Trạng Móc - Thời vàng son Đỗ Ngọc Yến biến thành "Người Việt Photoshop"

Subject: ***_Đôi_lời_n hắn_gửi_ông_Đ ỗ_Ngọc_Yến,_báo_Người_Việt
From: Mike Wilson 
Date: Wed, June 28, 2017 7:36 am

Ngọc Yến, ông ơi, chớ có lầm !
Chúng tôi (Việt hải ngoại) đâu phải những người "hâm" !
Đăng ảnh giang sơn - sao lại cấm ?
Cờ sao tổ quốc - chớ để nhầm !
Ông chối Nam bang - không ai cấm !
Danh ông vùi lấp trước võ lâm !!!

Cờ sao bao lượt phất lên
Đánh Pháp, Tàu, Miên (và Mỹ)- vẫn vững bền !
Nay mai Tàu cộng sang xâm lấn 
Lại lấy cờ gì để phất lên ?

... không lẽ mang cờ ba que gẫy (thua trận) 
ra "dí " quân Tàu, trước khi bay ... (về Mỹ) ???

:)
Trạng Móc

Thời vàng son Đỗ Ngọc Yến biến thành "Người Việt Photoshop" 
__________________________________________________
Than ôi thời oanh liệt Đỗ Ngọc Yến nay còn đâu? 

https://kbchaingoai.org/2017/06/28/than-oi-thoi-oanh-liet-do-ngoc-yen-nay-con-dau/

Báo NGƯỜI VIỆT ở ngay Thủ đô Tị nạn LITTLE SÀIGÒN mà không có … Tự do báo chí!
Sưu tầm của Kevin Trần

http://sachhiem.net/THOISU_CT/ChuTr/TranKevin_ts3.php

.....

 

 

Bài khác