Thư - Ý Kiến Ngắn nửa cuối tháng 6, 2019

 

Tin nóng chính trị thành phố Westminster: kêu gọi bãi nhiệm (recall) các dân cử địa phương

On Saturday, June 29, 2019, 07:08:44 PM PDT, Long1pham wrote

Breaking News Westminster: 

Theo bản tin từ The Westminster Journal, The OC Tribune, và The Voice of OC thì vào lúc 2 giờ chiều hôm nay, 29/6/2019, một nhóm cử tri trong thành phố Westminster đã hoàn thất thủ tục đầu tiên trong ba giai đoạn của bộ luật truất phế (recall) các dân cử địa phương của tiểu bang California. 

Họ đã gửi thư bảo đảm đến thị trưởng, phó thị trưởng và một nghị viên của Hội Đồng Thành Phố Westminster để thông báo cho các đương sự biết nhóm cử tri của thành phố Westminster đã hoàn tất một trong ba giai đoạn của thủ tục truất phế các dân cử địa phương theo luật hiện hành của tiểu bang Califơrnia. 

Điều đáng nói là trong giai đoạn đầu này thỉ thủ tục trong luật hiện hành chỉ đòi hỏi có 20 chữ ký của cử tri trong thành phố, thế nhưng số cử tri ký tên trong thủ tục này đã lên đến 29 người và gần như phân nửa là cử tri Mỹ gốc việt và số còn lại là cử tri Latino và cử tri gốc da trắng. 

Các cơ quan truyền thông liên hệ cũng cho biết họ phát hiện một số yếu tố liên quan đến thủ tục truất phế ba vị dân cử Westminster, và họ đang tìm cách liên lạc với các cố vấn chính trị và văn phòng luật sư của nhóm cử tri này để yêu tìm hiểu thêm.

Dr. Long Pham, P.E.
Retired Orange County Board of Education Trustee

[0][0][0][0][0][0][0][0][0][0][0][0][0]

● 2019-06-30 - Tin nóng chính trị thành phố Westminster: kêu gọi bãi nhiệm (recall) các dân cử địa phương Dr. Phạm Long -

● 2019-06-29 - Phóng Sự Điều Tra Về Thuốc Tây: Bán Bệnh - Vạch trần sự thật của ngành Y DƯỢCKiwi land -

● 2019-06-27 - Đọc và nghe những bài viết, bài giảng của các linh mục và con chiên: nhai lại những điều tầm bậy Trần Quang Diệu -

● 2019-06-26 - Tụi bây, những con quái thú Kitô muốn tuyên truyền giúp Chệt đánh phá VN Diễn Đàn -

● 2019-06-24 - đang đọc một quyển sách của tác giả " Li Tana " ... viết từ thời Nguyễn Hoàng về miền Nam lập quốc Phượng Hoàng GV -

● 2019-06-17 - Còn nhiều ngộ nhận về Phật giáo thô thiển - không riêng gì nhà văn Will Durant Trần Quang Diệu -