Thư - Ý Kiến Ngắn nửa đầu tháng 6, 2019

Thiên Chúa, khái niệm ấu trĩ, KHÔNG CÓ CHỖ ĐỨNG trong đạo phật

[Đây là một cảm nhận sau bài: "Tìm Chỗ Đứng Cho Thiên Chúa Trong Đạo Phật Nhiệm Vụ Bất Khả Thi Của Thần Học Ki-Tô Giáo" của tác giả Ngô Triệu Lịch đăng ở http://sachhiem.net/TONGIAO/tgN/NgoTrieuLich_07.php]

Subject: *** Trò Vụng Về Của Giáo Hội Ca-Tô: Thiên Chúa - khái niệm ấu trĩ - KHÔNG CÓ CHỖ ĐỨNG - trong đạo phật !
From: Quán Tâm Cư Sĩ 
Date: Fri, June 14, 2019 4:19 pm

A). Đạo phật chủ trương, giác ngộ và chứng nghiệmrằng vạn vật đều có linh tánh .

Linh tánh ấy tiềm ẩn và khai triển - tùy trình độ của vạn vật . 

Trong con người linh tánh ấy được gọi là phật tánh, tức tánh biết uyên nguyên vô sanh diệt, bất sanh, bất diệt, thậm chí, khi giác ngộ, còn bao trùm và siêu việt cả càn khôn ! 

*** Đạo phật có vũ trụ quan đa thần : *** 

Nó thấy các linh tánh phát triển trong các cá thể, từ ngạ quỉ, súc sanh, A-tu-la lên đến địa tiên (thần), thiên tiên (thần) trên các từng trời, rồi trên đó là các bậc Bồ Tát và chư Phật . 

Hằng hà sa số phật , (phật nhiều như số cát sông Hằng, không đếm được) là Tổng Thể của Cái Linh Thiêng Toàn Diện, là Thượng Đế Cá Tính, The Personal Supreme, Vô Cực, Vô Hạn, Vô Lượng Cá Tính mà mỗi vị phật là một dạng Cá Tính của Thực Thể ấy . 

Thêm nữa, Cái Thực Thể Tuyệt Đối Vô Cực ấy, còn là Thượng Đế Vô Cá TínhUyên Nguyên và Siêu Việt Càn Khôn trong Niết Bàn Cực Lạc !

Tùy cách tu tập và mục tiêu giác ngộ mà ta có thể ngộ nhập Thượng Đế Vô Cá Tính trong Niết Bàn Cực Lạc hay Thượng Đế Cá Tính qua vô vàn, vô lượng chư phật và bồ tát . (1) 

Thí dụ, Đức A Di Đà, Đức Thích Ca, Đức Phật Quan Âm, Đức Phật Dược Sư, đều là mỗi Bộ Mặt trong vô số Cá Tính của Thượng Đế Cá Tính (1)

_____________________________

● 2019-06-15 - Phật A Di Đà và cõi Cực Lạc trong pháp môn Tịnh Độ KHÁC Thượng Đế /Thiên Đàng Trần Quang Diệu -

 

● 2019-06-15 - Thiên Chúa, khái niệm ấu trĩ, KHÔNG CÓ CHỖ ĐỨNG trong đạo phật Quán Tâm Cư Sĩ -

● 2019-06-15 - Thời đó tao còn "trẻ người non dạ" nên đứng về phe Quốc Gia. Điều nầy đã làm tao ân hận một đờ Hồng Phạm -

● 2019-06-14 - Bài hát lan truyền chóng mặt: TỰ THẦN NÀNG HÃY CỨU ĐỘ NÀNG FB Thi Nguyen-

● 2019-06-06 - Trước đây chúng tôi là con cháu Chúa ( đạo gốc Bùi Chu ) Daoquan GiaoHoan -

● 2019-06-05 - Làm sao phân biệt HÀNG THẬT, HÀNG GIẢ? FB Nguyễn Khoe -

● 2019-06-02 - Lời tri ân của thân hữu Hiệp Nguyễn FB Hậu Duệ GS Trần Chung Ngọc -