VNHCTT-5: Phải Có Lương Tâm Và Trí Thông Minh Để Tìm Ra Sự Thật

VNHCTT-5: Phải Có Lương Tâm Và Trí Thông Minh Để Tìm Ra Sự Thật  

hua keo này thì Giáo Hội bày keo khác. Phải đợi đến cuối thế kỷ 18, khi Nguyễn Phúc Ánh xất bất xang bang, bị anh em ông Nguyễn Huệ đánh cho tả tơi không còn manh giáp, các nhà truyền giáo lại có dịp này lại nhẩy vào lợi dụng đẻ thi hành sách lược ”t


NGẪM VỀ “BÊN THẮNG CUỘC”
NHẬN DIỆN ĐẾ QUỐC

NHẬN DIỆN ĐẾ QUỐC  

Đế Quốc mới đối xử với thuộc địa cũng giống như trong một công ty: nhân viên giỏi sẽ được coi trọng; nhân viên kém sẽ không được coi trọng, thậm chí còn bị điều động vào những công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Do đó, dân trí cao phải là mục đí


Dân Chủ: “Đem việc làm cho người dân chính là chuyển giao chính quyền cho người dân”
Về Cái Được Văn Việt Gọi Là Kiệt Tác Và Trao Giải Thưởng

Về Cái Được Văn Việt Gọi Là Kiệt Tác Và Trao Giải Thưởng  

Không ai có thể phủ nhận những bước chuyển mình toàn diện đáng mừng đang diễn ra trong đời sống xã hội. Tất nhiên cũng không vội “lạc quan tếu” hỉ hả tung hứng khen nhau mà quên đi rất nhiều điều đang gây bức súc trong khi họa “thù trong giặc ngoài”


Việt Nam Quốc Sử Hùng Ca
Hợp Pháp Mua Bán Dâm

Hợp Pháp Mua Bán Dâm  

Ta thua kém các nước tiền tiến về vật chất, nhưng ta còn hãnh diện về mặt đạo lý. Giờ ta đòi bỏ đi giá trị đạo lý thì ta còn gì để hãnh diện? Nếu hợp pháp hóa mại dâm thì thu được lợi bao nhiêu? Và số lợi tức đó gọi là tiền sạch hay tiền dơ?


“Nước Mỹ ngộ quá phải không anh”? Chính Quyền Mỹ Và Hội Lái Súng
So sánh việc truyền đạo Cơ đốc ở TQ và VN trong TK 19

So sánh việc truyền đạo Cơ đốc ở TQ và VN trong TK 19  

dưới áp lực của cường quyền chính trị, chính sách này cuối cùng bị thay thế bởi những điểm đặc quyền trong điều ước. Điều ước đã trợ lực rất nhiều cho việc truyền giáo. Điều ước đã bảo vệ, khiến đạo Cơ đốc có địa vị đặc biệt trong hai nước này, tạo


Nhật Báo Vatican Tố Cáo Sự Khai Thác Các Nữ Tu Trong Giáo Hội