Điểm Báo- "TT Ngô Đình Diệm: Kẻ Sĩ Cuối Cùng" của Phạm Phong Dinh

Nhưng sự kiện ông Ngô Đình Diệm thì ngược lại. Thời của ông chẳng làm gì được dân chúng ca ngợi, mà chỉ là gượng gạo bắt buộc như bài hát kèm sau quốc ca "Ai bao năm..." Đến lúc chết thì chết thảm, dân chúng lại tuôn ra đường, mừng vui chấm dứt một

Cố TT Ngô Đình Diệm: Tôi Chết Thì Trả Thù Cho Tôi.

Đây là một chuyện lẽ ra rất nhỏ nhưng chính người muốn né tránh hai chữ "trả thù" của ông Diệm mà chuyện trở thành to. Lý do họ sửa đổi tuy không ai nói ra nhưng theo dõi các động thái của những người suy tôn ông Diệm, đã từng đòi đề nghị giáo hoàng

Cuốn Nhật-Kí 1959-1963 Của Bà Ngô Đình Nhu

James Văn Thạch đã quyết-định nhập-ngũ và qua phục-vụ tại chiến-trường Iraq; nơi đây anh bị trọng-thương hai lần và xuất-ngũ với chấn-thương nặng-nề ... Điều quan-trọng là James Van Thach hiện giữ một cuốn nhật-kí của Bà Ngô-Đình Nhu