Thư - Ý Kiến Ngắn nửa đầu tháng 12, 2020

● 2020-12-14 - Lời ứng nghiệm tiên tri giống như bài ba lá - và bản chất cướp công của người cuồng đạo Chúa Giác Hạnh -

On Saturday, December 12, 2020, 07:17:22 PM EST, giac hanh giachanh2015@yahoo.com [DiendanDanToc] wrote:

Có phải THIÊN CHÚA đạo Công Giáo là Ác Quỉ?

Thánh Kinh là Lời của những người phàm đặt để vào mồm ông Chúa giả tưởng, đó là quyển sách giả tưởng truyện như Harry Potter thời hiện đại. Cái gọi là Thượng Đế trong Thánh Kinh là một nhân vật chính của truyện hư cấu Thánh Kinh.

Chúa đã nói: “Trời đất này qua đi, nhưng Lời Ta sẽ không qua đâu, cho đến khi mọi sự được ứng nghiệm.” Đó là một ví dụ như là lời đoán mò. Mò cho đến khi nào kết quả trùng hợp thì họ cho là lời ứng nghiệm của Chúa.

Ví dụ: Nếu như Chúa nói chín nút. Thì bạn trộn bài chơi đến lúc có chín nút thì Chúa đoán trúng, thì một trăm lần Chúa tố bài là không trúng.

Do đó, cái gọi là lời Chúa như vậy chỉ là như chúng ta chơi bài ba lá mà thôi.

Thiên Chúa cũng đã nói: “Một con chim sẻ rơi xuống đất, cũng không ngoài ý Ta cho phép.”

Có phải Thiên Chúa đã an bài tất cả? Không phải. Thiên Chúa không định cho ai lên thiên đàng, hay ai xuống hỏa ngục mà là do mỗi người: chọn sự thiện hay sự ác; chọn theo Thiên Chúa hay theo ác quỷ.

Điều này hàm ý rằng con người làm chuyện ác và chuyện thiện. Mà hễ khi là cái kết quả thiện thì đạo Công giáo giành công đó rồi bảo là việc làm của Chúa. Ví dụ như Bác sỉ làm việc thiện cứu Ông Giáo Hoàng thay một lá phổi. Chuyện công lao là Bác sĩ, nhưng Giáo Hoàng cám ơn Chúa ban phước lành đã cứu Ông ta.. Cái này là một bản chất cướp công mà Công giáo đời đời ca tụng tính cướp giật của Chúa Công giáo.

Thiên Chúa đã nói: “Ta không muốn ai bị hư mất mà muốn mọi người ăn năn, trở về với Ta để được cứu rỗi.”

Đây thêm là một ví dụ nữa là khi ai làm việc ác thì người Công giáo đổ cho là Satan sai khiến. Điển hình là một người làm ác thì họ cho rằng không do họ làm, mà là Satan làm, tội phạm chỉ cần xin ơn Chúa, chịu ơn Chúa là họ hết tội. Chính vì đặc điểm này mà hàng vạn tu sĩ lẫn con chiên Công giáo làm việc ác vẫn không chấp nhận tội do họ làm. Và như thế thì chúng ta thấy tội ác dâm dục và chiến tranh do họ gây ra rồi khi nào bị tố cáo thì họ qua mặt toà án hình sự.

Tại sao Lời Chúa được ghi lại, đã có từ nhiều nhiều ngàn năm trước, nhưng vẫn đúng cho đến tận thế?

Bởi người cuồng tín qua từng thời đại đặt để nói những chuyện thời đó vào mồm Chúa.

Do đó Thiên Chúa được người đời tự nói ra rồi bảo là Chúa nói. Những cập nhật như vậy luôn có tưởng chừng là Chúa linh thiêng. Nhưng chưa một ai có bao giờ thấy Chúa hay Chúa hiện thật đời thật. Ngoại trừ một người đàn ông không Cha đã tự cao tự đại cho rằng mình là Chúa, đó là anh chàng mồ côi tên Giê Su.

Tại sao Thiên Chúa để điều gian ác xẩy ra?

Bởi Thiên Chúa là giả tưởng thì chuyện thiện hay ác không do Chúa làm, và Chúa cũng chưa bao giờ làm cái chuyện gọi là cho loài người sự tự do.

Truyện hư cấu (dụ ngôn, dụ đạo) Phong Thần Bảng “Thánh Kinh” này có những nhân vật vai phụ là một số thiên thần và người phàm đóng vai phản diện chống lại nhân vật vai chính Thiên Chúa. Thiên Chúa nói “những kẻ đi theo quỷ Satan, sẽ được vào hoả ngục với Satan."

Thánh Kinh là một quyển sách đồi truỵ phi nhân tính, phản nhân quyền, và không có những nội dung hợp lý với thời đại “Dân chủ pháp quyền”.

Thánh Kinh không phải là sách luật đặt ra để có thể áp dụng cho thời đại hôm nay, bởi vì luật pháp của thế giới văn minh chúng ta hôm nay dựa theo bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền. Từ đó nhân loại hôm nay sống có công bằng được bảo vệ bởi nhiều dạng pháp luật hình sự, nhân phẩm mà thời kỳ con người soạn ra Thánh Kinh không đủ kiến thức bằng nhân loại hôm nay.

