Huế - Nơi Mở Đầu Cuộc Vận Động Của Phật Giáo Việt Nam Năm 1963

Chính quyền Ngô Đình Diệm tiếp tục duy trì Dụ số 10 ban hành dưới thời thực dân Pháp (6-8-1950). Dụ này chỉ mặc nhiên thừa nhận một tôn giáo duy nhất ở Việt Nam là Thiên Chúa giáo Vatican; còn Phật giáo cũng như Tin lành, Cao Đài, Hòa Hảo,... đều chỉ

Chính Sách Của Chính Quyền Ngô Đình Diệm Đối Với Phật Giáo Miền Nam Việt Nam (1954 - 1963)

Trên thực tế, “việc lựa chọn Diệm đã được thực hiện dưới sức ép nặng nề của Mỹ và bằng sự can thiệp của Hồng y Spellman”[181]. Vì vậy, sau khi lên cầm quyền ở miền Nam, Ngô Đình Diệm quyết tâm thực hiện vũ khí tôn giáo do chính Spellman đã trao cho

Bàn Thêm Về Sự Nghiệp Phật Hoàng Trần Nhân Tông -

Giá như thành phố Huế có một tên đường Trần Nhân Tông chạy từ Đàn Nam Giao đến Trung tâm Văn hoá Huyền Trân, thay cho tên đường Trần Nhân Tông tại phường Tây Lộc, một con đường vừa ngắn, vừa hẹp không tương xứng với sự nghiệp vĩ đại của Trần Nhân Tôn

Cuộc Tự Thiêu Vì Hoà Bình Của Đại Đức Thích Viên Đạo Ngày 17-10-1973

Sự góp sức của Phật Học Viện Hải Đức Nha Trang để Dân tộc đạt được mục tiêu tối hậu: ĐỘC LẬP, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC, góp phần chứng minh một cách sinh động chân lý mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Phật giáo Việt Nam với dân tộc như hình với bón

PHONG TRÀO PHẬT GIÁO Ở KHÁNH HOÀ NĂM 1963

Về tính chất bất bạo động, phong trào Phật giáo Khánh Hoà năm 1963 thể hiện rất rõ nét, như cuộc tuyệt thực của chư Tăng Ni vào cuối tháng 5, đầu tháng 6-1963; cuộc tự thiêu của Ni sư Diệu Quang (15-8-1963)

Những Tiền Đề Xác Lập Vai Trò Phật Giáo Trong Việc Hình Thành Vương Triều Lý Vào Đầu Thế Kỷ XI

Công án của Lý Nam Đế đối với Phật giáo khẳng định rằng: “Ngay từ thế kỷ thứ VI, qua các triều đại độc lập đầu tiên của dân tộc sau 600 năm lệ thuộc, Phật giáo không những đã ở trong dân tộc mà còn là nền tảng tâm linh và tinh thần của dân tộc”

Chính Sách Nội Trị Và Ngoại Giao Của Nhà Tiền Lê Qua Thi Pháp Của Thiền Sư Đỗ Pháp Thuận

và điều như là hiển nhiên trong sự nghiệp đổi mới đất nước hiện nay, tinh hoa Phật giáo Đại Cồ Việt cần phải được phát huy bởi như Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Phật giáo Việt Nam với dân tộc như hình với bóng, tuy hai mà một”

Tinh Thần Đại Sư Khuông Việt Trong Phong Trào Phật Giáo Miền Nam Việt Nam Năm 1963

Sự kiện Lý Nam Đế dựng chùa Khai Quốc cho thấy “mối quan hệ giữa Phật giáo với cuộc vận động độc lập, nói lên rằng nhà chùa thuở nọ là một trong những cơ sở quan trọng cho tư tưởng dân tộc phát triển”

Bàn Về “Cuộc Cách Mạng Tư Sản Pháp (1789 – 1799)” Trong Dạy – Học Ở Bậc Đại Học Và Cao Đẳng

Với thời gian gần 4 thế kỷ, loài người đã chứng kiến liên tiếp nhiều cuộc cách mạng tư sản diễn ra. Hợp lực của những cuộc cách mạng này đã làm cho bộ mặt thế giới thay đổi một cách toàn diện, đặc biệt là ở châu Âu,

Phật Giáo Với Sự Nghiệp Của Các Chúa Nguyễn Ở Đàng Trong (1558 - 1777)

có tất cả 9 đời chúa (Nguyễn) với 219 năm trị vì. Nhìn một cách tổng thể, trong suốt hơn hai thế kỷ đó, các chúa Nguyễn đã hướng đến Phật giáo nhằm xây dựng một đất nước cường thịnh, một xã hội an bình.

