Linh Mục Trần Lục Có Phải Là Một Anh Tài, Một Vĩ Nhân?

Bằng những đóng góp quá lớn lao cho chính phủ thực dân như thế, nên Linh mục Trần Lục được chính phủ Pháp trao tặng hai Bắc Đẩu Bội tinh loại cao cấp và được toàn quyền Decoux đại diện bộ máy thực dân đế quốc Pháp kính cẩn nghiêng mình trước mộ Trần

A.D. Rhodes - Bài 3: Vẫn Là Dịch Thuật - Trao đổi với Phạm Quang Tuấn và Phong Uyên

một lần nữa, tôi muốn biện chính với tất cả những ai, nhất là linh mục Hồng Nhuệ Nguyễn Khắc Xuyên, các giáo sư Chương Thâu, Nguyễn Đình Đầu và Đinh Xuân Lâm … về cụm từ “la conquête de tout l’Orient”, mà quí vị dịch và chú thích là “nước Cha trị đến

A.D. Rhodes - Bài 1: Tổng Quát Các Khuynh Hướng - Trao Đổi Với GS Chương Thâu

Trong số các nhà nghiên cứu về linh mục Alexandre de Rhodes (Đắc Lộ), gần đây, ngoại trừ một số thuần túy đứng trên quan điểm sử học, số còn lại có những khuynh hướng chính sau đây: 1. Nhìn linh mục A. de Rhodes dưới nhãn quan của một người Kitô.

A.D. Rhodes - Bài 5: Nhiều Bất Cập, Thiếu Chứng Liệu - Biện Chính Với Ông Nguyễn Đình Đầu

Và nếu đã xác nhận như thế thì không có lý do gì để vinh danh ông linh mục này, và ông Nguyễn Đình Đầu cũng không cần phải nhọc công phản biện bài viết nghiêm túc của tôi về một vấn đề lịch sử bị hiểu nhầm qua nhiều thế hệ. Ngoài hai điểm vừa kể,

A.D. Rhodes - Bài 2: Vấn Đề Dịch Thuật - Trao Đổi Với Tác Giả Hoàng Hưng

Việc đặt lại tên đường và dựng tượng Alexandre de Rhodes cách đây mấy năm là một quyết định hoàn toàn sai lầm [xem phần Trao đổi với Giáo sư Chương Thâu] của những người chịu trách nhiệm về văn hóa và sử học của nước ta, cả trong lẫn ngoài nhà nước,

A.D. Rhodes - Bài 4: Hội Thảo năm 1993 và Chuyện Tái Vinh Danh Sai Lầm

Cuối tháng 3-1993, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam tổ chức một cuộc Hội thảo “Tưởng niệm A. de Rhodes, nhân 400 năm ngày sinh của ông” tại Hội trường Viện Bảo tàng Cách mạng Việt Nam nhằm “khôi phục” vị trí cho linh mục A. de Rhodes. Cũng do vậy mà sau

A.D. Rhodes - Bài 6: Những Thao Tác Sai Lầm Để Tái Vinh Danh - Trao Đổi với Ô Nguyễn Đình Đầu

Những người hiểu biết lịch sử Việt nam thời Pháp thuộc có lẽ cũng không khỏi ngỡ ngàng là một quốc gia có niềm tự hào với mấy ngàn năm văn hiến, như Việt Nam, lại vinh danh một tên quốc phạm nước ngoài mang áo tu sĩ.

A.D. Rhodes - Bài 7: Bia Tưởng Niệm - Trao Đổi Với PGS. TS. Hà Đình Đức

Việc thiếu nghiên cứu trước khi viết kiến nghị đã làm cho Thủ tướng và Bộ Văn hóa trở thành nạn nhân khó xử trước một vấn đề lịch sử, mà cho đến nay, các cơ quan có thẩm quyền của nhà nước vẫn chưa cử một ban đặc biệt chuyên môn để nghiên cứu lại

A.D. Rhodes - Bài 8: Quan Điểm Chính Trị - Trao Đổi Với Nhiều Tác giả

Từ năm 1493, Giáo hoàng Alexander VI đã ban hành giáo lệnh giao cho Bồ Ðào Nha và Tây Ban Nha có quyền sở hữu và khống chế cả thế giới. Vì thế, Cố A. de Rhodes viết rất đúng với hiện thực chính trị lúc bấy giờ rằng: “Tôi tưởng nước Pháp là một nước

A.D. RHODES & VẤN ĐỀ CHỮ QUỐC NGỮ - Mục Lục

Đây là mục lục toàn tập đối thoại của Bùi Kha với các tác giả trong các đề tài về việc nhớ ơn ALEXANDRE DE RHODEStrong những năm khoảng thời gian 2006 +

A.D. Rhodes - Biện Chính Với Ông Nguyễn Đình Đầu

ông Nguyễn Đình Đầu, một trong những người bênh vực Lm Đắc Lộ hết mực, cũng phải công khai thừa nhận “không một ai trong hội thảo cho rằng Đắc Lộ “là người sáng nghĩ ra chữ Quốc ngữ”, mà chỉ là người học nói tiếng ta từ chính người Việt...”.