Do đó, nếu chúng ta dùng Thánh Kinh để dựa vào lời giả tưởng của nhân vật chính là Chúa trời để đặt lên những sự kiện như trừng phạt, tha thứ tội phạm hôm nay là không thể. Bởi vì thế giới tự do hôm nay của chúng ta không ai bầu cho Ông Chúa Trời này làm Tổng Thống, Bí Thư Đảng, hay Quan Toà. Những luật sư hôm nay không ai dựa vào các điều lệ trong Thánh Kinh để làm luật, để trừng phạt, hay ban quyền tự do cho con người. Vì thế cái gọi là “Thiên Chúa cũng đã nói, những kẻ chọn đi theo quỷ Satan, sẽ được vào hỏa ngục với Satan” hoàn toàn vô giá trị.

Trận chiến này, cuộc bầu cử năm 2020 tại Hoa Kỳ không bao giờ là “Trận chiến giữa con cái của Thiên Chúa, và con cái của ác quỷ” mà chúng ta phải nói rằng:

“cuộc bầu cử năm 2020 tại Hoa Kỳ là “Trận chiến giữa bọn cuồng tín theo Thiên Chúa Ác Quỷ ủng hộ Trump, và người dân Mỹ tôn trọng Dân chủ pháp quyền.”

Ai là con cái của Ác Quỉ?

Là những người sống mà làm sai lầm phi pháp quyền, phản nhân quyền vì họ làm theo sách truyện hư cấu là tin theo những lời hư cấu của Ác quỉ trá hình là Thiên Chúa.

Cái gọi là lời Chúa: “Tôn thờ Thiên Chúa trên hết mọi sự, và yêu thương mọi người như bản thân.”

Đó là một câu nói như dao tẩm thuốc độc. Bởi những người lợi dụng nó là người theo đạo Chúa làm chính trị giáo quyền. Những người này áp đặt nó cho tất cả con người, kể cả người không theo đạo Chúa. Nó có hai phần “diện” và “điểm”.

Diện là sự giả trá ngon ngọt rằng “yêu thương mọi người như bản thân”. Điểm chính là ép buộc con người phải thờ Chúa tất là phải tuân thủ những lời Chúa nói. Mà nếu nghe lời Chúa tất là phải tuân thủ mệnh lệnh của Toà Thánh Vatican, thi hành các mệnh lệnh chính trị tập quyền pháp hoại tổ quốc Việt Nam chúng ta theo chỉ thị hàng dọc từ Vatican xuống cho các Linh Mục bị kiểm soát bởi đảng Công Giáo. Điển hình như các thời độc tài Thiên chúa giáo trị NGô Đình Thục.

Ai là con cái của ác quỷ?

Tất nhiên do đó, con cái của ác quỷ chính là những người Công giáo Việt Nam trá hình đấu tranh theo những tôn chỉ giáo điều dựa vào những lời hư cấu mà họ cho là “Lời Chúa”.

Người Công giáo mà biết “thương người” thì họ không bao giờ ngu dốt về những phẩm giá được tôn trọng theo Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền để chấp hành vai trò yêu thương đồng bào Việt nam chúng ta mà không cần phải áp dụng những tính lý ác ôn trong Kinh Thánh cho vai trò chính trị phản quốc của người Công giáo tay sai ngoại bang.

Những kẻ sống nghịch lại Lời Chúa không có nghĩa là chúng ta không tôn trọng nền dân chủ pháp trị Hoa kỳ mà bọn TCG cuồng Trump đang cố tình phá hoại;

Thiên Chúa cũng đã nói: “Ai đặt niềm tin vào Ta, thì không phải thất vọng, hay bẽ bàng.”

Đây thêm một ví dụ rất là phản pháp luật mà người Công giáo tỏ ra bản chất khủng bố phá hoại xã hội. Sự thật đúng ra phải là “ai đặt niềm tin vào nền dân chủ pháp trị, tôn trọng và chấp hành đúng pháp luật quốc gia, thì sẽ được có tự do công bằng mà không cần phải thất vọng về cái gọi là Thiên chúa giả tưởng trở lại trần gian cứu họ.”

Con cái của ác quỷ đội lốt Thiên Chúa đặt niềm tin vào những mưu hèn, kế bẩn; vào tiền của bá tánh rồi dùng để đền bù các tội ác tình dục mà họ vẫn tái phạm nhiều lần vì họ biết tiền ngu của bọn cuồng tính dồi giàu. Họ sống bằng dối trá đặt để lời dối của họ vào mồm Thiên Chúa giả tưởng để trục lợi và gây chiến tranh bạo lực như đám TCG đã gây ra tại Việt Nam...

Họ tập trung vào nhà thờ rồi đọc những lời giả dối phù phép, đồng bóng, cầu con quỷ Chúa bang bố ơn phước lành và xoá tội cho họ v.v.. và họ tin rằng những phù phép đó được chúa bang, và thế là Chúa giả tưởng bị bọn ác Giặc Nhà Thờ xử dụng con chiên như súc vật.

Thực tế, “Mưu sự tại nhân, thành sự tại Thiên.”

