Tìm Hiểu Đạo Tôi: Quanh Việc Điều Trần Và “Cải Tổ” của Giáo Hoàng

  ●   Bản rời

Tìm Hiểu Đạo Tôi:

Quanh Việc Điều Trần Và “Cải Tổ” của Giáo Hoàng

Cao Hữu Tâm

http://sachhiem.net/TONGIAO/tgC/Caohtam14.php

03-Jun-2014

Quanh Việc Điều Trần của Giáo Hoàng

Vatican City phải ra điều trần công khai trước Ủy Ban Liên Hiệp Quốc

Subject: Quốc gia thánh phố La Mã (Vativan City state và...
From: Tam Cao
Date: Wed, May 07, 2014 11:16 am

Xin trân trọng kính trình đọc giả trên báo mạng (net) tòan cầu về một tiểu ban (panel) của Tổ Chức Tòan Cầu Liên Hiệp Quốc điều tra về việc quốc gia thành phố La Mã (Vatican City state) phải ra điều trần công khai. Công giáo La mã, do cựu giáo hòang Bênedictô XVI.

Gồm các mục:

- Quanh Việc Điều Trần của Giáo Hoàng

- Về Cải Tổ” của Giáo Hoàng

- Phụ Lục: Cuộc Họp Liên Hợp Quốc về Tra Tấn Cáo Buộc Vatican Về Lạm Dụng

Lúc còn là hồng y sắt Joseph Panzer Ratzinger xác nhận đạo Công giáo là đạo THẬT, đạo ĐÚNG và đạo NHẤT, nay qua cuộc điều trần với LHQ, chúng ta có thể giúp thêm cho giáo hội Công giáo là đạo BỈ ỔI nữa, vì bao năm qua đã che dấu bảo vệ, tránh né và đồng lõa cho bọn linh mục lưu manh xâm phạm tình dục trẻ em (pedophile). Nghĩa là sau những ươn hèn chết nhát không đủ can đảm trừng phạt bọn linh mục lưu manh phơi cu thánh, giáo hòang Bêneditcô XVI đã phải từ chức. Việc chỉ vì một anh hầu phòng, chịu không nổi văn hóa bưng bít che dấu của La Mã, nên đã lộ ra những văn bản mật của văn phòng giáo hòang.

Chỉ đặt câu hỏi, một người hầu phòng, có gì lợi mà phải lộ ra như thế? Vì anh ta yêu sự thật và coi thường khinh bỉ những thủ đọan gian manh bất chính của bọn giáo đô La Mã. Đúng như giáo hòang Phanxicô lộ ra là ngay trong giáo đô, bọn linh mục đồng tính đã lập ra những "gay lobby" để tranh giành ảnh hưởng và quyền lợi trong Công giáo, ở tận cùng cao nhất của lãnh đạo điều hành giáo hội. Nếu cho là bọn gay lobby tranh giành quyền lực và quyền lợi, cũng chỉ là tranh chấp giành giựt miếng ăn ở giáo đô giữa bọn chết đói thôi.

Điều giáo dân sửng sốt ngỡ ngàng là Công giáo triệt để chống đồng tính, mà tiết lộ của Phanxicô đã cho thấy đồng tính có mặt ở Vatican hàng thế kỷ, hàng trăm năm qua. Như thế chống đồng tính của La mã chỉ là sự gian manh lừa bịp giả dối của hàng lãnh đạo Công giáo thôi. Giáo dân nào không biết Chúa phạt hai thành phố Sodom và Gonorrhea về tội đồng tính đến nỗi phải hỏa thiêu hai thành phố đó. Có lẽ vì đồng tính có mặt đông đảo ở giáo đô, mà Chúa dã hết lửa để hỏa thiêu hay Chúa "SỢ" hỏa thiêu Chúa cũng chết cháy theo luôn!

