Tôi cũng thỏai mái bỏ đạo công giáo sau ngày


 ●   Bản rời

Tôi cũng thỏai mái bỏ đạo công giáo sau ngày

From: ChinhNghiaViet@yahoogroups.com [mailto:ChinhNghiaViet@yahoogroups.com] On Behalf Of Quyen Le
Sent: Monday, January 27, 2014 11:30 AM
Subject: Re: [ChinhNghiaViet] Fw: [Daploisongnui] Cao Hữu Tâm: Nhóm Giao Điểm Công Giáo


Tôi cũng thỏai mái bỏ đạo công giáo sau ngày TT Diệm bị thảm sát 1963 ,lý do: tôi đã từng phục vụ tại phủ TT, tôi thấy TT Diệm là nguời sùng đạo cộng giáo có lẽ còn hơn các ông linh mục ,sáng trưa chiều tối truớc khi ăn hay ngủ ông đều quì truớc tuợng Chúa để cầu nguyện ấy thế mà cả gia đình ông đều bị thảm sát điều đó cho tôi kết luận Chúa không "cứu thế",cũng chẳng tòan năng như những nguời theo CG tuởng tuợng.Sau khi bỏ đạo CG tôi đở mất thì giờ đi nhà thờ, đở tốn tiền...bỏ vào thùng...và sống thật thỏai mái...

_________________
2014-01-27 Dan Vo

KÍNH CHUYỂN ĐỂ RỘNG ĐƯỜNG DƯ LUẬN.
----- Forwarded Message -----
From: Paul Osieck
To: "daploisongnui@yahoogroups.com"
Cc: "luonglan@hotmail.de"
Sent: Monday, January 27, 2014 6:02 AM
Subject: Re: [Daploisongnui] Cao Hữu Tâm: Nhóm Giao Điểm Công Giáo

Vào 05:54 Ngày 27 tháng 01 năm 2014, Tran Quang Dieu đã viết:

Nói Về Đạo Của Tôi:


- Tôi Thoải Mái Từ Bỏ Đạo Công Giáo -


Cao Hữu Tâm


http://www.sachhiem.net/TONGIAO/tgC/Caohtam00.php


11-Dec-2013