TRỜI không cho phép kẻ gian ác muốn điều chúng mơ tưởng xẩy ra, thì có cố gắng hết sức lực của chúng, cộng với sự trợ giúp của ác quỷ Thiên Chúa, cho nên Việt nam ta bị bọn TCG chia rẻ hoài không dứt.

Vô Danh Khách Trừ Tà Hiển Chánh Độ Sinh

______________________
On Saturday, December 12, 2020, 2:22:35 PM AKST, Hong PHAM laverite.1953@yahoo.com [DiendanDanToc] :

Những người "ủng hộ" ông Trump rồi cũng như những người "ủng hộ" ông Diệm.

Về vệc "ủng hộ" ông Riệm, đến nay đã gần 60 năm mà vẫn còn một số người "giữ vững nập chường của Người Việt Cuốc Da Chân Chính".

"Nập chường của Người Việt Cuốc Da Chân Chính" cũng sẽ tiếp tục ít nhứt là 4 năm nữa trong nhiệm kỳ của ông Biden với "nuận cứ" là "ông Biden là TT thắng cử trong gian lận bầu cử".

"Người Việt Cuốc Da Chân Chính" chủ yếu là Chien. Những người không phải là Chien thì chỉ vì ảnh hưởng của Chien như đã bị ảnh hưởng mấy mươi năm nay.

_____________________
On Sunday, 13 December 2020, 09:52:28 am AEDT, Doanh Vu wrote:

Mời xem:

Người Việt Ủng Hộ Tổng Thống Trump Rally trong Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn
https://youtu.be/o0fB8KJ5Uqo


-Doanh

● 2020-12-10 - Những câu chuyện quanh Jesus ra đời chỉ là CHUYỆN BỊP Ri Nguyễn -

Subject: Re:_Chúa_Phán:_Kặt_Thủ m_Trần_là_Chu_Tất_Tiến
From: Ri Nguyen
Date: Wed, December 09, 2020 7:14 am

CHÚA GIÁNG SINH VÀ CHUYỆN BỊP CỦA VATICAN
chẳng ai biết Jesus sinh ngày nào, ở đâuCứ vào dip cuối năm Kitô giáo rầm rộ ăn mừng sinh nhật của Jesus vào ngày 25 tháng 12, nhưng chỉ tội cho Joseph chồng hờ của Maria phải ngậm đắng nuốt cay vì không được ăn ốc mà phải đổ vỏ.

Thật ra chẳng ai biết Jesus của Ki Tô Giáo sinh ra năm nào, ngày nào, giờ nào, và ở đâu. Không một chỗ nào trong “Kinh Thánh” ghi chép ngày sinh nhật của Jesus. Nơi sinh của Jesus thì ông nói gà, bà nói vịt. Matthew 1:18-2:23 cho rằng Jesus đã sinh ra tại nhà Joseph ở Bethlehem, dưới triều đại của Herod the Great. Luke 2:1-20 cho rằng Jesus đã sinh ra tại một chuồng bò trong thời kỳ điều tra dân số tiến hành bởi Quirinius trong năm 6 CE.

Và chuyện Súc Vật hà hơi, Thiên thần hát mừng hay Ba Vua nào đó tời chào mừng Jesus ra đời chỉ là CHUYỆN BỊP như “Chúa Dưới Trần” Benedict XVI THÚ NHẬN

[Pope Benedict XVI holds a copy of his book "Jesus Childhood" as he meets RCS publisher Paolo Mieli and Cardinal Gianfranco Ravasi, president of the Pontifical Council for Culture, in the Vatican on Nov. 20, 2012]

Vậy Thiên Chúa “Mặc Khải” có đáng tin không?

Vậy tại sao ngày nay Kitô giáo rầm rộ ăn mừng sinh nhật của Jesus vào ngày 25 tháng 12?

Ăn mừng sinh nhật đầu tiên của Jesus được ghi nhận sẩy ra vào ngày 25 tháng 12 năm 336 dưới thời vua Constantine.

Vài năm sau đó Giáo Hoàng Julius, nhân danh là đại diện của Chúa trên trần chính thức tuyên bố rằng ngày sinh nhật của Jesus sẽ được tổ chức vào ngày 25 tháng 12 mỗi năm. Do đó ngày “giáng sinh” là ngày do giáo hoàng Julius I quyết định chứ không phải là ngày sinh thực của Jesus. Ai muốn biết rõ ngày sinh nhật thật của JESUS thì phải hỏi Maria.

Ngày 25 Tháng 12 có thể đã được lựa chọn bởi vì Solstice Winter [thiên văn học - điểm chí một trong hai lần trong năm khi mặt trời ở xa xích đạo nhất về phía Bắc hoặc phía Nam) summer solstice- hạ chí (tức là khoảng 21 tháng Sáu ở Bắc bán cầu), winter solstice - đông chí (tức là khoảng 22 tháng Chạp ở Bắc bán cầu)http://5.vndic.net/index.php?word=Solstice+&dict=en vi] và các lễ hội giữa mùa đông của tôn giáo Pagan thờ thần Mặt Trời được gọi là "Saturnalia" và "Dies natalis Solis Invicti" diễn ra vào tháng 12.

