O CƠ

Ai đã vì con mà mất đi mảnh đất hương hỏa của giòng họ mình? Sao con cứ khư khư muốn làm con của những tên cướp nước mẹ, giết cậu con, bọn giả nhân, giả nghĩa, sát nhân nấp dưới cái tên tiến bộ, văn minh?

Phê Bình Người Khác “Tùy Tiện” Một Cách Tùy Tiện

Xin ông vui lòng đừng lấy chữ quốc ngữ của người Việt để hiến dâng cho Alexandre De Rhodes hay Fransico de Pina, làm như vậy khác nào vừa ăn cướp vừa la làng. Chữ của ông Rhodes và các giáo sĩ có phải chữ quốc ngữ đâu mà người ta “sổ toẹt”công lao

Bia Công Thần Alexandre De Rhodes Do Pháp Dựng Tại Hà Nội Năm 1941

Pháp thừa biết Hội Truyền bá Quốc ngữ chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài chứ thực ra đây là nơi tập hợp những trí thức yêu nước đang tìm cách chống lại ách đô hộ của họ. Do đó phao tin rằng Nguyễn Văn Tố đã đề nghị dựng bia là có mục đích đối phó với phong

Chữ Quốc Ngữ - Cây Muốn Lặng Mà Gió Chẳng Dừng

Đáng lý ra ta nên nói “Chữ Việt Bồ là công cụ để xâm lăng” còn“Chữ Quốc ngữ là công cụ để chống xâm lăng”, tức là gậy ông đập lưng ông. Cho nên để cho phần đông giới trẻ dễ phân biệt, tránh nhập nhèm, tôi đề nghị chúng ta nên sử dụng một từ cụ thể ch