Tổ Quốc Ghi Công - và - Tổ Quốc Ghi Ơn?

FB SH
 
Có người bạn hỏi ý kiến tôi về hai cách ghi ở nghĩa trang liệt sĩ như trên và muốn biết cách nào đúng hơn.

Tôi có hỏi ý kiến GS NMQuang. Ông nói chữ "công" là bổn phận, trách nhiệm của tất cả người dân đối với đất nước của mình. Đó là bổn phận và công nghiệp của mình, hay của tiền nhân, đối với đất nước. Chữ "Ơn" là để dành nhớ ơn người ngoài giúp mình, người không có trách nhiệm mà đã hy sinh cho mình, chứ không phải là người nhà với nhau.

Vậy ta "ghi công" của tiền nhân hay bằng hữu, thân nhân người Việt Nam ta, nghe gần gũi hơn là "ghi ơn"

Published by Lý Thái · 6 mins