.)

Richard Dawkins: Trong nửa đầu của thời gian địa chất tổ tiên của chúng ta là những vi khuẩn.  Hầu hết các sinh vật vẫn còn là vi khuẩn, và mỗi một trong số ngàn tỷ tế bào của chúng ta là một đàn vi khuẩn. (For the first half of geological time our ancestors were bacteria. Most creatures still are bacteria, and each one of our trillions of cells is a colony of bacteria.)

Denis Diderot: Con người sẽ không bao giờ được tự do cho đến khi ông vua cuối cùng bị khúc ruột của ông  linh mục cuối cùng xiết cổ.  (Man will never be free until the last king is strangled with the entrails of the last priest. )-

Annie Dillard: Người Eskimo: Nếu tôi không biết đến Gót và tội, tôi có phải xuống hỏa ngục không?  Linh mục: Không, nếu ông không biết. Eskimo: Vậy tại sao ông không nói cho tôi biết (Eskimo: If I did not know about God and sin, would I go to hell? Priest: No, not if you did not know. Eskimo: Then why did you tell me)

Emily DickinsonHọ nói rằng Gót ở khắp nơi, tuy nhiên chúng ta luôn luôn nghĩ rằng ông ta ẩn mặt ở đâu đó (They say that God is everywhere, and yet we always think of Him as somewhat of a recluse)

Charles DickensNhững thừa sai là những kẻ quấy rầy thành thạo, để lại mọi nơi xấu hơn là khi chúng mới tới  (Missionaries are perfect nuisances and leave every place worse than they found it.)

Denis Diderot: “Lang thang trong một khu rừng rộng ban đêm, tôi chỉ có một ánh sáng lờ mờ từ cây nến để soi đường.  Một người lạ xuất hiện và nói với tôi: “Này anh bạn, hãy thổi tắt ngọn nến đi anh sẽ thấy rõ đường hơn.”  Người lạ này là một nhà thần học.” (Wandering in a vast forest at night, I have only  a faint light to guide me.  A stranger appears and says to me: “My friend, you should blow out your candle in order to find your way more clearly.”  This stranger is a theologian.)

William Drummond: “Người nào không chịu lý luận là người mù quáng, người nào không thể lý luận là người ngu xuẩn, người nào không dám lý luận là một nô lệ.” (He that will not reason is a bigot; he that cannot reason is a fool; he that dares not reason is a slave.)

David Degnan: Tôn giáo đặt nền tảng trên những truyền thống cổ xưa, trên những sự mê tín, trên sự thiếu hiểu biết.  Chúng ta càng hiểu biết thì các nền tảng đó càng sụp đổ, và cả những truyền thống cũ .  Một xã hội cao hơn sẽ nhô lên.  Không còn kỳ thị.  Không còn thù hận.  Không còn sự sợ hãi.  Không còn những lời nói láo. (Religion is based on ancient traditions, based on superstitions, based on the absence of understanding. The more we learn, the more the bases crumble and so shall too traditions of old. A higher society shall rise. No more discrimination. No more hatred. No more fear. No more lies.)

Thomas R. Dewar: Đầu óc con người giống như là những cái dù, cả hai hoạt động tốt nhất khi mở (Minds are like parachutes, they both work best when open.)

E:

Albert Einstein: Đối với tôi, lời của God không gì ngoài sự diễn đạt và sản phẩm của sự yếu kém của con người, Cuốn Thánh Kinh là một tập hợp những truyền thuyết đáng kính như vẫn thuộc thời bán khai và thật là trẻ con (The word God is for me nothing more than the expression and product of human weaknesses, the Bible a collection of honorable but still primitive legends which are nevertheless pretty childish.)

Albert Einstein: Chỉ có hai thứ là vô cùng tận: vũ trụ và sự đần độn của con người, và tôi không biết chắc về vũ trụ  (Only two things are infinite: the universe and human stupidity, and I am not sure of the former)

Thomas Edison: Tôi chưa từng thấy một mảy may bằng chứng khoa học nào về những ý tưởng tôn giáo như thiên đường và hỏa ngục, về đời sau cho những cá nhân, hay về một Gót có nhân tính.  Cho tới nay đối với tôn giáo của thời đại, đó là sự giả mạo trắng trợn… Tôn giáo chỉ là những chuyện vớ vẩn.  (I have never seen the slightest scientific proof of the religious ideas of heaven and hell, of future life for individuals, or of a personal God. So far as religion of the day is concerned, it is a damned fake… Religion is all bunk.)

Barbara Ehrenreich: Gót phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về những trận động đất, bão tố, cuồng phong, và các bệnh dịch.  Ông ta cũng chẳng phân biệt khi chọn các nạn nhân của ông ta.  Một sóng thần ở Lisbon năm 1755, trong ngày lễ Chư Thánh, khi tất cả những tín đồ Ki-tô ngoan đạo ở trong nhà thờ.  Tín đồ chết tiêu trong khi các kiều dân cư trú ở quận đèn đỏ, được xây dựng bằng những tảng đá vững chắc, tiếp tục phạm tội lỗi (God has a lot to account for in the way of earthquakes, hurricanes, tornadoes, and plagues.  Nor has He ever shown much discrimination in his choice of victims.  A tsunami hit Lisbon in 1755, on All Saints Day, when the good Christians were all in church.  The faithful perished, while the denizens of the red light district, which was built on strong stone, simply carried on sinning.)

F:

Benjamin Franklin: “Nhìn sự vật bằng đức tin là nhắm con mắt của lý trí” (The way to see by faith is to shut the eye of reason.)

George W. Foote: Sẽ có ngày mà phụ nữ cảm thấy hãnh diện vì chưa bao giờ góp một dòng chữ nào trong cuốn Thánh Kinh (It will yet be the proud boast of women that they never contributed a line to the Bible.)

Sigmund Freud: “Ngay cả khi Ki Tô Giáo tự cho là tôn giáo của tình yêu thương, nhưng lại phải đối xử khắc nghiệt và thù ghét đối với những người không ở trong Ki Tô Giáo” (Christianity, even if it calls itself the religion of love, must be be hard and unloving to those who do not belong to it.)

(*) Jerry Falwell: Những tín đồ Ki Tô Giáo, giống như những nô lệ và binh lính, không  được thắc mắc (Christians, like slaves and soldiers, ask no questions)

Anatole France: “Sự bất lực của Gót thì vô tận” (The impotence of God is infinite.)

John Fowles:  “Là một người vô thần không phải là vấn đề chọn lựa đạo đức mà đó là bổn phận của nhân loại” (Being an atheist is a matter not of moral choice, but of human obligation.)

Richard Feynman: Gót đã được phát minh ra để giải thích điều khó hiểu.  Gót luôn luôn được phát minh ra để giải thích những điều mà chúng ta không hiểu.. Khi chúng ta cuối cùng khám phá ra là một cái gì đó vận hành như thế nào, chúng ta không cần đến ông ta nữa (God was invented to explain mystery.  God is always invented to explain those things that you don’t understand… When you finally discover how something works, you don’t need him anymore.)

Ludwig von FeuerbachThật là rõ ràng như mặt trời và hiển nhiên như ban ngày là chẳng làm gì có Gót (It is clear as the sun and as evident as the day that there is no God)

Ludwig von Feuerbach: Đức tin về bản chất là bất khoan nhượng.. về bản chất vì đóng chặt vào đức tin với ảo tưởng là mục đích của mình cũng là mục đích của Gót (Faith is essentially intolerant ... essentially because necessarily bound up with faith is the illusion that one's cause is also God`s cause.)

Ludwig von FeuerbachSự suy thoái của văn hóa thì đồng nhất với sự thắng lợi của Ki Tô Giáo..  Con người sùng đạo cảm thấy không cần đến văn hóa (The decline of culture was identical with the victory of Christianity.. religious man feels no need of culture)

(*) Mục sư Charles E. Fuller: Ở trong đoàn thể của Gót có nghĩa là chiến tranh với thế giới (Fellowship with God means warfare with the world.)

