Toàn Bộ Hồ Sơ Giải Mật- Tài Liệu Ngũ Giác Đài - "Cụ Hồ chính là một người yêu nước"

 

Bình Nguyên giới thiệu

http://sachhiem.net/SACHNGOAI/SH/SH38.php

 17-Mar-2021

 

From: Binh Nguyen
Sent: Sunday, May 27, 2012 1:55 PM
Subject: ***The Pentagon Papers, declassified and full version

"The Pentagon Papers" là tài liệu mật của chính phủ Mỹ trong chiến tranh với Việt Nam. Sau khi bị Daniel Ellsberg (http://www.ellsberg.net/bio), một viên chức bộ Quốc Phòng Mỹ, tiết lộ và phổ biến trên các nhật báo the New York Times, the Washington Post, và 17 tờ báo khác, người ta mới ngã ngửa ra khi thấy chính phủ Mỹ đã làm bậy ở Việt Nam!

Trong khi phần lớn người Việt trong nước không biết rõ nguyên nhân cuộc chiến 1945-1975, (vì các sử liệu như vậy bị kiểm duyệt, hoặc bị cấm cản, hơn nữa bị bộ máy tuyên truyền của các chế độ "đầu độc"), phần lớn các sinh viên du học ngoại quốc thời đó đã trở thành "thân Cộng" sau khi đọc tài liệu này [0]vì nhiều lý do, nhưng quan trọng nhất có lẽ là lý do

 "cụ Hồ chính là một người yêu nước"

 theo cách trình bày của chính người Mỹ trong tài liệu này!

Toàn bộ tài liệu này mới đây đã được chính phủ Mỹ declassified, và phổ biến. Những ai muốn có một sử liệu giá trị như vậy để tham khảo thì có thể tải xuồng từ trang sau dây:

http://archive.org/details/thepentagonpapers

 

(đã đăng trên mục Thư/ Ý Kiến Ngắn )