Nhưng đó là chuyện xưa, ăn cơm mới không nói chuyện cũ, mà phải cập nhật hóa là việc LIÊN HIỆP QUỐC hỏi thăm Công giáo La Mã về tai họa lạm dụng tình dục với trẻ em của bọn linh mục dâm tặc lưu manh.

Có hai tiếng nói khác nhau của giáo hội. Một là của tổng giám mục Tomasi, xác nhận tội lạm dụng tình dục với trẻ em đã xẩy ra từ lâu, và giáo hội chỉ có biện pháp ngăn ngừa lọai phải làm tạm bợ cho có, chứ không thành thực, vì lột áo linh mục không giản dị. Và chuyện linh mục dâm tặc có từ bao lâu rồi. Còn phát ngôn viên của giáo hội là linh mục Federico Lombardi lại phản đối vì cho rằng xếp tội linh mục dâm tặc vào lọai tra tấn  là biên pháp sai quấy tuyệt vọng.

Tại sao vậy, dù tổng giám mục Tomasi xác nhận có họa xâm phạm trẻ em, còn linh mục Lombardi không chịu xếp lọai xâm phạm tình dục cùng với tra tấn.

TGM Silvano Tomasi M., quan sát thường trực của Tòa Thánh (Vatican) bắt tay với Claudio Grossmann, phải, Chủ tịch UB Liên Hiệp Quốc chống tra tấn - trước buổi điều trần Vatican, tại trụ sở của Văn phòng cao ủy về nhân quyền (OHCHR) ở Palais Wilson, tại Geneva, Thụy Sĩ, Thứ Hai, 5 tháng 5, 2014.

Linh mục Federico Lombardi, tiếng nói Vatican, phản đối việc đồng hóa tội lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên với tra tấn. (http://www.religionnews.com 02 May 2014)

Khác nhau quan trọng chết đạo là chuyện lạm dụng tình dục có thời tiêu, còn khủng bố không có THỜI TIÊU. Có thời tiêu giúp cho giáo hội không phải trừng phạt bọn linh mục dâm dục, khi thời tiêu hết. Ngược lại, tra tấn không bao giờ hết thời tiêu. Vì thế, chúng ta nghĩ thế nào về hết thời tiêu và tra tấn? Nghĩa là hết thời tiêu giúp cho bọn linh mục lưu manh với sự đồng tình khuyến khích của giáo hội chạy thóat tội. Còn coi lạm dụng tình dục con nít như vi phạm nhân quyền của trẻ em và là tra tấn, thì bọn linh mục dâm dục không bao giờ chạy tội được!

Múôn biết lạm dụng tình dục con nít không phải tra tấn hay tra tấn, đề nghị tiểu ban điều tra yêu cầu linh mục Federico Lombardi chổng mông lên cho bọn linh mục lưu manh "làm việc", linh mục sẽ hiểu ngay thế nào là tra tấn. Bao năm dòng, giáo hội làm ngơ, bao che, đồng tình chạy tội cho bọn linh mục phơi cu thánh, nhờ dựa vào luật thời tiêu, nhưng LHQ thấy rõ não trạng lưu manh của giáo hội, chạy tội cho bọn linh mục dâm dục. Nên LHQ muốn phải có biện pháp trừng phạt, dù hết hay không hết thời tiêu. Vì các em nhỏ không đủ sức tự vệ, nên giáo hội nhằm vào luật thời tiêu để các em phải chịu khổ nạn vì bọn chức thánh, thành thật nói giao hội lưu manh quá, quá lưu manh.

Rõ ràng là đừng nghe những gì Công giáo nói, mà hãy nhìn kỹ những gì Công giáo dùng thủ đạon bao che chạy tội. Khi Phanxicô đề cao cải cách, ông đã đề cao những biện pháp chống đồng tính, ly dị hay phá thai. Nhưng ông để ưu tiên chống linh mục lưu manh lạm dụng tình dục xúông hàng cuối cùng. Như thế Phanxicô đã không thành thật cải tổ, vì tội lạm dụng tình dục con nít nặng nhất, còn đồng tính, ly dị hay phá thai, xã hội đã có từ lâu. Ngay tại quốc gia Công giáo Italia, ly dị đã có trước các quốc gia khác. Vì thế chúng tôi nghi ngờ sự thành thật của Phanxicộ, nên không phải cứ là giáo hòang mà chúng ta không đặt lên bàn cân để đo lường sự thành thật.. 