Harvey FiersteinGiáo hội Công giáo là tổ chức duy nhất đã chi tiền từ một quỹ nhơ bẩn được thiết lập để bồi thường cho những gia đình có con trẻ bị lạm dụng tình dục.  Vậy hãy luôn luôn nhớ rằng chúng ta không thể xét đoán một người qua các cổ cồn trắng của họ (The Catholic Church is the only organization on record to dispense money from a slush fund set  up solely for the paying off of abused children’s families.  So always remember you cannot judge a man by his collar)

Timothy FrekeĐiều đại khôi hài là, những người bảo thủ Ki Tô và Hồi giáo là cùng một thứ người.  Họ nhìn cuộc sống và sống như thế nào đều được phát động bởi cùng những nhu cầu và chứng bấn loạn thần kinhĐiều họ ghét nhau là hiện hình của điều mà họ  tự ghét (The great irony is that, Christian and Islamic Fundamentalists are the same people.  Their vision of life and how to live it is driven by the same needs and neuroses.  What they hate in each other is the projection of what they hate themselves.)

Robert W. FunkNếu bằng chứng xác minh sự chính xác lịch sử của các phúc âm thì đâu cần phải có đức tin (If the evidence supports the historical accuracy of the gospels, where is the need for faith?)

G:

Galileo Galilei: Tôi không cảm thấy bắt buộc phải tin vào một Gót đã ban cho chúng ta ý thức, lý trí và sự thông minh lại không có ý định để cho chúng ta dùng những khả năng này (I do not feel obliged to believe that the same God who has endowed us with sense, reason and intellect has intended to forgo their use.)

Edward GibbonBằng chứng về những chứng nhân ở trên trời – Chúa Cha, Chúa lời và Thánh Ma – thì nay đều bị bác bỏ trong bất cứ tòa án nào (The evidence of the heavenly witnesses – the Father, the Word, and the Holy Ghost – would now be rejected in any court of justice)

(*)  Giáo hoàng Gregory I: “Niềm vui sướng nhất của những người được chọn lên thiên đường sẽ không hoàn toàn trừ khi họ có thể nhìn xuyên qua lòng trái đất và thích thú trước sự đau đớn cùng cực của anh em họ trong ngọn lửa vĩnh hằng” (The bliss of the elect in heaven would not be perfect unless they were able to look across the abyss and enjoy the agonies of their brethen in eternal fire”.)

André GideKi Tô Giáo trước hết là an ủi con người; nhưng có  những linh hồn có hạnh phúc một cách tự nhiên không cần đến sự an ùi.  Do đó, Ki Tô Giáo bắt đầu làm cho những linh hồn đó khổ sở, nếu không thì sẽ không tạo được quyền năng trên họ (Christianity, above consoles; but there are naturally happy souls do not need consolation.  Consequently, Christianity begins by making such souls unhappy, for otherwise it would have no power over them)

Heath GreshamNgười dân Mỹ nhìn vào những người Hồi giáo và thấy họ đã bị tẩy não như thế nào, nhưng không nhìn vào chính mình (People in America look at extreme Muslims, and how they are brainwashed, but not at themselves.)

Mahatma Gandhi:  Không có Gót nào cao hơn sự thật (There is no god higher than truth.)

Frederick the Great: Tôn giáo là thần tượng của đám đông hỗn tạp; Nó nói về mọi điều mà nó không hiểu.  Chúng ta biết những tội ác mà sự cuồng tín tôn giáo đã gây nên  (Religion is the idol of the mob; it address everything it does not understand..  We know the crimes that fanaticism in religion has caused.)

Emma GoldmanTôi không tin vào Gót vì tôi tin vào con người.  Bất kể những sai lầm, trong nhiều ngàn năm con người đã cố gắng để giải hủy công việc tồi tệ mà Gót của các người đã làm ra (I do not believe in God, because I believe in man.  Whatever his mistakes, man for thousands of years past been working to undo the botched job your God has made)

Bill Gates: Về cách dùng thời gian, tôn giáo không hữu hiệu mấy.  Tôi có thể làm được nhiều việc hơn vào sáng chủ nhật. (Just in terms of allocation of time resources, religion is not very efficient. There`s a lot more I could be doing on a Sunday morning.)

Bryan Emmanuel Gutierrez: Phải hành quyết Gót vì những tội ác của ông ta đối với nhân loại (God should be executed for crimes against humanity.)

Ruth Hurmence GreenCó thể biện minh cho việc áp đặt ý muốn của các người trên người khác, chỉ cần bảo đó là ý muốn của Gót (It is possible to pull out justification for imposing your will on others, simply by calling your will God’s will)

(*) Pope Gregory VITừ cái suối nguồn ô nhiễm của cái giáo lý vô nghĩa và sai lầm đó, tuyên bố và bảo vệ sự tự do của lương tâm của mọi người là, bệnh dịch tệ hại nhất – sự tự do tư tưởng và tự do ngôn luận (From the polluted fountain of that absurd and erroneous doctrine which claims and defends liberty of conscience for everyone..comes, the worst plague of all – liberty of opinions and free speech)

H:

Ted Hart:  Gót chỉ là Satan có quan hệ tốt hơn với quần chúng (God is just Satan with better public relations.)

Jason Hart:  Làm ơn hãy để cho con cái của các người đến tuổi hiểu biết trước khi nhồi sọ chúng (Please, let your kids get to a reasonable age before you try and brainwash them!)

Ernest Hemingway: “Mọi người có đầu óc đều là những người vô thần”. (All thinking men are atheists.)

Sam Harris: George Bush nói rằng ông ta nói chuyện với Gót hàng ngày, và các tín đồ Ki-tô yêu ông ta vì vậy.  Nếu Bush nói rằng ông ta nói với Gót qua một cái máy sấy tóc thì họ sẽ nghĩ là ông ta điên.  Tôi không thấy là thêm vào cái máy sấy tóc lại khiến cho chuyện đó vô nghĩa hơn. (George Bush says he speaks to god every day, and christians love him for it. If George Bush said he spoke to god through his hair dryer, they would think he was mad. I fail to see how the addition of a hair dryer makes it any more absurd.)

Langston Hughes: Hãy nghe đây, Giê-su Ki Tô, ông đã làm được tốt trong thời của ông, tôi cho là như vậy – Nhưng nay thời đó đã qua rồi.  Họ làm cho ông hiện lên trong một câu chuyện đặc sắc, gọi nó là cuốn Thánh Kinh.  Nhưng nay câu chuyện đó đã chết.  Những giáo hoàng và những tên giảng đạo đã làm ra rất nhiều tiền từ câu chuyện đó.  Họ đã bán ông cho quá nhiều người (Listen, Christ, you did alright in your day, I reckon – But that day’s gone now.  They ghosted you up a swell story, too, Called it Bible – But it’s dead now.  The popes and the preachers’ve made too much money from it. They have sold you to too many..)

Mike HubenTội lỗi đầu tiên của nhân loại là đức tin; đức tính đầu tiên của nhân loại là không vội tin (Humanity’s first sin was faith; the first virtue was doubt)

Heinrich Heine: Trong thời đại đen tối con người được tôn giáo hướng dẫn tốt nhất, giống như trong đêm tối mò một người mù là người dẫn đường tốt nhất; anh ta biết rõ đường đi lối về hơn là một người có thể nhìn.  Tuy nhiên, khi ánh sáng ban ngày tới thì thật là ngu xuẩn dùng một người mù, người già làm những người hướng dẫn.  (In dark ages people are best guided by religion, as in a pitch-black night a blind man is the best guide; he knows the roads and paths better than a man who can see. When daylight comes, however, it is foolish to use blind, old men as guides.)

Heinrich HeineNếu mắt phải của người xúc phạm ngươi, hãy móc nó ra; nếu cánh tay phải của ngươi xúc phạm ngươi, hãy chặt nó đi (Dựa theo lời Giê-su); Và nếu lý trí xúc phạm ngươi, hãy trở thành một tín đồ Công giáo (If your right eye offends you, pluck it out / If your right arm offends you, cut it off / And if your reason offends you, become a Catholic)

Alexander HerzenMọi tôn giáo đều đặt căn bản trên đạo đức và đức vâng lời, nghĩa là trên sự tự nguyện làm nô lệ (All religions have based morality on obedience, that is to say, on voluntary slavery)

Mike H.Nếu Gót có một chương trình cho anh, tại sao khi bước qua đường anh phải nhìn hai bên (If God has a plan for you, why do you look both ways before crossing the street.)

Benny Horton: Nếu chúng ta ca tụng Gót về mọi điều tốt thì chúng ta cũng phải quy trách cho ông ta mọi điều xấu (If we are to praise god for all things good, then we are also to blame him for all things bad.)