Lễ hội Saturnalia diễn ra giữa ngày 17 và ngày 23 tháng 12 và tôn vinh vị thần Saturn. Dies natalis Solis Invicti có nghĩa là "sinh nhật thần mặt trời không chiến bại” và được tổ chức vào ngày 25 tháng mười hai (khi người La Mã nghĩ Solstice Winter đã diễn ra) và là" sinh nhật "của Pagan Sun thần Mithra và theo Mithraism ngày thánh là ngày chủ nhật. Mithraism, cũng được biết đến như là một tôn giáo với thần Mithras trong đế quốc La Mã từ khoảng thế kỷ 1 đến thứ thế kỷ thứ 4

Nguồn:

1. Mithraism

https://en.wikipedia.org/wiki/Mithraism .

2. Why is Christmas Day on the 25th December?
http://www.whychristmas.com/customs/25th.shtml>http://www.whychristmas.com/customs/25th.shtml)

3. Is God a Trinity?
https://www.ucg.org/beyond-today/bible-study-aid/is-god-a-trinity?s=1>https://www.ucg.org/beyond-today/bible-study-aid/is-god-a-trinity?s=1

Con “Chien” Kitô giáo rầm rộ ăn mừng sinh nhật của Jesus nhưng chính ra là rầm rộ ăn mừng sinh nhật thần “Mặt Trời” của tôn giáo Pagan.

Cái tín lý quái đản Chúa “Ba ngôi” Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Ma làm cho bà Maria khó sử. Khi có chuyện buồn vui biết tâm sự với ai. Với Chồng? Hay với Con?, khi muốn khuyên nhủ thì lấy tư cách gì? là “Mẹ” hay là “Vợ”?

Có thể Chúa Ma sau khi đạt được mục đích bèn chơi trò “quất Ngựa truy Phong” nên Chúa Con được Joseph nuôi nên thuộc về dòng họ David của Joseph.

United Church of God nhận thấy sự quái đản đó và cho rằng chẳng làm gì có Chúa ba ngôi : Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Ma. Nguồn: Is God a Trinity?

4. Pope Benedict Disputes Jesus’ Date of Birth

With the release of his new book, Pope Benedict XVI asks how much we really know about the birth of Christ

By Sorcha Pollak Nov. 22, 2012
http://newsfeed.time.com/2012/11/22/pope-benedict-disputes-jesus-date-of-birth/>http://newsfeed.time.com/2012/11/22/pope-benedict-disputes-jesus-date-of-birth/

REUTERS / Osservatore Romano

5. Pope sets record straight on nativity animals myth

Ox and donkey are latter-day additions to nativity scene but tradition is here to stay, Benedict says in book on Jesuss infancy

Tom Kington in Rome - Tue 20 Nov 2012 13.11 EST

First published on Tue 20 Nov 2012 13.11 EST

https://www.theguardian.com/world/2012/nov/20/pope-nativity-animals

6. Nativity donkeys and cattle are a myth, says Pope
https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/the-pope/9691295/Nativity-donkeys-and-cattle-are-a-myth-says-Pope.html>https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/the-pope/9691295/Nativity-donkeys-and-cattle-are-a-myth-says-Pope.html

With just over a month to go before Christmas, the Pope has declared that the presence of animals like cattle and donkeys in traditional Nativity scenes is based on little more than a myth.

7. Five myths about the Nativity
https://www.washingtonpost.com/opinions/five-myths-about-the-nativity/2016/12/16/48625672-c179-11e6-8422-eac61c0ef74d_story.html?utm_term=.bfb0d7e9a6d0>https://www.washingtonpost.com/opinions/five-myths-about-the-nativity/2016/12/16/48625672-c179-11e6-8422-eac61c0ef74d_story.html?utm_term=.bfb0d7e9a6d0

8. Pope declares: no donkey at nativity, and angels did not sing
https://www.smh.com.au/world/pope-declares-no-donkey-at-nativity-and-angels-did-not-sing-20121121-29owd.html>https://www.smh.com.au/world/pope-declares-no-donkey-at-nativity-and-angels-did-not-sing-20121121-29owd.html

Rome: As Christians around the world start thinking about setting up nativity scenes for Christmas, the Pope has pointed out that the ox and the donkey – regular fixtures around the manger – are latter-day inventions nowhere to be seen in the gospels.

9. When Was Jesus Born?

https://www.jw.org/en/bible-teachings/questions/when-was-jesus-born/

The Bible’s answer

The Bible does not give a specific date for the birth of Jesus Christ, as these reference works show:

“The true birth date of Christ is unknown.”— New Catholic Encyclopedia.

“The exact date of Christ’s birth is not known.”— Encyclopedia of Early Christianity.