Dù xác định của tiểu ban điều tra LHQ không có giá trị ràng buộc, nhưng vang âm sẽ bền bỉ và loan đi cùng khắp, việc chạy tội không chịu là khủng bố, chỉ đến khi nào phát ngôn viên tòa thánh là Federico Lombardi bị hay nói theo ngôn ngữ đạo là "chịu nạn rách đít" linh mục mới hiểu thế nào là "tra tấn". Cho nên ngụy biên để chạy khỏi tội tra tấn là sự lưu manh trên hết mọi lưu manh (the highest form of prostitution), xem Federico Lombardi có thể chịu bị rách đít bao lâu và bao lần, để hiểu nghĩa của khủng bố.

Dù là cựu gíao dân Công giáo La Mã, đến nay chúng tôi mới hiểu ngôn từ "Mặt Trời Mọc!" Xin cám ơn quý giám mục Nhật Bản bỏ chạy bọn Đại Công Ty Đa Quốc Rô-ma (Bán Chúa, mại bản Kinh Thánh). Xin hãy đón nhận ánh sáng Mặt Trời Mọc để xoa đuổi bóng tối của bọn Công giáo La Mã lưu manh ở quốc gia thành phố La Mã (City state Vatican).

Chính vì vậy, mà báo đạo tránh né hay không dám loan tin cha cố Nguyễn hữu Rụ cho nữ con chiên ngoan đạo thổi kèn (blowjob) chào bình minh vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Chẳng phải ở Houston thôi, mà các nơi đều bíêt sự vinh danh Chúa rền vang như tiếng kèn Blowjob của hai cha con. Còn cha Anthony Đào bất Chính... hai chị em cô Thành BI. và Thanh H., cũng ở Houston, giáo phận có bưng bít được không? Chẳng lẽ thằng chức thánh Anthony Đào bất Chính này từng làm đại diện giáo dân ta ở tổng giáo phận Galveston-Houston, nên ngừơi ta sợ chức lớn của nó sao? Đừng tưởng Công giáo ta vẫn còn ở những giáo xứ Hố Lai, Ra Kiệm, Biên Hòa nữa, vì vụ linh mục Mai Triumph (Mai Khải Hòan) giành gái tận Garden Grove (Cali) mà báo SGN đã dành cho cha mục Mỗi Tuần Một Nhân ...Vịt.

Chỉ tíêc là tổng giáo phận đổi cha đi gần em hoa khôi vợ một nhà báo lớn, từng cùng với cha đi Việt Nam như đi chợ. Đọan này báo SGN sai, vì cha cùng em đi tuần trăng mật, chứ đi chợ thiếu gì Oshin đi dùm? Hóa ra thị vẫn là "cô láng giêng ơI" Chỉ có Công giáo La Mã mới có "girl next door" thân tình như vậy được thôi. Ôi nếu cấm tao không được làm lễ ban ngày, tao làm lễ ban đêm còn sứơng hơn. Làm ngay trên giừơng trinh nữ, để Đức Mẹ phải ra bến xe đò, thuê ghế bố ngủ qua đêm.Chúc Đức Mẹ ngủ ngon! Chỉ xin nhắc lại :"Đừng nghe những gì Công giáo nói.mà hãy nhìn kỹ những gì Công giáo làm!"

caohuutam1939@gmail.com

 

Về Cải Tổ” của Giáo Hoàng

Giáo hòang Phanxicô I được tiếng là rất yêu thương người nghèo và khuyết tật, nhưng có lẽ nổi nhất là "giáo hòang cải tổ giáo hội". Ông là ngừơi từ ngòai được bầu chọn làm cha đạo, trong khi truyền thống là thuộc những người trong giáo quyền truyền thống La Mã. Khi nói về cải tổ, việc làm nguy hiểm nhất cho an ninh bản thân ông là về những ngừơi thái độ thân hữu với đồng tính.