Baron d’Holbach: Thần học chỉ là sự thiếu hiểu biết về những nguyên nhân thiên nhiên được thu gọn lại thành một hệ thống  (Theology is but the ignorance of natural causes reduced to a system)

Oliver Wendell Holmes Sr .:  Một người mà luôn luôn lo lắng là linh hồn của mình có bị đầy đọa hay không thì thường có một linh hồn không đáng một xu (The man who is always worrying about whether or not his soul would be damned generally has a soul that isn’t worth a damn)

Thomas Henry HuxleyHoài nghi là bổn phận cao nhất và đức tin mù quáng là một tội lỗi không thể tha thứ (Skepticism is the highest duty and blind faith the one unpardonable sin)

I:

Robert G. IngersollSự linh cảm của cuốn Thánh Kinh tùy thuộc sự  ngu dốt của người đọc nó (The inspiration of the bible depends on the ignorance of the person who reads it.)

Robert G. Ingersoll: “Tại sao tôi phải cho phép cái ông Gót đã nhận chết đuối những con của ông ta dạy tôi phải nuôi con của tôi như thế nào” (Why should I allow that same God to tell me how to raise my kids, who had to drown His own?)

Robert G. IngersollGiáo hội bao giờ cũng sẵn sàng đổi kho báu trên thiên đường để lấy tiền bạc thế gian (The church has always been willing to swap off treasures in heaven for cash down)

Italian Proverb (Tục ngữ Ý): Một thùng rượu thì làm ra nhiều phép lạ hơn là một giáo hội đầy những thánh (A cask of wine works more miracles than a church full of saints.)

J:

Thomas Jefferson: Từ khi có Ki Tô Giáo, nhiều triệu nam, phụ, lão, ấu vô tội đã bị thiêu sống, tra tấn, phạt tiền, cầm tù, tuy vậy mà chúng ta không tiến được một ly nào về sự hòa hợp thành một khối.  Ảnh hưởng của sự cưỡng bức là gì? Làm cho nửa thế giới của những tín đố là những kẻ ngu xuẩn, nửa kia là những tên đạo đức giả (Millions of innocent men, women, and children, since the introduction of Christianity, have been burned, tortured, fined, and imprisoned, yet we have not advanced one inch toward uniformity. What has been the effect of coercion? To make one half of the world fools and the other half hypocrites.)

Thomas JeffersonGót của Ki Tô Giáo là một con quỷ có ba đầu: độc ác, ưa trả thù và đồng bóng..  Chúng ta chỉ cần nhìn vào bản chất những người nói rằng họ phục vụ ông ta.  Họ luôn luôn thuộc hai loại người: ngu xuẩn và đạo đức giả  (The Christian god is a three head monster: cruel, vengeful and capricious.. One only needs to look at the caliber of people who say they serve him.  They are always of two classes: fools and hypocrites)

Thomas JeffersonKi Tô Giáo là hệ thống đồi bại nhất tỏa trên con người, đồi bại thành một guồng máy nô lệ hóa nhân loại.. chỉ là một thủ đoạn của giới giáo sĩ để chiếm đoạt tài sản và quyền năng cho chính họ (Christianity is the most perverted system that ever shone on man.., perverted into an engine for enslaving mankind.., a mere contrivance for the clergy to filch wealth and power to themselves)

Ellen JohnsonNhững người vô thần Mỹ luôn luôn khuyến khích quần chúng đọc Cựu Ước và Tân Ước từ đầu đến cuối.  Nhiều người đã trở thành vô thần sau khi đọc cuốn thánh kinh. (American atheists has always encouraged the public to read both the Old and New Testament from cover to cover.  Many people become atheists after reading the Bible.)

S. T. Joshi: Người vô thần không nên e ngại bởi sự nhạy cảm đã được thổi phồng lên về những niềm tin tôn giáo của người khác.  Những người ủng hộ điều ngu xuẩn như là thuyết về “đấng sáng tạo thông minh” thì phải chịu trách nhiệm về sự ngu xuẩn của họ; họ không có quyền cho là bị xúc phạm khi bị gọi là ngu xuẩn cho đến khi họ xác minh được rằng thực ra họ không phải là những kẻ ngu xuẩn (The atheist should not be cowed by exaggerated sensitivity to people’s religious beliefs.. Those who advocate a piece of folly like the theory of “intelligent creator” should be held accountable for their folly; they have no right to be offended for being called fools until they establish that they are not in fact fools)

James JoyceKhông có thuyết dị giáo hay triết thuyết nào mà giáo hội ghét cay ghét đắng hơn là con người (There is no heresy or no philosophy which is so abhorrent to the church as a human being)

K:

Arthur Koestler: Có vẻ như Gót đã nhắc ống nghe ra khỏi điện thoại, và đã không còn thời gian nữa (God seems to have left the receiver off the hook, and time is running out.) [Có nghĩa là Gót không bao giờ đáp ứng những lời cầu nguyện]

Ed Krebs: Thế giới bị phân chia thành những phe phái vũ trang sẵn sàng đi vào sự diệt chủng chỉ vì chúng ta không thể thỏa thuận là tin vào chuyện huyền hoặc nào. (The World is divided into armed camps ready to commit genocide just because we can't agree on whose fairy tales to believe.)

Maynard James Keenan: Những niềm tin tôn giáo thì nguy hiểm.  Niềm tin làm cho đầu óc con người ngưng trệ.  Một đầu óc ngưng trệ là một đầu óc chết theo y khoa (Beliefs are dangerous. Beliefs allow the mind to stop functioning. A non-functioning mind is clinically dead.)

Jiddu KrishnamurtiThường xuyên khẳng định niềm tin là dấu hiệu của sự sợ hãi (The constant assertion of belief is an indication of fear.) 

Joachim KahlVậy rút cuộc cây thập giá của Giê-su Ki Tô là cái gì ?  Đó chỉ là toàn thể nội dung của sự tôn vinh sự thích thú trong sự đau đớn và những trò tàn ác, bạo dâm [sadomasochistic] Ki tô Giáo không đáp ứng được những lý tưởng của người sáng lập: Chính Giê-su đã thất bại. Đồi bại ngay trong bản chất, nguyên Phúc âm của Giê-su đả bạo hành người Do Thái, làm mất danh dự người phụ nữ và cấm đoán tình dục (What after all is the cross of Jesus Christ?  It is nothing but the sum total of a sadomasochistic glorification of pain.  Christianity has not failed the ideals of its founder: Christ has failed.  Corrupt in its very essence, the gospel of Christ alone has persecuted Jews, defamed the female and suppressed sexuality)

Immanuel KantCái chết của tín lý là sự bắt đầu của đạo đức (The death of dogma is the birth of morality)

Jomo KenyattaKhi những thừa sai tới, người Phi Châu có đất đai và các thừa sai có cuốn thánh kinh.  Họ dạy chúng tôi phải nhắm mắt cầu nguyện như thế nào.  Khi chúng tôi mở mắt ra thì họ có được đất đai và chúng tôi có cuốn thánh kinh (When the missionaries arrived, the Africans had the land and the missionaties had the Bible.  They taught us how to pray with our eyes closed.  When we opened them, they had the land and we had the Bible [Also by Desmond Tutu])

Jeremy KonopkaTrong đầu óc của những người sùng đạo có một khoảng trống có hình dạng của Gót (In the brain of every religious person there is a god-shaped vacuum)

Paul Kurtz: Trong sự phân tích sau cùng thì chính người hữu thần không tìm được ý nghĩa trong cuộc đời này mà họ chê bai..  Người hữu thần chỉ tìm thấy ý nghĩa khi từ bỏ cuộc đời này cho một thế giới mơ hồ ở phía bên kia của nấm mồ (In the last analysis it is the theist who can find no meaning in this life and who denigrates it..The theist can only find meaning by leaving this life for a transcendental world beyond the grave)

L:

 (*) Pope Leo X: Cái huyền thoại về đấng Ki-tô này đã phục vụ chúng ta rất tốt (It has served us well, this myth of Christ.)

Piyush Lodha: Sự tưởng tượng của một số ít là nhiên liệu cho niềm tin của nhiều triệu người (Imagination of a few, fuels the belief of millions.)

Richard Lederer: “Có một thời mà mọi người (ở Âu Châu) đều tin vào Gót và dưới sự thống trị của Giáo hội (Công giáo). Thời này được gọi là Thời Đại Đen Tối.”  (There once was a time when all people believed in God and the church ruled. This time was called the Dark Ages.) [Thời này còn được gọi là  “Thời đại của sự man rợ và đen tối trí thức” (Grolier Encyclopedia: The ages of barbarous and intellectual darkness).]

