Ứớc mong G/S sống hơn trăm tuổi, và luôn khỏe mạnh, sáng suốt


 ●   Bản rời

Ứớc mong G/S sống hơn trăm tuổi, và luôn khỏe mạnh, sáng suốt

Subject: Re: PHẬT GIÁO VS CA-TÔ GIÁO NHỮNG KH ÁC BIỆT
From: Ba Nguyen
Date: Tue, July 09, 2013 1:32 pm

Vô cùng cảm ơn G/S Trần Chung Ngọc.

Giáo sư đã ngoài 80 tuổi mà viết bài nào cũng sắc bén và khiến cho đám con chiên cứng họng. Cho nên bọn con chiên thường (cầu Chúa) mong cho G/S chết càng sớm càng tốt.

Riêng những người VN bình thường (chưa bị Vatican nhồi sọ) như chúng tôi, ước mong G/S sống hơn trăm tuổi, và luôn khỏe mạnh, sáng suốt.... để cống hiến cho đời, cho thế hệ trẻ VN thêm nhiều tác phẩm giá trị trên đường giải hoặc Ki-Tô-Rô-Ma Giáo.

Kính thư
Nguyễn Hữu Ba

---------------------------------


Phật Giáo Vs Ca-Tô Giáo Những Khác Biệt


Trần Chung Ngọc


http://sachhiem.net/TCN/TCNtg/TCN144.php
26-Jun-2013


Có những kẻ mang thân xác người nhưng có đầu óc của con chiên, vì các giây thần kinh biết ngượng và biết liêm sỉ đã mất đi sau khi rửa tội, nên cho rằng Phật Giáo ganh ghét, đố kỵ đối với Ca-tô Giáo, nhưng không hề nói rõ ra là Phật Giáo ganh ghét, đố kỵ Ca-tô Giáo trên những phương diện nào và như thế nào. Đây là thủ đoạn quen thuộc của một số con chiên, luôn luôn đưa ra những lời dựng đứng vô trách nhiệm rồi bỏ lửng.
....