Theo giáo luật, đạo rất thù ghét ngừơi đồng tính, mà kinh thánh còn nói đến vụ Chúa hỏa thiêu hai thành phố Sodom và Gonorrhea về tội đồng tính. Nhưng nguy hiểm hơn hết là đòi phải thay đổi thái độ với đồng tính, mà gíao hội đã có nhiều đồng tính súôt thời gian mấy ngàn năm đến nay. Như thế là không buộc tội người đồng tính nữa, và sau đó đã có là xác nhận tội đồng tính có rất lâu trong giáo hội và trong những giáo dân.

Vì thế khi nói đến phải thay đổi thái độ với đồng tính, với ly dị và với phá thai, gíao hòang chỉ nói trước một số ngừơi giới khỏang 15 trở lại. Không có diễn văn, tông huấn gì hết. Nhưng bản tin của tờ New York Times (NYT) ngày 13 tháng 6 năm 2013, đã cho thấy lối đi mới của giáo hội, của đạo. Tuy rằng ngòai đồng tính ra, ly di và phá thai đã được nói đến nhiều rồi.

Thay đổi hay không, nạn ly dị và phá thai đã trở thành quen thuộc từ lâu, nhất là ở những quốc gia Âu-Mỹ. Còn đồng tính cũng đã biến đổi rất mau ở Âu Mỹ, như công khai xác nhận bản chất đồng tính, như hôn nhân đồng tính. Người nổi tiếng bênh vực đồng tính nồng nhiệt nhất là cựu phó tổng thống Mỹ Dick Cheney, vì ông có con gái là ngừơi đồng đồng tính.

Nhưng mãi gần đây, giáo hòang "cải tổ" mới chịu bàn về trừng phạt nạn linh mục ấu dâm, trong khi trong bài báo của NYT trước, ông chỉ đặt ưu tiên tai họa ấu dâm xúông hàng chót. Nhưng vì Ủy Ban Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc đã tố cáo giáo hội bao che và bênh vực linh mục đồng tính, không chịu bênh vực nhân quyền của trẻ em bị các cha lạm dụng tình dục. Chỉ vì giáo hội không đồng ý với ủy ban khi họ tố cáo tai họa ấu dâm là "khủng bố", một điều giáo hội bài bác không chịu.

Thật là lạ, nếu giáo hội ...chổng mông lên cho bọn linh mục ấu dâm "làm việc", giáo hội mới hiểu thế nào là khủng bố chăng? Tuy nhiên, giáo hòang đã phải nhận nên nhân đạo về đối với đồng tính, hơn thế nữa, lại còn chịu bàn về cho phép linh mục lấy vợ. Vì vậy hai kẻ thù ấu dâm và cho linh mục lấy vợ, thì cho phép linh mục lấy vợ đã là chiến thắng của hàng linh mục với tệ nạn bắt con trẻ chổng mông để các linh mục thỏa mãn. Chưa có kết nqả ngã ngũ rõ ràng, nhưng đã chịu thảo luận, tức là giáo hội đã bắt đầu khai mở một con đường mới. Mà các trẻ em bị lạm dụng tình dục kêu la là chúng đã phải đi chặng đường thương khó thứ 15 sau 14 chặng đường thương khó đã đi của Chúa Giê-su.

Đương nhiên vụ linh mục ấu dâm phải giải quyết, lột áo và trừng phạt, cũng như chịu thông báo cho an ninh dân sự để họ tíên xử tội. Còn đường trừng phạt và không bao che chạy tội nữa là bắt buộc phải đi, không còn cách nào khác, nếu giáo hội múôn giữ danh tiếng.