(*) Pope Leo XIII: Án tử hình là phương tiện cần thiết và hữu hiệu để cho giáo hội đạt tới mục đích khi những kẻ lạc đạo cứng đầu làm xáo lộn dòng giáo sĩ (The death sentence is a necessary and eficacious means for the church to attain its ends when obstinate heretics disturb the ecclesiastical order.)

(*)  Martin Luther: Phải hủy bỏ lý trí trong mọi tín đồ Ki-tô (Reason should be destroyed in all Christians.)

Abraham Lincoln: Cuốn thánh kinh không phải là cuốn sách mà tôi ưa, cũng như Ki Tô Giáo không phải là tôn giáo của tôi, tôi không bao giờ có thể đồng ý với những tín lý rắc rối của Ki Tô giáo (The bible is not my book nor Christianity my religion, I could never give assent to the long complicated statements of Christian dogma.)

Anne LamottAnh có thể cho rằng mà không sai là anh đã sáng tạo ra Gót theo hình ảnh của anh khi hóa ra là Gót cũng ghét cùng những người mà anh ghét (You can safely assume that you’ve created God in your own image when it turns out that God hates all the same people you do)

(*) Martin Luther: Lý trí là một con điếm, kẻ thù lớn nhất của đức tin (Reason is a whore, the greatest enemy that faith has.)

Stanislaw J. Lec: Đôi khi con quỷ đã khuyến dụ tôi để tin vào Gót (Sometimes the devil tempts me to believe in God)

Joseph Lewis: Nếu tôi có quyền năng mà Tân Ước nói là Giê-su có thì tôi sẽ không chữa cho một người mù sáng mắt mà tôi làm cho bệnh mù không thể xẩy ra; tôi cũng không chữa lành cho một người bị bệnh cùi hủi mà tôi sẽ hủy diệt bệnh hủi (If I had the power that the New Testament narrative says that Jesus had, I would not cure one person of blindness, I would make blindness impossible; I would not cure one person of leprosy, I would abolish leprosy)

G. Gordon Liddy: Nhìn vào đức tin Công giáo, tôi không thể phân biệt những điều Công giáo khẳng định như chuyện sinh ra từ một nữ trinh, sống lại sau khi đã chết, và hai mẹ con bay xác lên trên một chỗ nào đó ở ngoài vũ trụ khác với những chuyện mê tín trong dân gian  (Looking at the Roman Catholic faith, I was unable to distinguish its assertion of a virgin birth, a return drom the dead, and the bodily assumption into somewhere outside the universe of a man and his mother from among similar pagan superstitions.)

(*) St. Ignatius Loyola (The founder of the Jesuit order): Chúng ta phải luôn luôn sẵn sàng để tin rằng cái mà chúng ta thấy là trắng thì thực sự là đen, nếu hàng giáo phẩm của giáo hội quyết định như vậy (We should always be disposed to believe that that which appears to us be white is really black, if the heirarchy of the Church so decides)

M:

Brent Matthew: Gót là sự sáng tạo của con người chứ không phải là ngược lại (God is a creation of man, not the other way around.)

Marie: “Con người tạo ra Gót theo hình ảnh của con người: bất khoan nhượng, kỳ thị phái nữ, đồng giống luyến ái, và tàn bạo.” (Man created God in his image : intolerant, sexist, homophobic and violent.)

Jordan T. McQueen: Gót đã làm điều gì cho bạn mà bạn không thể tự mình làm lấy (What has your God done for you that you couldn`t have done for yourself?)

Spike MilliganVà Gót nói “Có ánh sáng nè” và  có ánh sáng, nhưng Bảng Nối Điện nói ông ta phải chờ đến thứ Năm họ mới nối điện. (And God said, “let there be light” and there was light, but the Electricity Board said He would have to wait until Thursday to be connected.) [Đến thứ Năm Gót mới sáng tạo ra mặt trời nên mới có ánh sáng. TCN]

H.L. Mencken: Tôn giáo căn bản là chống lại mọi thứ mà tôi tôn kính – sự can đảm, suy nghĩ rõ ràng, sự lương thiện, công bằng và trên hết là yêu sự thật.( Religion is fundamentally opposed to everything I hold in veneration--courage, clear thinking, honesty, fairness, and, above all, love of the truth.)

Ferdinand Magellan: “Giáo hội Công giáo nói rằng trái đất thì phẳng, nhưng tôi biết rằng nó tròn, vì tôi đã nhìn thấy bóng của nó trên mặt trăng, và tôi tin vào một cái bóng hơn tin vào giáo hội” (The church says the earth is flat, but I know that it is round, for I have seen the shadow on the moon, and I have more faith in a shadow than in the church.)

Carlespie Mary Alice McKinney: “Tôn giáo (Ki Tô Giáo) đã làm được ba điều rất hữu hiệu: Chia rẽ con người, kiểm soát con người, lừa dối con người” (Religion does three things quite effectively: Divides people, Controls people, Deludes people.)

Michel de Montaigne: “Những con người ít hiểu biết, ít tìm tòi và ít học vấn là những tín đồ Ki Tô ngoan đạo” (Men of simple understanding, little inquisitive and little instructed, make good Christians.)

Kenneth Marsalek: “Định nghĩa chính xác hơn của Gót là hiện thân của sự ngu dốt, tiêu biểu cho mọi thứ mà chúng ta chưa hiểu” (God is more accurately defined as the personification of ignorance, representing everything that we do not yet undestand.)

Delos B. McKown: “Đấng vô hình và đấng không hiện hữu thì thật là giống nhau” (The invisible and the non-existent look very much alike.)

James Madison: “Không ở trong trường hợp nào mà các nhà thờ bảo vệ sự tự do của con người” (In no instance have the churches been guardians of the liberties of the people.)

Doug McLeod: Tôi vẫn nói rằng một nhà thờ đặt cột thu lôi trên nóc là thiếu tự tin (I still say a church steeple with a lightning rod on top shows a lack of confidence.)

Charles de Montesquieu: Không có vương quốc nào lại có nhiều nội chiến như là vương quốc của Giê-su  (No kingdom has ever had as many civil wars as the kingdom of Christ)

Donald Morgan: Lời nói cuối cùng của Giê-su trên cây thập giá là “Chúa ơ! Chúa ơi! Sao người lại bỏ tôi” khó có thể là lời của một người đã hoạch định cái chết của mình.  Không cần đến Sherlock Holmes cũng có thể nhận ra có gì không ổn ở đây (Jesus` last words on the cross, `My God, my God, why hast thou forsaken me?` hardly seem like the words of a man who planned it that way. It doesn`t take Sherlock Holmes to figure there is something wrong here.)

Darren Marfleet:  Khoa học phấn đấu để khắc phục sự ngu dốt.  Tôn giáo duy trì và lợi dụng sự ngu dốt đó. (Science strives to overcome ignorance. Religion perpetuates and exploits it.)

George MeredithNgười không có đầu óc của mình thì đã trao nó cho các linh mục (The man who has no mind of his own lends it to the priests.)

James Madison: Hoa trái của Ki tô giáo là gì?  Mê tín, lòng tin mù quáng và bạo hành (What has been Christianity’s fruits? Superstition, Bigotry and Persecution.)

Michel de Montaigne: Hiểu bằng trái tim thì không phải là hiểu (To understand via the heart is not to understand.)

Chad Moon: Sự khác biệt chủ yếu giữa một người vô thần và một người sùng đạo là người sùng đạo quá sợ hãi để đặt nghi vấn với tôn giáo (A key difference between an atheist and a religious man is that the religious man is too scared to question religion.)

Marilyn Manson: (về Vatican muốn cấm buổi hòa nhạc của Manson): Nếu họ nghĩ rằng một nghệ sĩ có thể phá hủy đức tin của họ thì đức tin của họ thật là yếu ớt (If they think that an artist can destroy their faith, then their faith is rather fragile)

Christopher MarloweTôn giáo che dấu những điều ác trước sự nghi ngờ của quần chúng (Religion hides many mischiefs from suspicion)

Emma MartinQuỳ gối không phải là thái độ của sự học hỏi (The bended knee is not the attitude for study)

Karl Marx: Những bông hoa tưởng tượng của tôn giáo trang hoàng xiềng xích trên con người.  Con người phải vứt bỏ những bông hoa đó cùng với những xiềng xích (The imaginary flowers of religion adorn man’s chains.  Man must throw away the flowers and also the chains)

John Stuart Mill: Đạo đức hiện đại dẫn xuất từ triết lý Hi Lạp và La Mã, không phải từ Ki Tô giáo  (Modern morality is derived from Greek and Roman sources, not from Chritianity)

(*) Muhammad: Hãy giết những kẻ thờ thần tượng bất cứ thấy chúng ở đâu.. Hãy chiến đấu chống những kẻ không tin Allah .. đừng chấp nhận tôn giáo chân thật (Slay the idolators wherever ye find them… Fight those who believe not in Allah.. nor acknowledge the religion of truth.)

