Tư Tưởng Phương Đông Và Tính Triết Học Trong Tranh Đảo Ngược

 

Lê Đức Tuấn Định/ Báo Mỹ Thuật

http://sachhiem.net/VANHOC/Daigiang05_baoART.php

 29-Dec-2018

 

Lê Đức Tuấn Định

 

On Sat, Dec 22, 2018 at 7:28 AM

Upsidedownism Super <dinhlee.asia@gmail.com> wrote:

Con gửi bài viết đăng trên tạp chí mỹ thuật, họ có biên soạn lại ảnh minh hoạ, đưa cái ảnh chụp với Giáng Hương cùng Thầy, 
Con gửi kèm email của Thượng toạ Thích chí Hoàng trong bài viết con có trích dẫn câu nói của Thầy và có nhắc đến tên Thầy.
Con Tuấn Định.