While the Bible does not directly answer the question, "When was Jesus born?" it does describe two events surrounding his birth that lead many to conclude that he was not born on December 25. - Not in winter


Ri Nguyễn

● 2020-12-08 - Quả dưa chuột, tuột thẳng gang, thử chơi thì thử! Lão Ông -

Subject: ***_Iran_nói_Mỹ_đã _"biết_điều",_"got _the_mesage",_tại_vùng_Vịnh_Persia_!
Date: Tue, December 08, 2020 9:11 am

Iran nói, Mỹ đã biết điều (hiểu ra) về sự căng thẳng tại Vùng Vịnh

Đã nhiều năm qua, Mỹ ra sức "bóp chết" Iran bằng đủ mọi cách cấm vận,
rút khỏi thỏa ước 2015 (ngăn ngừa Iran làm vũ khí hạt nhân), thậm chí mới đây dùng tay sai giết nhà khoa học hạt nhân số 1 của Iran ... mà Iran vẫn không "chết" !!!

Iran ví như một căn nhà ở vùng chiến lược vịnh Persian mà ngõ ra ra là eo biển Hormuz, anh Mỹ cứ lởn vởn lai vãng, do thám, gây sự, cản trở tàu bè
thậm chí đã từng bị bắn rơi một UAV do thám tốt nhất, nhưng anh ấy vẫn "trêu ngươi", sừng sỏ, muốn "kiếm chuyện"

Tức mình, Iran xua cả đám ra đầy ngõ, giáo mác gậy gộc "ào ào như sôi" như thể thách thức anh Mỹ:
"Đ.M...quả dưa chuột, tuột thẳng gang, thử chơi thì thử ?"

Quả dưa chuột trong trường hợp của Iran là hàng trăm quả tên lửa diệt hạm
từ hàng trăm bệ phóng khác nhau!

Iran có tên lửa phòng vệ bờ biển tầm xa diệt hạm, có chiến hạm và khinh hạm mang tên lửa diệt hạm, hàng trăm chiếc thuyền cao tốc mang vũ khí tên lửa, thủy lôi, hàng trăm chiếc UAV do thám, cộng với UAV có thể mang 400kg bom hay tên lửa
https://en.wikipedia.org/wiki/Shahed_129

Iran có thể dùng chiến thuật bầy sói để bu quanh tiến công một chiến hạm hay tàu sân bay Mỹ, hi sinh một số lượng lớn tàu nhỏ và UAV, để đánh chìm chiến hạm lớn hay tàu sân bay Mỹ.

Cũng ví như một đàn ong độc bay túa ra, châm chích vào tai, mắt, miệng và trong lòng mũi vòi voi, khiến con voi to xác, có giáp da dày, phải bỏ ch...ạy !

Vì vậy, anh Mỹ cũng biết thân, biết người biết ta, nên anh Phó Đề Đốc Mỹ Sam Paparo vội xua tay, lắp bắp:
"Ấy, hãy khoan, đừng nóng vội, mình hãy nói chuyện đã..."

Hãng Associated Press ghi rõ :

> (he had a “healthy respect” for Iran’s regular navy and the naval forces of its Revolutionary Guard.)
> ông ta biết "tôn trọng mạnh mẽ" đối với hải quân thường trực và các lực lượng thủy chiến của Vệ Binh Cách Mạng Iran

Có thế chứ!

Vừa phải thôi, anh hai! Đừng đến trước ngõ nhà người ta mà làm lố !

Cũng đừng khệnh khạng tưởng mình lúc nào cũng "bố đời", "làm cha" thiên hạ !

Ở đời, giữ đức cho con dân mình được yên ổn!

Lão Ông
_______________


Iran says US "got the message" on tense exchanges in Gulf


TEHRAN, Iran (AP) — Iran said Monday it was glad the United States “got the message” and modified its behavior in the Persian Gulf, after the top U.S. Navy official in the region said his forces had reached a state of deterrence with Iran after months of regional attacks and seizures at sea.

“We are happy that the other party has got the message and made its behavior more respectful,” Foreign Ministry spokesman Saeed Khatibzadeh told reporters. He said the U.S. military is the “main source of tension” in the region and that Iranian forces have always acted professionally.

“Unfortunately, the U.S. has often had an unprofessional approach toward Iran’s navy,” he said.

He was responding to Vice Adm. Sam Paparo’s remarks, delivered at a conference in Bahrain on Sunday. Paparo, who oversees the Navy’s 5th Fleet based in Bahrain, said the two sides had reached a state of “uneasy deterrence” and that he had a “healthy respect” for Iran’s regular navy and the naval forces of its Revolutionary Guard.

● 2020-12-08 - Linh mục và con chiên luôn phá đám các tang lễ người nổi tiếng theo nghi thức Phật giáo Diễn Đàn -

LTS: Trong lịch sử Việt Nam, và có thể là lịch sử thế giới, chỉ có Thiên Chúa Giáo mới ép người theo đạo của họ mà thôi. Phương cách ÉP NGƯỜI THEO ĐẠO có rất nhiều và khác nhau theo từng hoàn cảnh. Từ em bé mới sinh cho đến hôn nhân rồi cho đến lúc người ta bệnh liệt giường, và cho đến lúc chết, TCG luôn có cách để cải đạo người ta, bất kể người ta có bằng lòng hay không, vẫn cứ làm. Thật là bá đạo (SH)
______________
From: tudo-ngonluan@yahoogroups.com on behalf of Daoquan GiaoHoan daoquan.giaohoan@yahoo.com
Sent: Friday, December 4, 2020 1:14 PM

Nầy thằng CHIEN ngu ngáo PTK... Nếu mầy đừng bị nhồi sọ đọc kinh thánh lia chia hàng ngày...