N:

Friedrich Nietzsche: Điều nào đúng, con người là sự sai lầm của Gót hay Gót là sự sai lầm của con người.” (Which is it, is man one of God's blunders or is God one of man's?)

Vladimir NabokovKhông có con người tự do nào cần đến một Gót (No free man needs a God)

Friedrich Nietzsche: “Đức tin có nghĩa là không muốn biết đến sự thật.” (Faith means not wanting to know what is true.)

Friedrich Nietzsche: Tôi không thể tin một Gót chỉ muốn người ta ca tụng mình suốt ngày (I cannot believe in a God who wants to be praised all of the time.)

Jack Nelson-PallmeyerDùng tôn giáo để biện minh cho sự tàn bạo trước nhất là vấn đề của cuốn thánh kinh chứ không phải là vấn đề diễn giải sai thánh kinh (Religiously justified violence is first and foremost a problem of sacred texts and not a problem of misinterpretation of texts)

O:

Ebebezer ObadareTôi từng dạy ở trong trường đại học ở Nigeria và 90 phần trăm các sinh viên của tôi kết cuộc là những nhà truyền giáo hay linh mục, mục sư.  Ai sẽ là người đi vào kỹ nghệ.  Ai sẽ là người suy nghĩ [để cho sự mở mang tiến bộ của quốc gia] (I used to teach in the Nigerian University and 90 percent of my students ended up as Evangelists or pastors.  Who is going into industry?  Who will do the thinking?)

Madalyn Murray O’Hair: Điều mà tôi hãnh diện nhất là ở nước Mỹ, tôi có thể nói “Tôi là một người vô thần” mà không bị gọi là một người “Cộng sản vô thần” hay một người “vô thần Cộng sản” Tôi đã tách biệt hai từ này. (The thing I’m most proud of is that I can say, “I am an atheist”, in the United States today, without being called a “Communist atheist”, or an “atheist Communist”.  I separated the two words.)

P:

(*)  Pope Pius XI:  Mussolini là một con người kỳ diệu.  Các người có nghe tôi nói không? Một con người kỳ diệu (Mussolini is a wonderful man.  Do you hear me? A wonderful Man.)

Blaise Pascal: “Con người không bao giờ làm những điều ác một cách tận tình và hồ hởi như là khi làm chúng vì những niềm tin tôn giáo [Ki Tô Giáo, Do Thái và Hồi Giáo]” (Men never commit evil so fully and joyfully as when they do it for religious convictions.)

Blaise Pascal: Đức tin tin vào nhiều sự thật có vẻ như mâu thuẫn lẫn nhau (Faith embraces many truths which seem to contradict each other.)

Brian Pennycook: “Sẽ không bao giờ có hòa bình trên trái đất cho đến khi nhân loại tiến hóa đến khi không còn khái niệm về Gót nữa” (There will never be peace on earth until the human race evolves beyond the concept of god.)

Brian Pennycook: “Đừng có nói gì với tôi về Gót cho đến khi bạn đã ăn trưa với ông ta” (Don't tell me about god until you have lunch with him.)

Thomas Paine: Cuốn Thánh Kinh là một lịch sử về những sự ác ôn đã làm con người bạo tàn và đồi bại; và, về phần tôi, tôi thực tâm ghê tởm cuốn Thánh Kinh cũng như tôi ghê tởm mọi sự độc ác (The Bible is a history of wickedness that has served to corrupt and brutalize mankind; and, for my part, I sincerely detest it as I detest everything that is cruel.)

Emo Philips: Khi tôi là một đứa trẻ tôi thường tối nào cũng cầu nguyện để có được chiếc xe đạp mới.  Rồi tôi nhận biết được rằng Chúa không làm được như vậy nên tôi ăn cắp một cái và xin ông ta tha tội cho. (When I was a kid I used to pray every night for a new bicycle. Then I realized that the Lord does not work that way so I stole one and asked Him to forgive me.) 

(*) Giáo hoàng Paul IV: “Ngay cả nếu cha tôi là một kẻ lạc đạo, tôi sẽ đích thân đi lượm củi để thiêu sống ông ta  (If my own father were a heretic, I would personally gather the wood to burn him.)

Thomas Paine: Hệ thống Ki tô giáo là sự sỉ nhục đối với sự hiểu biết thông thường.  Tại sao con người lại sợ suy nghĩ  (The Christian system of religion is an outrage on common sense.  Why is man afraid to think?)

Edgar Allan PoeNhững nhà phiêu lưu và thừa sai tôn giáo đã là nguyên nhân thực sự của nhiều tình trạng rối loạn và chiến tranh hơn mọi lớp người khác trong nhân loại (The pioneers and missionaries of religion have been the real cause of more trouble and war than all other classes of mankind)

Robert M. Price: Ai cần đến Satan khi chúng ta đã có một Gót như vậy (Who needs Satan when you have a God like this?)

Thomas Paine: Cuốn thánh kinh là một cuốn sách có đầy những điều nói láo và mâu thuẫn đến độ không thể biết được điều nào hoặc có điều nào đáng tin (the Bible is such a book of lies and contradictions there is no knowing which part to believe or whether any.)

Robert Pirsig: Khi một người bị bệnh ảo tưởng thì chúng ta bảo đó là mất trí.  Khi nhiều người cùng mắc bệnh ảo tưởng thì đó là tôn giáo  (When one person suffers from a delusion, it is called insanity. When many people suffer from a delusion it is called religion.)

Rodolfo Perez: Nếu anh nói lời dối trá đủ lâu dài thì người ta có thể cho đó là sự thật.  Và đó là tôn giáo đã bắt đầu như thế nào (If you tell a lie long enough, people will think it’s the truth. And that is how religion began.)

Ron Patterson: Có thể nào một đấng sáng tạo ra 50 tỷ thiên hà, mỗi thiên hà gồm có 200 tỷ ngôi sao, rồi thích thú trước mùi nướng sống của một con dê (Could a being create the fifty billion galaxies, each with two hundred billion stars, then rejoice in the smell of burning goat)

Samuel P. Putnam: Sự mê tín cuối cùng trong đầu óc con người là sự mê tín cho rằng trong bản chất tôn giáo là một điều tốt (The last superstition of the human mind is the superstition that religion in itself is a good thing)

R:

Ayn Rand: Cây thập giá là biểu tượng của sự hành hình tra tấn.  Tôi ưa dấu $ của đồng đô-la hơn, biểu tượng của giao thương tự do, do đó của đầu óc tự do (The cross is the symbol of torture.  I prefer the dollar sign, the symbol of free trade, therefore of free mind)

Stephen F. Roberts: Khi nào mà anh hiểu được tại sao anh gạt bỏ mọi Gót khác thì anh sẽ hiểu tại sao tôi gạt bỏ Gót của anh (When you understand why you dismiss all the other possible gods, you will understand why I dismiss yours.)

Bertrand Russell: Tôi nói rất thận trọng là Ki Tô Giáo, như được tổ chức trong những giáo hội, đã là và vẫn còn là kẻ thù chính của sự tiến bộ về đạo đức trong thế giới (I say quite deliberately that the Christian religion, as organized in its Churches, has been and still is the principal enemy of moral progress in the world.)

Andy Rooney: “Người Ki Tô Giáo nói như là sự lành thiện là ý tưởng của họ nhưng tác phong lành thiện không có nguồn gốc trong Ki Tô Giáo.  Những nhà tù của chúng ta thì có đầy những kẻ ngoan đạo” (Christians talk as though goodness was their idea but good behavior doesn’t have religious origin.  Our prisons are filled with the devout.)

Gene Roddenberry: Chúng ta phải đặt vấn đề về lô-gíc của câu chuyện về một Gót toàn năng, toàn trí, tạo ra con người với nhiều thiếu sót rồi quy trách cho con người về những sai lầm của ông ta (We must question the story logic of having an all-knowing all-powerful God, who creates faulty Humans, and then blames them for his own mistakes.)

Philip Roth: “Khi cả thế giới không còn tin vào Gót nữa thì đó là nơi rất đáng sống” (When the whole world doesn’t believe in God, it’ll be a great place.)