Nhưng cho phép các linh mục lấy vợ vẫn có hai việc phải lo: Một là người múôn lấy vợ. hai là ngừơi không. Nếu không, giáo hội phải canh chừng kỹ vì linh mục độc thân đã là đầu mối của ấu dâm, tuy không phải tất cả. Nhưng đề phòng, ngăn chặn vẫn hơn, kẻo lại sa vào tai họa, rất khó tránh!

Linh mục lấy vợ, là phải chuẩn bị cho họ. Chọn cô dâu con nhà lành, chưa kể đạo gốc vẫn chưa bảo đảm được tốt, vì đạo gốc chưa hẳn đã hơn đạo mới (tân tòng). Giúp các cha bíêt đừơng đi nước bứơc trong đời sống gia đình, mà ngay cả gia đình thánh Giuse và mẹ Maria chưa hẳn có kinh nghiệm lứa đôi. Nếu thánh gia giới hạn sinh đẻ, phải có chỉ dẫn ngừa thai. Nếu đẻ nhiều, mắn, cũng phải xóa tội dùng thuốc ngừa thai mà giáo luật cấm.

Giáo hòang đã cho 8 hồng y làm Ủy Ban điều tra ấu dâm. Với việc linh mục lây vợ có lẽ còn phải đề cử nhiều hồng y hơn. Hoặc tham khảo với các giáo hội đã có kinh nghiệm về tu sĩ lấy vợ như giáo phái Tin Lành, Chính Thống hay Anh giáo...

Dĩ nhiên là sẽ có nhiều vất vả lao đao, song nếu bài trừ đươc nân ấu dâm và các linh mục được hạnh phúc lứa đôi khi hầu việc Chúa, chẳng phải là trước khi phục vụ Chúa, phục vụ giáo dân phải bắt đầu bằng phục vụ các linh mục. Để họ phải sống trong khó khăn của đè nén, ép buộc có phải là trái với tự nhiên, và đạo hay Chúa thực ra cũng chẳng được ích lợi gì. Ngược lại cứ phải bao che dấu diếm hay chạy tội và từng phải bồi thuờng hàng tỷ đô la có phải là làm chuyện vô ích không? Cũng như xin nhắc lại, linh mục độc thân chẳng bảo đảm hơn gì hàng tu sĩ có vợ của các giáo phái Tin Lành, Chính Thống hay Anh giáo.

Đừng quên vụ linh mục cho nữ giáo dân thổi kèn có biên bản của cảnh sát Houston. Linh mục cựu tổng dại diện giáo dân Công giáo ở giáo phận Galveston-Houston đã hành lạc cùng với hành đạo thế nào, mà giáo dân ở Houston đã nghe chuyện kín của cha (Anthony Đào bất Chính) đến điếc tai! Cố chấp và thành kiến đã đến lúc phải gạt bỏ, phải vậy không?

Hãy nhớ đến linh mục tổng quản dòng đạo binh Thiên Chúa Macia Marcel Dellago, mà giáo hàong từ chức Bênêdictô XVI múôn trừng phạt, nhưng bị hồng y Angelo Sodano, ở giáo hội trung ương, không cho phép, nên vụ tổng quản dê xồm đó đã bị chìm xuồng.

caohuutam1939@gmail.com

 


Phụ Lục:

Nguyên văn bản tin Uỷ Ban Liên Hiệp Quốc về tra tấn ép phái viên Vatican về nạn lạm dụng. Tác giả Cao Hữu Tâm lược dịch.

U.N. Panel on Torture Presses Vatican Envoy on Abuse

http://www.nytimes.com/2014/05/06/world/europe/vatican-envoy-questioned-at-un-over-response-to-abuse.html?_r=0

...

The Vatican's chief spokesman, the rev. Federico Lombardi, said last week that moves to link the child abuse scandal to the issue of torture were a "deceptive and forced" effort by nongovernmental organizations "with a strong ideological character." He warned that United Nations conventions risked losing their authority and "being reduced to tolls of   ideological pressure."