Mầy đọc những sách hay tài liệu về tâm lý học hay thần kinh học ... Mầy sẽ nhìn ra như sau:

- Hầu hết những thằng hay con ở giai đoạn già nua, bệnh hoạn hay "Sốc"
vì tâm lý, song song đó lũ Phục Binh Ca Tô hàng ngày rình rập Dụ Đạo ... và hứa hẹn ... Đảm bảo (100%) hay bảo đảm 90% chúng nó sẽ Cải Đạo do thể chất và tinh thần chúng nó chỉ hơn loài súc sinh bệnh hoạn.

- Điển hình tao có một ông bạn thân: Nguyễn thiên Hảo (Hảo nhí) phi đoàn trưởng phi đoàn quan sát # 116 phi trường Cần Thơ. Khi vợ bị tai nạn xe chết ...nó sanh ra cô đơn, và bị stroke nặng, tưởng chừng chết. Nhưng nhờ y khoa tân tiến Mỹ và 2 con trai nó là doctor cứu chữa....

Kết cùng nửa thân thể gần như liệt... Bè bạn thương tình đã giới thiệu một mụ ẻn nạ giòng đạo gốc Công giáo.

Ngỡ rằng mụ sẽ là người vợ hiền hay người đồng thịt (tịch) đồng sàng với bạn tao, ai ngờ mụ nhồi sọ (1/2 óc) của bạn tao hàng ngày ....

Bắt đọc Bible cũ và mới...Bắt đi nhà thờ và ngồi chầu lia chia..Hai đứa con trai là bác sĩ điều xa lánh ..Anh em ruột, bạn tao chửi mắng và lìa bỏ khi thấy Nguyễn thiên Hảo quay 180 o

Nghĩa là trong nhà đầy nó thỉnh về các tượng ảnh chúa, Đ.M , các thánh tử đạo, và kinh thánh cũ mới như một werehouse (warehouse).... Cổ nó đeo cây thập ác to đùng và bạn tao nói ra điều gì khi tiếp xúc bất cứ ai dù mới quen hay thân thuộc: "thành qủa hay kết qủa nầy...điều do Chúa tạo ra và Chúa ban phát cho hắn." Bạn bè.. đàn em xa lánh Hảo.

Biết rằng bản chất trước đây nó là người bạn tốt, đạo đức, và gia đình bao đời thờ Phật (Hảo là cháu ruột của thiếu tướng Nam KQ) tử nạn máy bay năm 1972...

- Ngày Hảo (bạn tao) chết ... Nó chết trong cô đơn, không bạn bè, con cái ,
anh em họ hàng...Lễ tang nó là linh mục Nguyễn văn Chuyên và cộng đồng ki tô VN.

Tao viếng tang nó, thấp nén nhang cho Hảo (bạn tao) trước linh cữu, nước mắt tuôn rơi ...khóc cho thằng bạn chết Nhục và chết trong cô đơn linh hồn và xác nó đã giao cho lũ quạ đen, và khối óc còn một nửa đã bị kinh thánh nhuôm đen ...

Hỡi ơi...và xin lỗi gia đình Nguyễn thiên Hảo vì tôi phải nói ra sự thật, đời tư và những năm tháng cuối cùng của một thằng bạn cùng khóa.

post by TLC

___________________
On Thursday, May 14, 2020, 11:54:10 PM PDT, Trung Kiên Pham ptrungkien71@yahoo.com [DienDanPhuVan] wrote:

Trích;
"Một chút suy tư. Nhân việc theo Đạo CG của Các Ông : Lý Tống , Nguyễn Phúc Liên Thành , Trần Thiện Khiêm , Nguyễn Xuân Vinh ... và nhiều nhân vật nổi tiếng khác .Tại sao thế nhỉ ? Có bài học nào về người CG không" ?
* * *
"Những Người Đẹp Nổi Tiếng Đã Bỏ Tất Cả Để Trở Thành Nữ Tu"... vì đâu???
Việc gì trên đời này có thể đem hạnh phúc đến với con người? Có thể làm cho đời sống có ý nghĩa? Phải chăng đó là tiền bạc? Danh vọng? Địa vị? Hay là sự thành công ???
Ba nghệ sĩ tài sắc này đã đi theo tiếng gọi thiêng liêng để theo Chúa, trong khi họ đang tiến trên đài danh vọng;

(mời đọc tiếp); https://radioltxc.org/2018/02/12/nhung-nguoi-dep-noi-tieng-da-bo-tat-ca-de-tro-thanh-nu-tu/

ĐẠI TƯỚNG TRẦN THIỆN KHIÊM GIA NHẬP ĐẠO CÔNG GIÁO https://www.bacaytruc.com/index.php/185-chuy-n-c-u-d-i-t-ng-tr-n-thi-n-khiem-gia-nh-p-d-o-cong-giao

“Dù tội các ngươi đỏ như son, sẽ trở nên trắng như tuyết” (Ês. 1:18) ...Nếu biết chạy đến với Chúa Giêsu...

