Lật chồng báo cũ: Bàn những chuyện về ‘Cha’ Nghị

Ngay cả hàng giáo phẩm Việt Nam, ai cũng biết cha xử dụng chữ “Thông tấn xã" là sai mà không một ai dám lên tiếng. Thông Tấn Xã là cơ quan báo chí hay tiếng nói chính thức của một chính phủ, như thống tấn xã Tass, thông tấn xã Việt Nam vv

VÌ SAO ĐÁM DÂN CHÚA VIỆT LẠI CHỐNG CỘNG ĐIÊN CUỒNG ? Mạn hứng của Thiên Lôi

Vì họ cùng với bề trên Vatican và quan thầy thực dân tây phương, đã thất bại chua cay trong mưu đồ ca-tô-nô-lệ-hóa Việt Nam tưởng như đã trong tầm tay.

Giê-su Có Thực Hay Không?

Matthew cho rằng Jesus đã sinh ra tại nhà Joseph ở Bethlehem, dưới triều đại của Herod the Great (vốn đã chết trong năm 5 hoặc 4 trước Công nguyên, BC). Luke cho rằng Ngài đã sinh ra tại một chuồng bò trong thời kỳ điều tra dân số tiến hành bởi