Bertrand Russell: Chừng nào mà tôi có thể nhớ, không có một lời nào ca tụng sự thông minh trong các Phúc Âm (So far as I can remember, there is not one word in the Gospels in praise of intelligence.)

Frater Ravus: Đức tin không cho các người những câu trả lời, nó chỉ không cho các người được thắc mắc (Faith does not give you the answers, it just stops you asking the questions.)

Marilla M. Ricker: Một người sùng đạo là một người nguy hiểm.. Hắn vác theo với hắn nhiều điều mê tín ngu xuẩn và có hại, và hắn bị ám ảnh bởi khái niệm là hắn có bổn phận phải mang những mê tín đó đến cho những người khác (A religious person is a dangerous person..  He carries with him many foolish and harmful superstitions, and he is possessed with the notion that it is his duty to give these superstitions to others)

Bender Bending Rodríguez: Tôn giáo là cái trò lừa dối lớn nhất được duy trì trên nhân loại (Religion is the biggest hoax ever perpetuated upon mankind.)

Dustin Rgnonti:   Đạo đức không được dạy trong thánh kinh mà là “đức vâng lời” (Morals are not taught in the bible, obedience is.)

Tom RobbinsTôn giáo không chỉ là thuốc phiện của quần chúng, đó là thuốc cực độc cyanide (Religion is not merely the opium of the masses, it’s the cyanide)

Jean Rostand: Giết một người là kẻ sát nhân; Giết 1 triệu người là kẻ chinh phục; Giết hết mọi người và sinh vật là Gót (Kill a man, one is a murderer; kill a million, a conqueror; kill them all, a God)

S:

George Bernard Shaw: “Sự kiện là một tín đồ cảm thấy sung sướng hơn một người không tin thì cũng chẳng khác gì sự kiện một kẻ say rượu cảm thấy sung sướng hơn một người tỉnh táo” (The fact that a believer is happier than a skeptic is no more to the point than the fact that a drunken man is happier than a sober one.)

Carl Sagan: “Chúng ta không thể thuyết phục một tín đồ bất cứ điều gì; vì niềm tin của họ không dựa trên bằng chứng mà dựa trên một sự cần phải tin nằm sâu thẳm trong người” (You can't convince a believer of anything; for their belief is not based on evidence, it's based on a deep-seated need to believe.)

(*) Giáo hoàng Stephen VNhững Giáo hoàng, giống như Giê-su, được mẹ mang thai do bóng đè của Thánh Ma.  Tất cả các giáo hoàng đều là một chủng loại nửa người nửa Gót… đã được trao cho mọi quyền năng ở trên trời, cũng như ở dưới đất. (The Popes, like Jesus, are conceived by their mothers through the overshadowing of the Holy Ghost.  All Popes are a certain species of man-gods…all powers in Heaven, as well as on earth, are given to them.) [Hãy nghĩ đến các giáo hoàng can tội giết người, thông dâm, loạn dâm, loạn luân v…v…trong lịch sử Công giáo.]

George Bernard Shaw: Hãy coi chừng con người mà Gót của ông ta ở trên trời (Beware of the man whose God is in the skies).

Carl Sagan: Vô thần còn nhiều hơn là chỉ nhận biết là không làm gì có các “gót”, và tôn giáo (thờ thần) thì hoặc là một sự sai lầm, hoặc là một sự gian lận.  Vô thần là một thái độ, một khung trí tuệ nhìn vào thế giới một cách khách quan, không sợ hãi, luôn luôn tìm hiểu mọi thứ như là một phần của thiên nhiên. (Atheism is more than just the knowledge that gods do not exist, and that religion is either a mistake or a fraud. Atheism is an attitude, a frame of mind that looks at the world objectively, fearlessly, always trying to understand all things as a part of nature.)

Thomas Szasz:  “Nếu anh nói chuyện với Gót, anh đang cầu nguyện”; nếu Gót nói với anh, anh bị bệnh tâm thần phân liệt” (If you talk to God, you are praying; if God talks to you, you have schizophrenia.)

Andre dos Santos: Quyền năng của Gót đã ban cho con người khả năng nhận thức được rằng ông ta không hiện hữu. (The power of god has given men the ability to realize that he does not exist.) 

Arthur Schopenhauer: Đức tin và sự hiểu biết thì liên hệ với nhau như là hai bên của một cán cân; bên này lên thì bên kia xuống (Faith and knowledge are related  as the two scales of  a balance; when the one goes up, the other goes down)

Arthur Schopenhauer: Công giáo là một dòng tu có được thiên đường bằng cầu xin, vì quá phiền toái để tự mình đạt được.  Linh mục là những người buôn bán thiên đường  (The Catholic religion is an order to obtain heaven by begging, because it would be too troublesome to earn it.  The priests are the brokers for it.)

Hannah Smith: Cuốn thánh kinh cung cấp biện minh cho sự ác, không có nó chúng ta đã có thiên đường trên trái đất (The Bible provides justification for evil, without it we would have heaven on earth.)

Matthew Benjamin Smith: Khi tôi vạch ra những ngụy thuyết trong lô-gíc tôn giáo, những người theo tôn giáo nói rằng đầu óc con người không thể hiểu được Gót.  Họ cũng nói là Gót đã sáng tạo ra đầu óc con người. Hiển nhiên là Gót thì dớ dẩn, không có khả năng.  (When I point out fallacies in religious logic, adherents tell me that the human brain cannot comprehend God. They also tell me that God created the human brain. God is clearly inept.)

David Stevens: Một điều nói láo là một điều nói láo dù mọi người đều tin vào nó.  Một sự thật là một sự thật dù không có ai tin nó. (A lie is a lie even if everyone believes it. The truth is the truth even if nobody believes it.)

Craig Smith:  Tôi mong đến ngày mà cây thập giá cùng bị loại bỏ bên cạnh dấu hiệu chữ thập chéo của Đức Quốc Xã để nhắc nhở chúng ta về sự nguy hiểm của đức tin mù quáng (I look forward to the day the cross sits discarded beside the swastika as just another reminder of the dangers of blind faith.)

Craig Smith: Tôn giáo là nơi ẩn náu của những kẻ đạo đức yếu kém và những kẻ lười biếng trí thức (Religion is the refuge of the morally weak and the intellectually lazy.)

Arthur Shuey: Những nhà bảo thủ Ki-tô tin rằng vấn nạn của nhân loại là ăn trái cây trên cây hiểu biết.  Những người vô thần tin rằng vấn nạn là chặt cây đó xuống ( Fundamentalists believe the problem is eating from the Tree of Knowledge. Atheists believe the problem is cutting it down.)

Patrick Simons: Sự thật là cái gì đứng vững trước mọi nghi vấn (Truth is that which stands up to any degree of questioning.)

Craig Smith: Đức tin là niềm tin vô bằng chứng và chống lại bằng chứng và lý trí; đó cũng là định nghĩa của ảo tưởng (Faith is belief without and against evidence and reason; coincidentally that`s also the definition of delusion.)

Jay Sharples: Tin vào Gót cũng giống như tin là có một hũ vàng ở cuối cầu vồng (Believing in God is like believing that there is a pot of gold at the end of the rainbow.)

Stendhal:  Mọi tôn giáo đều được xây dựng trên sự sợ hãi của số đông và trên sự khôn lanh của số ít. (All religions are founded on the fear of the many and the cleverness of the few.)

George H. Smith: Như Ki Tô Giáo phải phá hủy lý trí trước khi đưa vào đức tin, Ki Tô giáo cũng phải phá hủy hạnh phúc trước khi đưa vào sự cứu rỗi  (Just as Christianity must destroy reason before it can introduce faith, so it must destroy happiness before it can introduce salvation)

T:

Mark TwainĐức tin là tin vào một cái gì mà các người biết là không thật (Faith is believing something you know ain`t true.) 

Mark Twain: Không phải là những phần trong Thánh Kinh mà tôi không hiểu làm tôi khó chịu mà là những phần mà tôi hiểu (It ain't those parts of the Bible that I can't understand that bother me, it is the parts that I do understand.)

Tecumseh: Khi Giê-su tới trái đất, các người giết ông ta, con của Gót của các người, đóng đinh ông ta…Và chỉ sau khi các người nghĩ rằng đã giết ông ta các người mới thờ phụng ông ta, và bắt đầu đi giết những người không chịu thờ phụng ông ta.  Các người là cái giống gì để cho chúng tôi phải tin cậy  (When Jesus Christ came upon the earth, you killed him, the son of your own God, you nailed him up… And only after you thought you killed him did you whorship him, and start killing those who would not worship him.  What kind of people is this for us to trust?)