Ai có tai thì hãy nghe, có mắt thì hãy nhìn, có trí tuệ thì hãy suy nghĩ...!

Trân trọng
Phạm Trung Kiên
[0][0][0][0][0][0][0][0][0][0][0][0][0]-

Am Freitag, 15. Mai 2020, 08:04:57 MESZ hat Hanh Tran thrulaity@yahoo.com [VIDANVIET] Folgendes geschrieben:

Một chút suy tư.
Nhân việc theo Đạo CG của Các Ông: Lý Tống , Nguyễn Phúc Liên Thành , Trần Thiện Khiêm , Nguyễn Xuân Vinh ... và nhiều nhân vật nổi tiếng khác.
Tại sao thế nhỉ? Có bài học nào về người CG không ?

_________________
From: Tran Quang Dieu
Sent: Friday, December 4, 2020 5:59 PM

Nick "Daoquan GiaoHoan..." dùng từ "Phục Binh Ca Tô" cho những trường hợp "dụ đạo", "cướp linh hồn" những người sắp chết là đúng ngay tim đen.

Con chiên Vũ Linh Châu muốn lôi ca nhạc sĩ Nhật Trường - Trần Thiện Thanh vào con đường vong nô phi dân tộc là phản dân tộc?

Trong khi bối cảnh cuộc đời của người ta là như thế này:

"Trần Thiện Thanh qua đời vào ngày 13 tháng 5 năm 2005 tại nhà riêng ở thành phố Westminster, Quận Cam, California (Hoa Kỳ) do bệnh ung thư phổi. Thi thể ông được hoả táng và đưa về Việt Nam thờ tự tại chùa Phước Huệ, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng."
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_Thi%E1%BB%87n_Thanh

Sao con chiên Vũ Linh Châu không dám nêu những nhân vật trí thức nầy:

Ông cựu chủng sinh Giáo hoàng đại Chủng viện Bùi Chu - Phát Diệm - Charlie Nguyễn - Bùi Văn Chấn:
https://www.sachhiem.net/CHARLIE/CNdir.php

Ông cựu chủng sinh tiểu Chủng viện Sao biển - Nha Trang - Trần Tiên Long:
https://www.sachhiem.net/TTL/TTLdir.php

Ông Trần Tiên Long phản bác con chiên Phạm Trung Kiên:

"Kinh thánh (đạo thờ Chúa): "Hãy giết những người theo tôn giáo khác!"
https://www.sachhiem.net/index.php?content=showemail&id=3070
Sao không để ý đến những sự tình như thế này:

"Các số thống kê mới về tình trạng người trẻ Mỹ rời bỏ Giáo Hội" Cato Roma:
http://conggiao.info/cac-so-thong-ke-moi-ve-tinh-trang-nguoi-tre-my-roi-bo-giao-hoi-d-39568

"Tại Pháp, ông Rene Lebouvier, 71 tuổi, đã quyết định từ bỏ nhà thờ cách đây cả chục năm. Ông cho biết:

“Tôi đã đi kiện để tên tôi được xóa khỏi sổ rửa tội một cách hợp pháp."
https://www.voatiengviet.com/a/france-de-baptisms-01-18-12-137630248/914266.html

"Tôi Lấy Được Vợ Tôi Thôi Nhà Thờ" - Trần Khai Sáng:
(...)
"Tục ngữ có câu: “Ở trong chăn mới biết chăn có rận”. Sống trong xóm đạo Chúa, ở trong gia đình đạo Chúa mới thấy rõ đạo Chúa thật đáng khinh tởm. Hàng ngày chứng kiến những điều gian xảo mà vợ con tôi phải tập sống trong đó, lại phải trân trọng và ca ngợi như một nền văn hóa, văn hóa Ki-tô, tôi nhiều lần muốn phát điên."
https://sachhiem.net/index.php?content=showrecipe&id=6231

-"Ca Nhạc Sĩ Duy Khánh Và Những Ngày Cuối Đời"
https://dongnhacvang.com/ca-nhac-si-duy-khanh-va-nhung-ngay-cuoi-doi/

Cho đến Tang lễ của Gs Trần Văn Khê thì nhà thờ, linh mục cũng dẫn mớ con chiên đến "đọc kinh Chúa" nhằm muốn phá đám (...?), trong lúc gia đình người ta tổ chức tang lễ theo nghi thức Phật giáo (?):

"Phim tài liệu: Đám tang GS. Trần Văn Khê"
https://www.youtube.com/watch?v=s8G_6JI3d5M&list=PL8nqNFgzfCmNC8k49R2ZRzsxFLnMErp4S

___________________
From : Thien Kim

Cuộc rước kiệu Đức Mẹ giữa quảng trường Fatima trống không khiến nhiều người rơi lệ

Cuộc rước kiệu Đức Mẹ giữa quảng trường Fatima trống không khiến nhiều n...
Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the wor...

Lạ Thiệt Là Lạ ....
CHỬI CHÚA , CHỬI GIÁO HOÀNG , CHỬI CG RA RẢ HẰNG NGÀY.
SAO KHÔNG THẤY NGƯỜI CG BỎ ĐẠO ?

