Thư Kêu Gọi Tham Gia Công Tác Phòng Chống Dịch Bệnh Covid-19 Tại Việt Nam

 

TLSQVN @ SF

http://sachhiem.net/XAHOI/TUTHIEN/TLS_VACCINE.php

 07-Jun-2021

 

____________

Phụ chú:

Cùng với các bạn Việt kiều ủng hộ chương trình Phòng Chống Covid-19, trang nhà sachhiem.net cũng đã tham gia gửi riêng chi phiếu $2,000 (2 ngàn đô) đóng góp cho Quỹ Vaccine Covid-19 theo địa chỉ trên từ ngày 1 tháng 6, 2021.