Thư - Ý kiến ngắn nửa cuối tháng 12, 2017

● 2017-12-29 - Chúa qúa tệ, chẳng làm được trò trống gi Ri Nguyễn -

● 2017-12-25 - Năm tới, 2018, tiền mua Bảo Hiểm Y Tế của tôi tăng 500 đô la Mike Wilson -

● 2017-12-24 - Hỏa hoạn là do ... tại VC? Việt Nam có bao nhiêu hang đá bằng giấy được dựng lên? Huy Thái vs Diễn Đàn -

● 2017-12-24 - Thiên Chúa: Thánh Vương hay Ma Vương? Ri Nguyễn -

● 2017-12-23 - Hiểm họa của thế giới: Cá nuôi – Farmed fishHuy Thái -

● 2017-12-23 - Giê Su có thực hay không - không phải là mấu chốt của vấn đề Mike Wilson -

● 2017-12-19 - Còn Nhớ Hồi Quí Vị Mới Sang Mỹ Hay Không?Mike Wilson -

● 2017-12-18 - Có mấy câu hỏi được nêu ra, tưởng chừng như ngụy biện được cho việc theo giặc Mike Wilson -

● 2017-12-17 - Ngắn gọn - Hiểu về Thần, và Ma Quỷ Huy Thái vs MS Nguyễn Q. Minh -

● 2017-12-17 - Năm (5) đề nghị tích cực với chính quyền Việt Nam về vấn đề trị an xứ sở Phượng Hoàng GV -

● 2017-12-17 - Điện Biên Phủ trên không - Tin nhảm: "Hà Nội sắp kéo cờ trắng xin hàng vì sắp hết đạn SAM-2" - không Mike Wilson -

● 2017-12-16 - THỦ ĐOẠN KHÔNG XA LẠ Nguyễn Khánh Linh -

● 2017-12-16 - Ki-tô giáo không phải là một quốc giáo tại Hoa Kỳ - Tối Cao Pháp Viện Mỹ cấm cầu nguyện .. Huy Thái -