Appearing before the panel, Archbishop Tomasi took a different position, acknowledging the treaty as "a valid and suitable instrument for fighting against acts of constitute a serious offense against the dignity the the human person" and describing sexual abuse as a global problem that must be addressed.

"There has been a stabilization and decline in cases of pedophilia, " he told the panel. The church has to do its own cleaning of the house, and it has been doing it for the past 10 year."

The panel on chldren' rights drew criticism from the Vatican and elsewhere when its report went beyond sexual abuse and took the church to task for its teaching on abortion, contraception and homoseuality, among other matters.

By contrast, Ms Gaer said that church doctrine was not an important consideration for the panel on torture.

But panel members firmly pursued the issue of accountability for sexual abuse over two hours of tought questioning on Monday.

Ms Gaer asked how many times church officials had reported allegations of abuse to civilian authorities, pressing Archbishop Tomasi to provide details when the hearing resumes on Tuesday, on the number of such cases and where they occurred.

The panel "made clear these acts fall well within the definition of torture and that the actions required to prevent, punish and redress torture haven't been addressed," Katherine Gallager, a senior staff lawyer of the Center of Constitutional   Rights, said after the hearing.

Although the panel's report will not be legally binding, its impacts could have a broad impact. If they are accepted by national courts.

Laws in many countries impose short statute of limitations on sex crimes, but clerical abuse cases have often been covered up or gone unreported for years; by the time they come to light it is often too late to prosecute or sue. But under international law, there is no statute of limitations for torture.

"To recognize these acts of torture could assist greatly in some of the statute of limitations issue victims have faced." Ms Gallagher said.

The committee is expected to issue irs final observations and recommendation on May 23.

Tiểu BanLiên Hợp Quốc về Tra Tấn Cáo Buộc Vatican Về Lạm Dụng

(Tuần trước, người phát ngôn chính của La Mã, là linh mục Federico Lombardi - đã nói những hành vi liên kết tai tiếng linh mục ấu dâm với tra tấn là "cố gắng tuyệt vọng và cưỡng ép" của những tổ chức ngòai chính quyền bằng một tính cách "nặng về lý thuýêt." Ông cảnh cáo rằng Liên Hiệp Quốc sẽ đánh mất uy quyền và đã bị giảm thiểu vào áp lực lý thuyết!"

Ra mắt trước tiểu ban, tổng giám mục Tomasi, xác nhận hiệp ứơc đã ký kết có giá trị và là một cách để chống lại có hiệu quả để bảo vệ bênh vực nhân phẩm, và mô tả lạm dụng tình dục là một vấn đề tòan cầu cần phải đối phó!

Đã có một ổn định và đã có một sự giảm bớt nhờ có những họat động chống lại sự xâm phạm vào nhân phẩm của mỗi người và mô tả xâm phạm tình dục là một vấn đề tòan cầu cần phải trực diên, và đã được thực hành trong 10 năm qua!.

Tiểu ban điều tra về quyền trẻ em  đã bị chỉ trích bởi La Mã và những nơi khác, khi báo cáo của nó vựơt ra ngòai nạn lạm dục tình dục và việc giáo hội phải đối phó với phá thai, ngừa thai và đồng tính luyến ái và trong nhiều vấn đề khác nữa.

Ngược lại bà Gaer cho bíêt giáo điều của hội thánh với tiểu ban không quan trọng bằng sự tra tấn.

Nhưng các thành viên của tiểu ban đã theo đuổi vấn đề trách nhiệm của nạn lạm dụng tình dục trong sự thẩm vấn rất khắt khe mất hai giờ liền vào ngày thứ hai.

Bà Gare đa hỏi bao nhiêu lần viên chức (giáo hội) đã phúc trình lạm dụng với chính quyền, và ép buộc tổng giám mục Tomasi phải cho biết chi tiết khi điều trần tái họp vào ngày thứ ba, về số lượng và những lạm dụng đã xẩy ra ở đâu.