(*) Tertullian (RC Priest/theologian):  Đàn bà các người là cửa ngõ của quỷ.  Vì các người xứng đáng với cái chết, nên ngay cả con của Gót cũng phải chết (You women are the gate way of the devil..  Because of what you deserve, that is , death, even the son of God had to die.. )

Charles Templeton: Nếu tình yêu của Gót bao trùm toàn thế giới và nếu người nào không tin ông ta thì sẽ bị bỏ mạng, vậy thì điều chắc là cần phải có câu hỏi sau đây: Khi nào, sau 2000 năm nay, kế hoạch của Gót sẽ tống vào cả tỷ người mà ông ta “quá yêu” ở Trung Quốc?  Hay cho cả tỷ người ở Ấn độ? Hay cho hàng triệu người ở Nhật, A phú Hãn, Tây Bá Lợi Á, Ai Cập, Miến điện – v…v… và v…v…?  (If God’s love encompasses the whole world and if everyone who does not believe in him will perish, then surely this question needs to be asked:  When, after 2000 years, does God’s plan kick in for the billion people he “so loves” in China? Or for the billion in India? Or the million in Japan, Afghanistan, Siberia, Egypt, Burma – and on and on?)

(*)  Mother Teresa: Tôi nghĩ rằng thật là quá đẹp cho những người nghèo cam chịu số phận của mình, chia sẻ sự khổ nạn với Giê-su.  Tôi nghĩ rằng thế giới đang được giúp nhiều bởi sự đau khổ của những người nghèo  (I think it is very beautiful for the poor to accept their lot, to share it with the passion of Christ.  I think the world is being much helped by the suffering of the poor people)

(*) Mother TeresaMỗi đứa trẻ sinh ra là thêm một linh hồn cho sự vinh quang của Gót và chỉ đó mới là điều đáng kể, sự tạo ra các linh hồn.  Sự đau khổ?  Chúng ta đều sinh ra để chịu sự đau khổ  (Every baby that takes a breath is another soul to the glory of God and that was all that mattered, the creation of souls.  Suffering?  We are all born to suffer)

Leon Tolstoy: Về lý thuyết thì giáo lý của Giáo hội là sự dối trá xảo quyệt, và về thực hành thì đó là sự pha chế sự mê tín thô thiển vớ trò ma thuật (The teaching of the church is in theory a crafty and evil lie, and in practice a concoction of gross superstition and witchcraft)

Mark Twain: Một trong những bằng chứng về sự bất diệt của linh hồn là có vô số người tin vào điều này.  Những người này cũng tin là trái đất thì dẹt  (One of the proofs of the immortality of the soul is that myriads have believed in it.  They have also believed the earth was flat).

Mark TwainPhương thuốc chữa Ki Tô Giáo tốt nhất là đọc thánh kinh (The best cure for Christianity is reading the Bible)

Polly ToynbeeTrong tất cả những giáo điều của Ki Tô giáo, điều ghê tởm nhất là khái niệm Giê-su gánh thay tội lỗi cho chúng ta và hi sinh thân xác của ông ta trong sự đau đớn cùng cực để cứu với linh hồn chúng ta.  Chúng ta có yêu cầu ông ta làm việc đó không.  (Of all the elements of Christianity, the most repugnant is the notion that Christ who took our sins upon himself and sacrificed his body in agony to save our souls.  Did we ask him to?)

U:

Miguel de UnamunoTin vào Gót, trước hết và trên hết, là ước mong có một Gót (To believe in God is, before all and above all, to wish that there is a God)

Peter UstinovNhững niềm tin tôn giáo thì chia rẽ con người.  Sự nghi ngờ kết hợp họ với nhau (Beliefs are what divide people.  Doubt unite them.)

V:

Gore Vidal: Một khi mà con người bị kiềm chế bởi thần học thì họ đã mất đi sự tỉnh táo đầu óc vĩnh viễn.  Nhiều người bị giết nhân danh Giê-su Ki-tô hơn bất cứ tên nào khác trong lịch sử thế giới. (Once people get hung up on theology, they have lost sanity forever.  More people have been killed in the name of Jesus Christ  than any other name in the history of the world.)

Voltaire: “Những người tin vào những điều vô nghĩa sẽ phạm những tội tàn bạo” (Those who believe absurdities will commit atrocities.)

Carl VanDoren: Những người không tin, như tôi đọc lịch sử, thì gây ít tổn hại cho thế giới hơn là những tín đồ.  Họ không chất đầy thế giới với các cuộc chiến tranh man rợ, những cuộc thánh chiến và bạo hành, với sự ngu dốt và tự mãn (The unbelievers have, as I read history, done less harm to the world than the believers.  They have not filled it with savage wars, with crusades or persecutions, with complacency and ignorance.)

Voltaire:  Nếu không có Gót thì điều cần thiết là phát minh ra ông ấy (If there was no God, it would be necessary to invent him.)

Gore Vidal:  Tôi coi độc thần giáo là thảm họa lớn nhất đổ lên đầu nhân loại (I regard monotheism as the greatest disaster ever to befall the human race.)

Voltaire: Ki Tô giáo là tôn giáo lố bịch nhất, vô nghĩa nhất và là một tôn giáo khát máu đã làm nhiễm độc thế giới (Christianity is the most ridiculous, the most absurd and bloody religion that has ever infected the world.)

Jesse Ventura: Tôn giáo có tổ chức là một sự giả mạo và là một cái nạng cho những kẻ yếu kém, những người cần đến sức mạnh trong những con số.  Nó bảo tín đồ đi nhúng mũi vào những việc của người khác  (Organized religion is a sham and a crutch for weak-minded people who need strength in numbers. It tells people to go out and stick their noses in other people's business.)

W:

Steven Weinberg: “Có Ki Tô Giáo hay không, chúng ta vẫn có những người tốt làm những điều  tốt, người xấu làm những điều xấu. Nhưng để cho những người tốt làm những điều xấu, thì cần đến Tôn Giáo” (With or without religion, you would have good people doing good things and evil people doing evil things. But for good people to do evil things, that takes religion.)

Richard A. Weatherwax: Anh không phải cần đến cuốn thánh kinh để biện minh cho sự yêu thương, nhưng không có dụng cụ nào tốt hơn nó đã được phát minh để biện minh cho sự thù hận (You do not need the Bible to justify love, but no better tool has been invented to justify hate.)

Bradley Wood:  Tự do tôn giáo cũng là tự do không bị tôn giáo ép buộc (Freedom of Religion also constitutes Freedom FROM Religion.)

Lemuel K. Washburn: Giê-su nói: “Hãy theo ta”.  Nhưng tốt hơn là chúng ta hãy từ chối.  Chúng ta không nghĩ Giê-su là một con người biết tự trọng để mà chúng ta theo.  Một người mà nói rằng: “Tin thì được cứu, không tin thì bị đầy đọa” thì không thể được sự kính ngưỡng của chúng ta (Jesus said: “Follow me”  But we decline; we had rather not.. We do not think Jesus was a man that a self-respecting person would like to follow.. The man who said: “believe and be saved, believe not and be damned” cannot have our admiration)

Bradley Wood:  Tôn giáo là số một trong việc đơn thương độc mã giết người trong lịch sử loài người (Religion is single-handedly the number one killer in the history of man.)

Bradley Wood:   Gót là tất cả những gì chúng ta hi vọng.  Ông ta không phải là cứu tinh của nhân loại (God represents all that is hope. He is not mankind`s saviour.)

Dr. James Watson:  Cái lợi lộc to lớn nhất để tin vào Gót là chúng ta không cần phải hiểu bất cứ điều gì, không có vật lý học, không có sinh học …  Tôi muốn hiểu. (The biggest advantage to believing in God is you don’t have to understand anything, no physics, no biology….  I wanted to understand)

Robert Anton WilsonThánh kinh bảo là chúng ta giống như Gót, rồi từ trang này đến  trang khác, mô tả Gót như là tên giết người hàng loạt.  Đây có thể là điều duy nhất và chính yếu nhất cho chính trị của nền văn minh Tây phương (The Bible tells us to be like God, and then on page after page it describes God as a mass murderer.  This may be the single most important key to the political behavior of Western civilization)

Edmund Wilson: Những lời của Gót thì nay đã cổ rồi, và chúng cần phải vứt bỏ bởi những người không cần đến chúng để  làm nơi nương tựa cho đạo đức (The word God is now archaic, and it ought to be dropped by those who don’t need it for moral support)

Y:

Thomas Ybarra: Một tín đồ Ki Tô  là một người cảm thấy thống hối trong ngày chủ nhật về những việc hắn làm trong ngày thứ bảy và rồi lại đi làm chúng trong ngày thứ hai (A Christian is a man who feels repentance on a Sunday for what he did on Saturday and is going to do on Monday.)