Vũ Linh Châu

Kính thưa qúi vị,
Như tôi đã nhiều lần thưa với qúi vị,
Không phải trong chốc lát, trong một thời gian ngắn ngủi mà trước khi lìa trần, TS Nguyễn Chí Thiện đã xin gia nhập vào GH Công giáo.
Đó là công sức của biết bao nhiêu người Công giáo khác,trong số đó có các LM và các giáo dân bạn tù của ông. Họ đã âm thầm rao giảng Tin Mừng bằng chính lối sống đạo hạnh, tình yêu thương và ý chí kiên cường bất khuất của mình.
Điều này thì hầu hết các vị cựu tù CS đều đã biết rất rõ.
Nhưng trường hợp đó – mà có người gọi là “cướp xác” - không phải chỉ xảy đến với một mình TS Nguyễn Chí Thiện.
Xim mời qúi vị đọc qua vài hàng ngắn gọn dưới đây:

“… Tin tức từ khu F, biệt giam các tướng lãnh vượt ra khỏi bức tường ngăn là linh mục Phan Phát Huồn mớí bị đưa vào khu F cách ly khỏi đội Tuyên úy mấy hôm, ông đã cấp kỳ rửa tội cho 3 ông tướng theo đạo công giáo gồm các ông Lê Minh Đảo, Lê Văn Tư và Phan Đình Thứ tự Lam Sơn.
Trong khi đó, các tướng khác như Nguyễn Hữu Có, Lê Trung Trự̣c, Lý Bá Hỷ đang tiếp xúc với mục sư Dương Kỳ để xin theo đạo Tin Lành. Còn ở khu giam bên ngoài thì có Đại tá Dương Quang Tiếp Cảnh sát Quốc gia, Đại tá Phùng Ngọc Ẩn Không Quân cũng vừa gia nhập vào đại gia đình công giáo...”

Các nhân vật VNCH đã gia nhập Giáo Hội Công Giáo sau 1975.

Quốc Trưởng Bảo Đại
Thủ Tướng Nguyễn Bá Cẩn
Bộ Trưởng Ngô Khắc Tỉnh
Nghị Sĩ Đặng Văn Sung
Giáo Sư Trần Bích Lan
Giáo Sư Vũ Quốc Thúc
Tướng Nguyễn Khắc Bình
Tướng Lê Minh Đảo
Tướng Phan Đình Thứ tự Lam Sơn
Tướng Lê Văn Tư (Tư Lệnh SĐ 25)
Đại Tá Dương Quang Tiếp (Cảnh Sát)
Đại Tá Phùng Ngọc Ẩn (Không Quân)

Tuy nhiên, các vị trên đây đã rất may mắn vì những kẻ ghen tị nhỏ nhen đã không thể vu cáo cho họ là theo đạo để được vinh thân phì da, để được quyền cao chức trọng, “theo đạo lấy gạo mà ăn”.
TS Nguyễn Chí Thiện, TS Nguyên Sa, các nhạc sĩ Duy Khánh, NS Trần Thiện Thanh và rất nhiều người khác đã gia nhập GH Công giáo gần đây, kể cả các nhà đấu tranh trong nước hiện nay như Tạ Phong Tần, Huỳnh Thục Vi, Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Hoàng Vi, Trần Kim Tiến…họ cũng đã đều được may mắn như vậy.

Vũ Linh Châu
[0][0][0][0][0][0]-
"Mike Duong nguoidichinhchien269@yahoo.com [chinhnghia]" wrote:

Ngọc Minh : A PROUD CATHOLIC ?

Ca sĩ Ngọc Minh được nhiều người lính VNCH yêu mến. Vài năm trước đây khi chồng NM qua đời , rất nhiều anh em nghệ sĩ và các cựu QN đến tham dự đám tang, được NM tổ chức theo nghi thức Phật Giáo rất trang trọng.

Nam 2018 nhân dịp NM trong chương trình " NGƯỜI YÊU CỦA LÍNH " do NM thực hiện ( đài SBTN -Cali ) về Giáng Sinh , NM tự nhận và nói :
" Ngọc Minh cũng là một người Công Giáo "

Một giọng nói ngoan đạo hiền lành khi cô bàn về việc sám hối và xưng tội để đón Chúa Giáng Sinh .
Sau đó cô xin hát bài " Giọt Lệ Thống Hối" , rất xúc động qua Video clip .

● 2020-12-07 - Một tháng chiến đấu không có chiến thắng của Tổng thống Trump BBC/Sáng Tỏ chuyển -

● 2020-12-07 - Ai dám nói quân đội Âu Mỹ bị "phi chính trị hóa" ? Mike Wilson -

● 2020-12-06 - Kết tinh của tuyên truyền chiến tranh tâm lý bịa đặt từ thời Diệm-Vatican Lão Ông -

● 2020-12-03 - Tổng Thống tồi tệ nhất nước Mỹ là ai ? Phúc Linh -

● 2020-12-02 - Nhận diện âm mưu "Diễn Biến Hòa Bình" FB Lâm Phú Châu -

● 2020-12-02 - Bài nhận xét của Hoa Lê dưới video Đề tài 86-2: Phản biện luận điệu phủ nhận công lao của Việt Minh phá kho Mảng Lịch Sử Chưa Viết -