Chính Sách Của Mỹ Đối Với Chính Quyền Ngô Đình Diệm Qua Tác Động Của Phong Trào Phật Giáo Miền Nam Năm 1963

Phong trào Phật giáo miền Nam năm 1963 góp phần hết sức quan trọng vào việc lật đổ chế độ Ngô Đình Diệm và “bước đầu làm phá sản chính sách can thiệp của Mỹ ở Việt Nam, tạo đà cho phong trào cách mạng miền Nam đi đến thắng lợi trọn vẹn

Hội An Nam Phật Học Và Vị Trí Của Huế Trong Phong Trào Chấn Hưng Phật Giáo Ở Việt Nam Thế Kỷ XX*

Bài viết này chỉ đề cập đến một số nội dung chấn hưng tiêu biểu của Hội An Nam Phật học có sức lan toả khắp cả nước, để từ đó thấy được Huế là trung tâm của Phật giáo Việt Nam trong thế kỷ XX.

Qua “Thiên Hạ Đại Thế Luận”, Luận Về Lập Trường Chính Trị Của Nguyễn Trường Tộ

Việc đánh giá nhân vật lịch sử là một trong những việc làm khó khăn nhất trong công tác nghiên cứu, nhất là đối với Nguyễn Trường Tộ, khi mà đa số các tác giả đi trước đều khẳng định ông là một người có năng lực tư duy sáng tạo, có tâm huyết với đất

Mưu Đồ Chính Trị Của Alexandre De Rhodes và Vấn Đề Chữ Quốc Ngữ

Chỉ đáng tiếc là vì không phân biệt chính tà phải trái, và lại chưa tìm hiểu sự thật lịch sử Việt Nam cũng như chân lý khoa học trên một cơ sở lý luận chân chính mà một số học giả ở Huế và Sài gòn đã mắc vào cái bẫy của Nha Chiến Tranh Tâm Lý Sài gòn

Người Quảng Bình, Thử Nhìn Từ Phía Phản Diện (Đỗ Mậu, Nhìn Từ Góc Độ Văn Hóa)

Chọn lựa đó của Đỗ Mậu, do đó, có tính văn hóa trước khi là một chọn lựa chính trị hay tôn giáo, bởi cuộc vận động của Phật giáo Việt Nam năm 1963 được nuôi dưỡng bằng hai nhân tố cốt lõi: một, là phải giao trả lại nền văn hóa truyền thống dân tộc ch

Nhận Thức Lịch Sử Cần Được Khẳng Định Về Linh Mục Dòng Tên Alexandre De Rhodes

Lý do chủ yếu nhất biến Rhodes trở thành tội đồ của dân tộc, là việc Rhodes vận động triều đình Pháp để xin binh lính xâm lược Việt Nam. Điều đó khẳng định Rhodes được xem như kẻ gián điệp đầu tiên trong lịch sử xâm lược Việt Nam của thực dân Pháp.

Chính Sách Của Chính Quyền Ngô Đình Diệm Đối Với Phật Giáo Miền Nam Trên Lãnh Vực Tư Tưởng Chính trị

Ngay từ đầu ông (Ngô Đình Diệm) đã thành lập Chính phủ với nhiều nguời Thiên Chúa giáo và dành cho những làng Thiên Chúa giáo nhiều ưu tiên hơn với những làng còn lại. Các viên chức của Diệm làm việc chặt chẽ với các Linh mục

Chính Sách Tôn Giáo Của Chính Quyền Ngô Đình Diệm

Ngày 24-5-1956, Chánh sở Nhà thờ Chánh tòa Sái Gòn đã gởi đơn cho đại biểu của chính phủ Nam Việt xin dựng tượng Đức Mẹ Hoà bình trước Nhà thờ Đức bà Sài Gòn. Nội dung của đơn xin có đoạn viết: “Tôi xin Ông vui lòng cho phép chúng tôi đặt… một tượng

Chính Sách Của Chính Quyền Ngô Đình Diệm Đối Với Phật Giáo Miền Nam Trên Lãnh Vực Tư Tưởng Chính trị

Trong phần mở đầu của bản Hiến pháp của cái gọi là nền Đệ nhất Cộng hòa Việt Nam năm 1956, chủ nghĩa nhân vị được xem là tiêu điểm mà hầu hết lãnh vực quốc gia phải khuôn theo: Xây dựng dân chủ về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội cho toàn dân