Tiểu ban điều tra cho biết định nghĩa về tra tấn đúng và nó cần có sự phòng ngừa, trừng phạt  và đặt vấn đề tra tấn, nếu nó không được để tâm đến!

Tuy phúc trình của tiểu ban không bị ràng buộc, nhưng kết lụân của nó rất có ảnh hưởng, nếu những điều trần được tòa án công nhận.

Nhưng luật lệ của nhiều nước không đặt ra thời tiêu về lạm dụng tình dục, vì bọn tu sĩ thường che giấu hay chẳng bao giờ chịu trình báo để truy tố hay kiện cáo những tội đó. Còn đối với tội tra tấn, quốc tế không đặt ra thời tiêu!

Nếu xem những lạm dụng tình dục là tra tấn có thể giúp rất nhiều trong những trường hợp bị giới hạn thời tiêu, đó những vấn đề mà những nạn nhân phải đối phó," bà Gallagher nói.

Người ta mong Tiểu ban sẽ tuyên cáo về những nhận xét và những  khuyên cáo cúôi cùng vào ngày 23 tháng 5 tới!

 

Các bài của tác giả Cao Hữu Tâm


▪ Quỹ Pháp Lý - Vụ Sài Gòn Nhỏ - Cao Hữu Tâm

▪ 40 Năm Hải Ngoại Được Mất Những Gì? - Góp Ý Với Bài Ba Tầu Tự Sự - Cao Hữu Tâm

▪ Ông Diệm Có Kỳ Thị Tôn Giáo Không? - Cao Hữu Tâm

▪ Bao Giờ Mới Đến Giáo Hội Ta? - Cao Hữu Tâm

▪ Chào mừng TS Cù Huy Hà Vũ - Cao Hữu Tâm

▪ Chuyện Của Người Bỏ Đạo Chúa - Cao Hữu Tâm

▪ Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam - Cao Hữu Tâm

▪ Hồ Sơ Tố Cáo Linh Mục Ở Pennsylvania Xâm Phạm Tình Dục - Đã Được Báo Cáo 5 Năm Qua Rồi - By Trip Gabriel/ NYTimes

▪ Mỹ Gỡ Bỏ Cấm Vận Vũ Khí Cho Việt Nam - Michael R. Gordon/ NYT

▪ Người Việt Hải Ngoại - Bệnh Đói Anh Hùng - Cao Hữu Tâm-Nhạn Biển-Đào Tiế

▪ Người Việt Hải Ngoại - Chia Rẽ, Bế Tắc, Bài Học Đắt Giá - Cao Hữu Tâm

▪ Niềm Vui Lớn Trong Đời - Cao Hữu Tâm

▪ Tìm Hiểu Đạo Tôi: Bốn Ngôi - Tâm Sự Hóc Xương - Cao Hữu Tâm

▪ Tìm Hiểu Đạo Tôi: Có Ai Đánh Sập Một Tôn Giáo? - Cao Hữu Tâm

▪ Tìm Hiểu Đạo Tôi: Giáo Hoàng Francis I Thay Đổi Giáo Hội? - Cao Hữu Tâm

▪ Tìm Hiểu Đạo Tôi: Lạy Cha Chúng Tôi Ở Trên Trời - Rơi Xuống Đất - Cao Hữu Tâm

▪ Tìm Hiểu Đạo Tôi: Món Nợ Phải Trả - Cao Hữu Tâm

▪ Tìm Hiểu Đạo Tôi: Nói Đẹp Nói Xấu - Cao Hữu Tâm

▪ Tìm Hiểu Đạo Tôi: Trả lời thư bạn trẻ - Cao Hữu Tâm

▪ Tìm Hiểu Đạo Tôi: G.H. Phanxicô I Thú Nhận Và Xin Tha Thứ - Cao Hữu Tâm


▪ 1 2 ▪ >>>