Z:

Frank Zappa: Cốt tủy của Ki Tô Giáo là câu chuyện về Vườn Địa Đàng.  Ý tưởng ở đàng sau là, tất cả sự đau khổ của chúng ta là vì chúng ta muốn biết rõ mọi chuyện xẩy ra như thế nào (The essence of Christianity is told us in the Garden of Eden story.  The subtext is, All the suffering you have is because you wanted to find out what is going on.)

Frank Zappa: Tôi không muốn thấy một người sùng đạo nào có chức vị trong cơ quan công cộng vì họ làm việc cho một ông chủ khác (I don’t want to see any religious people in public office because they’re working for another boss)

Frank Zappa: Lời khuyên tốt nhất của tôi cho những người nào muốn nuôi nấng con cái mình để nó có hạnh phúc, tâm thần lành mạnh là:  Hãy giữ nó tránh xa nhà thờ nếu có thể (My best advice to anyone who wants to raise a happy, mentally healthy child is: KEEP HIM OR HER AS FAR AWAY FROM A CHURCH AS YOU CAN)

Emile Zola: Văn minh nhân loại sẽ không đạt được đến hoàn bị cho đến khi tảng đá xây nhà thờ cuối cùng rơi trúng đầu ông linh mục cuối cùng (Civilization will not attain to its perfection until the last stone from the last church falls on the last priest)

Miscellanous:

Unknown: Hai bàn tay làm việc có thể thực hiện nhiều hơn là một ngàn cặp tay chắp lại trong cầu nguyện (Two hands working can do more than a thousand clasped in prayer.)

Unknown: Niềm tin tôn giáo là một bệnh tâm thần.  Một bệnh rất truyền nhiễm  (Religious belief is a mental illness. A very contagious one.)

Unknown: Nếu Gót đã cho tôi tự do ý chí, và cái tự do ý chí đó khiến cho tôi không tin Gót, thì tại sao ông ta lại đầy đọa tôi xuống hỏa ngục vì một cái gì đó mà chính ông ta đã tạo nên (If God gave man free will, and this free will lead us to not believe in God, then why would he damn me to hell for something he has clearly caused?)

Unknown: Nếu Gót không thích lối sống của tôi, hãy để ông ta bảo cho tôi biết, không phải các người [Linh mục hay Mục sư] If god doesn`t like the way I live, Let him tell me, not you.

Unknown: Một tín đồ Ki tô đọc thánh kinh.  Một người vô thần hiểu thánh kinh.  (A Christian reads the bible. An atheist understands it.)

Unknown: Gót tạo ra tôi là người vô thần, ngươi là ai mà dám nghi ngờ sự thông thái của ông ta (God made me an atheist. Who are you to question his wisdom.)

Bumper sticker: Hãy ủng hộ nạn ấu dâm ở địa phương bạn  -  Đi lễ một nhà thờ Công giáo (Support your local pedophile – attend a Catholic church)

Bumper sticker: “Các ông hãy tiếp tục tin, tôi sẽ tiếp tục tiến hóa.” (You keep believing, I'll keep evolving.)

Vài Lời Kết:

Tôi hi vọng đọc xong những trích dẫn trên chúng ta sẽ hiểu hơn về bản chất và lịch sử của Ki Tô giáo nói chung, Công giáo nói riêng. Đọc giả có thể đọc thêm nhận định về Ki Tô Giáo của 100 danh nhân trí thức trên thế giới: http://www.sachhiem.net/TCN/TCNtg/TCN56.php

Đối với người ngoại đạo tôi nghĩ không có vấn đề, vì phần lớn đã biết rõ về thực chất Ki Tô Giáo.  Nhưng đối với những người trong đạo mà không nhận ra được bản chất của đạo mình thì đúng như nhận định của George Meredith ở trên:  Người không có đầu óc của mình thì đã trao nó cho các linh mục [để mấy ông đó quyết định thay cho mình].  Những trích dẫn trên, tuy phần lớn nói về các tôn giáo độc thần Tây phương, nhưng ngoài ra cũng còn những tư tưởng khai phóng qua sự tiến hóa và tiến bộ trí thức của nhân loại.  Trong số các tác giả ở trên chúng ta thấy có đủ hạng người nổi danh trên thế giới, được cả thế giới kính ngưỡng, từ Tổng Thống Mỹ, Pháp cho đến các triết gia như Bertrand Russell, Friedrich Nietzsche, Arthur Schopenhauer v…v…., khoa học gia như Richard Dawkins, James Watson, Steven Weinberg, Carl Sagan v…v…, các đại văn hào như Voltaire, Anatole France, Emile Zola v…v…và vô số những người khác kể cả một số người ẩn danh và nguồn gốc không rõ.  Nhưng những tư tưởng của họ thật đáng để cho chúng ta học hỏi.  Và đặc biệt là so sánh với vài tư tưởng của những bậc lãnh đạo trong Ki Tô Giáo mà tôi xen vào trong danh sách trên, chúng ta thấy rõ sự khác biệt sâu đậm trong hai luồng tư tưởng.  Sự chọn lựa luồng tư tưởng nào và học hỏi được gì từ luồng tư tưởng đó là ở chính chúng ta, không ở bất cứ ai khác.

 

Trần Chung Ngọc, 2012

Viết trong dịp Easter, học sinh được nghỉ một tuần lễ để ăn mừng

Khổ nạn của Chúa Ki tô

(Passion of Christ)

http://christianity.about.com/od/topicalbiblestudies/a/passionofchrist.htm

What is the passion of Christ? Many would say it is the period of intense suffering in the life of Jesus from the Garden of Gethsemane to the crucifixion. To others the passion of Christ evokes images of gruesome punishment depicted in movies such as Mel Gibson’s

The Passion of The Christ.

 

 

 
Các bài tôn giáo cùng tác giả


▪ “Ngày Tận Thế” của Ki Tô Giáo  - Trần Chung Ngọc

▪ Cây Thập Giá Trong Kitô Giáo - Trần Chung Ngọc

▪ Cải đạo á châu ? Một ảo tưởng ! - Trần Chung Ngọc

▪ Di Hại Của “Nền Đạo Lý Thiên-La Đắc-Lộ” - Trần Chung Ngọc

▪ Giê-su Ki-tô - Cuộc Đánh Cá Của Người Vô Thần - Trần Chung Ngọc dịch

▪ Hình Ảnh Suy Thoái Của Ki Tô Giáo Trên Thế Giới - Trần Chung Ngọc

▪ Huyền Thoại Cứu Rỗi  - Trần Chung Ngọc

▪ Lịch Sử các Giáo Hoàng - Trần Chung Ngọc

▪ Những Lời Châu Ngọc Về Ki-tô giáo - Robert G. Ingersoll - Trần Chung Ngọc

▪ Những Yếu Tố Chính Đưa Đến Sự Suy Thoái - Trần Chung Ngọc

▪ Nhân Vật Mary Trong Ca-Tô Giáo Rô-Ma - Trần Chung Ngọc

▪ Nhân Vật Mary Trong Ca-Tô Giáo Rô-Ma - 1 - Trần Chung Ngọc

▪ Nhân Vật Mary Trong Ca-Tô Giáo Rô-Ma - 2 - Trần Chung Ngọc

▪ Nhân Vật Mary Trong Ca-Tô Giáo Rô-Ma - 3 - Trần Chung Ngọc

▪ Nhân Vật Mary Trong Ca-Tô Giáo Rô-Ma - 4 - Trần Chung Ngọc

▪ TÔI ĐỌC CUỐN: “Hai Ngàn Năm Một Thuở: Chứng Từ Của Một S - Trần Chung Ngọc

▪ Tìm Hiểu Vấn Nạn Linh Mục Loạn Dâm - 1 - Trần Chung Ngọc

▪ Tìm Hiểu Vấn Nạn Linh Mục Loạn Dâm - 2 - Trần Chung Ngọc

▪ Tại Sao Ki Tô Giáo Phải Suy Thoái - Trần Chung Ngọc

▪ Tản Mạn Về Thần Học Ki-Tô Giáo - Trần Chung Ngọc


▪ 1 2 3 4 5 ▪ >>>