Tóm lại là cả trăm triệu người, ai cũng đui mù, ngu dốt, chỉ có đứa...đeo thập ác, mới biết?

Subject: Fw: 90 triệu dân đang bị che dấu sự thật kinh hoàng này
From: Tran Quang Dieu 
Date: Wed, July 05, 2017 8:43 pm

Khi nghe youtube của một cậu nhỏ đang đeo "thập ác" (vì nó đã giết jesus, con của ông thợ mộc Joseph gốc người Do Thái) trước cổ, đoạn nói lung tung beng (có cái hợp lý, có nhiều chuyện tào lao thiên tướng) rồi viết rằng:
"Sự thật kinh hoàng mà 90 triệu người dân Việt Nam đang bị đảng cộng sản che dấu." ?
- "90 triệu người dân Việt Nam..." ?
Vậy thì cả nước Việt Nam, ít nhất cũng còn trên đôi mươi % sinh ra và trưởng thành trước năm 1975 tại Nam Việt Nam đều ngu dốt hết hay sao?

Cả nước đều ngu dốt hết?
Những lãnh tụ Vatican cũng ngu dốt?
Những lãnh tụ, những chính khách Hoa Kỳ đều ngu dốt?
Hầu hết các nước cựu thù với Việt Nam CS như Pháp, Úc, Canada, Tân Tây Lan, Nam Hàn, Thái Lan, Phi Luật Tân, Đài Loan,... cũng đều ngu dốt hết???

Đặc biệt là Vatican có "Thiên Chúa quan phòng" xúi Hoa Kỳ liệng bom nguyên tử xuống Việt Nam nhằm giết đồng bào Việt Nam để giải thoát cho đội quân xâm lăng Việt Nam nhưng mấy lãnh tụ Vatican không được "Chúa quan phòng" đúng mức hoặc thiếu khả năng thuyết phục thành công và Hoa Kỳ cũng "ngu" thành ra họ không thể ném bom nguyên tử xuống một đất nước nhỏ bé và nghèo nàn, bị kẻ xâm lược xóa tên trên bản đồ thế giới ngót gần 100 năm?

Trần Quang Diệu
_____________________________
From: on behalf of quyenkimta@gmail.com 
Sent: Thursday, July 6, 2017 1:19 AM
Subject: Re: 1 DĐKTTG Fwd: 90 triệu dân đang bị che dấu sự thật kinh hoàng này

Có ai dám nói chủng nó ?

Sent from my T-Mobile 4G LTE device

[0][0][0] Original message[0][0][0]
From: "Hoan Le" via 0 Tin Tức Việt Mỹ
Date: Wed, Jul 5, 2017 11:41 AM
Subject:1 DĐKTTG Fwd: 90 triệu dân đang bị che dấu sự thật kinh hoàng này

90 triệu dân đang bị che dấu sự thật kinh hoàng này 

Sự thật kinh hoàng mà 90 triệu người dân Việt Nam đang bị đảng cộng sản che dấu.

https://youtu.be/YZGmC800oV8