Thư - Ý Kiến Ngắn nửa đầu tháng 9, 2020 - Tính ra, VNCH-2 cũng có một điểm son

Vài Suy Nghĩ Nhân Vụ Thất Lạc Tro Cốt Ở Chùa Kỳ Quang - FB Thi Nguyen - Đảng Cộng hòa bỏ rơi miền Nam Việt Nam - Năm 1939 Quốc Hội Mỹ ban hành đạo luật HATCH - VNCH-2 cũng có một điểm son: Tiêu diệt tay sai Vatican tránh cải đạo dân miền Nam

Thư - Ý Kiến Ngắn nửa cuối tháng 8, 2020 -

Góp ý với Youtube clip của ông Đặng Quốc Thiên - Nhân Đọc Bài "Phía Bên Kia Ánh Trăng Nhân Văn Của Ki-tô Giáo" của t/g Trần Trọng Sỹ - Gửi các đan sĩ ở Đan Viện Thiên An - Quạ đen và chiêu bài "tôn giáo" cướp đất

Thư - Ý Kiến Ngắn nửa đầu tháng 8, 2020 -

Nguồn gốc khơi mào chiến tranh - Ông Hồ Chí Minh và Ông Trần Hưng Đạo - Kinh thánh: Hãy giết những người theo tôn giáo khác! - Sự thật không bao giờ thóa mạ, châm ngòi chia rẽ, cổ vũ hận thù

Thư - Ý Kiến Ngắn tháng 7, 2020 - Phong trào BLM - Vấn đề "xúc phạm đức tin"

Người da đen NỔI GIẬN, do họ có mấy thế kỷ lịch sử đau thương, không thể gọi là KỲ THỊ NGƯỢC - Vấn đề "xúc phạm đức tin" - Lời hăm dọa cô Trần Ly của một con chiên

Thư - Ý Kiến Ngắn nửa cuối tháng 6, 2020 - Đừng vu khống chung chung là "đả kích tôn giáo"

Nguồn tin của LS Trịnh Quốc Thiên có vấn đề - Âm mưu mượn đầu heo nấu cháo - Đừng vu khống chung chung là "đả kích tôn giáo" - Cụ Hồ Chí Minh có tài thống nhất đất nước

Thời đó tao còn "trẻ người non dạ" nên đứng về phe Quốc Gia. Điều nầy đã làm tao ân hận một đời

Thời đó tao còn "trẻ người non dạ" nên đứng về phe Quốc Gia. Điều nầy đã làm tao ân hận một đời

Thư - Ý Kiến Ngắn nửa đầu tháng 6, 2020

Không có tôn giáo nào cao trọng hơn Sự Thật - Chia Rẽ Tôn Giáo _Vấn Đề Con Chiên - Kinh Thúi của các ngươi nói về "Tự do Tôn giáo" - Chuyện Kha Luân Bố đã phơi bày, chuyện Rốt, Tộ, Ký... cũng vậy thôi,

Chúng ta không phải Tị nạn Cộng sản! Chiêu Thức Mới Của Những Kẻ "Đồng Hành Cùng Quân Giặc"

Chiêu Thức Mới Của Những Kẻ "Đồng Hành Cùng Quân Giặc - Chúng ta không phải Tị nạn Cộng sản!- Vắn tắt Lịch sử cận đại của Việt Nam - dành cho những người Việt CCCĐ chưa hề biết sử

Vắn tắt Lịch sử cận đại của Việt Nam - dành cho những người Việt CCCĐ chưa hề biết sử

Trước 1954 không có nước Việt Nam trên bản đồ thế giới vì Việt Nam đã mất vào tay Pháp...Năm 1945, Vua Bảo Đại thoái vị và trao Ấn Kiếm triều đình cho đại diện của Hồ Chí Minh...Bảo Đại trở về làm thường dân nước

Phóng viên SBTN trao đổi với 1 comment về chuyện Quạ mượn lông Công ở Houston

Ở một bản tin trước đây mang tựa đề Âm mưu mượn đầu heo nấu cháo - Thái độ khinh thường lịch sử quá sức ngu xuẩn! chúng ta được biết ở thành phố Houston có một Plaza đặt tượng Ngô Đình Diệm kèm với tượng của Vua Quang Trung

Thư - Ý Kiến Ngắn nửa cuối tháng 5, 2020

Ở quê tôi thời trước 1954 có đội quân lính Thiên Chúa thường xuyên đi ruồng bố trong xóm - Lại vẫn là, Ông Nghị Quốc - BẢN LĨNH NGƯỜI LÍNH: Trung Tướng Nguyễn Quốc Thước

Thư - Ý Kiến Ngắn nửa đầu tháng 5, 2020

- Bảy Mối Tội Đầu - Cải Tội Bảy Mối - Tháo dỡ kiểm dịch, mafia trỗi dậy. Ai đang cố gắng lên nắm quyền lực ở Ý? - Ô. Ngô Đình Diệm làm thượng-thư trong bao lâu? -

Thư - Ý Kiến Ngắn nửa cuối tháng 4, 2020

Tưởng niệm ngày 30 tháng 4 - Tự cổ chí kim, có ông vua nào của Việt Nam cần tới quốc tế công nhận mới có thể lãnh đạo đất nước -

Thư - Ý Kiến Ngắn nửa đầu tháng 4, 2020

Đau lòng: Các y tá Mỹ, vì thiếu đồ bảo vệ cá nhân, phải mặc bao rác để phòng thân - John Rực Rỡ: "Mày đừng "Tu Hú" nữa!" - TQD: Ngày càng chìu theo tà đạo, Thông Lai có ngày.. đốt chùa!- Nguyễn Quốc Khải: Thỉnh Nguyện Thư Đòi Trục Xuất Mẹ Nấm Về VN

Thư - Ý Kiến Ngắn nửa cuối tháng 3, 2020

Xin chỉ cho chúng tôi biết những status nào của Cô Lan "đả kích tôn giáo? - Thày giảng tà đạo trên TV ở Florida bị tóm cổ - Cùng nhau chống dịch

Thư - Ý Kiến Ngắn nửa đầu tháng 3, 2020

Đừng nghe những gì Cộng sản nói, mà hãy nhìn những gì Cộng sản làm, Bình tĩnh nghe lại chuyện Đồng Tâm - Đại Dịch 2019-NCOV & Mắc Dịch Vatican