Tội nghiệp ghê: "Ngô Đình Diệm chỉ ngủ trên chiếc phản gỗ, với chiếc gối mây" - lười biếng h


 ●   Bản rời

Tội nghiệp ghê: "Ngô Đình Diệm chỉ ngủ trên chiếc phản gỗ, với chiếc gối mây" - lười biếng h

Subject: Re: TT Ngô Đình Diệm : __ Lễ Giỗ Tổ Hùn gVương hà ng năm
From: Tran Quang Dieu
Date: Sun, March 06, 2016 4:00 am

Với những đặc điểm như sau đây, ai dám bảo rằng "nếu Ngô đình Diệm không bị lật đổ thì miền Nam không bị thua" sao hả?

Trong khuôn viên Dinh Độc Lập hồi đó "có nuôi một vườn thú rừng để cho Tổng thống ăn". Đúng hay không?

Và còn đây, Ngô Đình Diệm "giản dị" (!!!) như thế này:


Hai Hình Ảnh: Chưa Cần Đánh Đã Thấy Thua


Ca Hát
22-Jul-2013
Nhìn Hai Hình Ảnh:
Chưa Đánh, Dân Đã Biết “Bên Thắng Cuộc” Là Ai Rồi !

Ông Hồ đi lội suốiÔng Diệm đi thăm lụt


● Hình bên trái: Mùa Đông năm 1951, ông Hồ băng rừng lội suối về Bản Vèn tỉnh Bắc Cạn để ăn Tết với dân.

Chỉ hơn hai năm rưởi sau, ngày 13 tháng 3 năm 1954, tại thung lũng Mường Thanh, ông chỉ đạo chiến dịch Điện Biên Phủ để trong 54 ngày, đánh tan quân đội Liên hiệp Pháp (gồm lực lượng viễn chinh Pháp, lê dương Pháp, phụ lực quân bản xứ, Quân đội Quốc gia Việt Nam và Không quân vận tải Mỹ), tác động vào hội nghị Genève và tạo điều kiện thúc đẩy Mỹ tham dự mạnh mẽ hơn vào chiến trường và chính trường Đông Dương qua con cờ Công giáo chống Cộng tên là Ngô Đình Diệm.

● Hình bên phải: Năm 1961 (Tân Sửu), lụt lớn ở đồng bằng sông Cửu Long, ông Diệm mang ủng phì phèo thuốc lá, ngồi trên thuyền bắt sĩ quan cấp Tá lội nước đẩy đi thăm dân bị nạn: Tuy gọi là “Cộng hòa Nhân vị” nhưng Quan liêu phong kiến đã thấm vào máu thịt ông từ thời còn làm quan Tuần phủ tỉnh Phan Thiết. Trách gì sau 7 năm chấp chánh, quân đội bị phân hóa vì độc tài gia đình trị và tôn giáo trị, dân thì bỏ theo Mặt trận Giải phóng Miền Nam khiến tình hình bất an ninh đến độ ông Diệm phải ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc (Sắc lệnh 209-TTP). Và năm sau, 1962, đã phải gửi thông điệp cho 92 quốc gia trên thế giới xin ủng hộ chống Cộng sản xâm lăng (Đoàn Thêm, Những Ngày Chưa Quên, Đại Nam, 1969).

___________________

Mời xem thêm:
- Ý Nghĩa Hôn Nhẫn Lãnh Đạo Vatican
(Giác Hạnh)

SH phụ họa: - Có rất nhiều hình ảnh Bác Hồ hòa mình với dân chúng trong nhiều lãnh vực. Tượng trưng chúng tôi xin ghi lại vài tấm ảnh đăng ở các bài viết đó đây. Xin xem cột hình bên trái dưới đây.

- Nhưng tuyệt nhiên không thể tìm được một tấm hình nào chứng minh ông Ngô Đình Diệm gần dân, đừng nói chi đến cùng làm việc với dân. Không hề. Trái lại chỉ gần "thực dân", hôn hít thực dân, còn dân thì chỉ biết đày đọa như tôi tớ. Xin xem cột hình bên phải dưới đây.

http://www.vhttdlvinhphuc.vn/Article.aspx?c=ditichlsvanhoa&a=993

Với đại sứ Nolting

Với đại sứ Cabot Lodge


Cúi đầu hôn nhẫn Hồng Y Spellman, cha đỡ đầu

Cúi đầu hôn nhẫn Hồng Y Agagianan


Nhưng quan liêu phong kiến đối với dân

và hành hạ quân đội phải đứng trong nước để dàn chào trong lúc "ngài" Tổng Thống được ngồi trên thuyền, trong chiếc ghế sang trọng


[Nguồn :

http://www.youtube.com/watch?v=mqd2ccc5N_o&feature=youtu.be