Alexandre De Rhodes - Trao Đổi Với Ông Phạm Quang Tuấn Và Phong Uyên: Vẫn Là Dịch Thuật

Những ai, nhất là linh mục Hồng Nhuệ Nguyễn Khắc Xuyên, các giáo sư Chương Thâu, Nguyễn Đình Đầu và Đinh Xuân Lâm … về cụm từ “la conquête de tout l’Orient”, mà quí vị dịch và chú thích là “nước Cha trị đến”, là một việc làm hết sức tùy tiện, đoạt từ

Alexandre De Rhodes - Bài 5: Trao Đổi Với Ông Nguyễn Đình Đầu: Nhiều Bất Cập, Thiếu Chứng Liệu

Điểm kế tiếp là ông Nguyễn Đình Đầu, một trong những người bênh vực linh mục Đắc Lộ hết mực, cũng phải công khai thừa nhận “không một ai trong hội thảo cho rằng Đắc Lộ “là người sáng nghĩ ra chữ Quốc ngữ”, mà chỉ là người học nói tiếng ta từ chính

Alexandre De Rhodes & Vấn Đề Chữ Quốc Ngữ: Bài 1: Trao Đổi Với Giáo Sư Chương Thâu

Lịch sử nhiều khi bị hiểu sai do người nghiên cứu thiếu sử liệu, bị ảnh hưởng bởi chính trị thời đại, nặng cảm tình tôn giáo hoặc thiếu lương tâm trách nhiệm với “sản phẩm” của chính mình. Vì thế, mấy thập niên qua, chúng ta vinh danh nhiều

Công giáo Việt Nam có hỗ trợ việc Pháp đô hộ nước ta?

trên diễn đàn có vài người dùng danh từ thiếu văn hóa như “bọn đầu trọc” và cáo buộc sai lầm rằng, các chùa Phật giáo là nơi chứa chấp CS. [Trong thực tế, chùa Phật Giáo chứa chấp Nghĩa quân Việt Minh chống Pháp]. Luận điều nầy cho thấy sự nhận định

Trương Vĩnh Ký, Một Số Ý Kiến Mới

Những nhận xét của tôi dưới đây cũng nhằm cung cấp thêm một lối nhìn cụ thể có chứng cứ rõ rệt qua các cáo buộc thuận và nghịch, hy vọng sẽ soi rọi thêm một lối nhìn có thể chấp nhận được.

Trương Vĩnh Ký: Tư Liệu Viết Tay Còn Tranh Cãi

Trên facebook của Nguyễn Lương Hải Khôi (1) có đưa ra nghi vấn một số văn bản của ông Vũ Ngự Chiêu [trong bài viết Vài Tài Liệu Mới Về Petrus Key (Trương Vĩnh Ký) (1837-1898) trên điện báo Hợp Lưu (2)] cáo buộc Trương Vĩnh Ký về tội phản quốc.

Trương Vĩnh Ký Phản Bội Tổ Quốc, Sao Gọi Là Nỗi Oan Thế Kỷ?

Với những chứng cớ quá rõ ràng qua các văn thư do chính Trương Vĩnh Ký và các viên chức cao cấp thực dân Pháp viết, chúng ta có thể kết luận dứt khoát rằng Trương Vĩnh Ký là một người phản bội tổ quốc. Ông không có một mảy may công lao nào đối với dâ

Phản Biện Ông Lâm Lễ Trinh Về Tấm Ảnh Ts Thích Nhất Hạnh

Hôm nay trang nhà cũng xin đăng lại nhân có thêm sự kiện tác giả Lữ Giang cố tình lươn lẹo, đem râu ông nọ cắm cằm bà kia trong bài Bị ngược đãi nhất trên hành tinh! (Xem Phụ Bản 1 và 2) để xuyên tạc Phật Giáo. Trong khi đó, bài dưới đây của

Tuyển Tập II: NGUYỄN TRƯỜNG TỘ - Bài 1 A. DE RHODES & NGUYỄN TRƯỜNG TỘ Bùi Kha trao đổi với Gs. Đinh Xuân Lâm

Ông bạn còn nói thêm, bốn vị nầy là thầy của những sử gia tại Việt Nam hiện nay. Trong số ấy, tôi chưa có cơ hội đọc một số bài về sử do ba giáo sư viết, còn GS Đinh Xuân Lâm thì tôi được biết tên trong bài Từ Một Câu Chữ Của Alexandre De Rhodes Đến

Tuyển Tập II: NGUYỄN TRƯỜNG TỘ - 12 bài biện chính

Nhưng qua nghiên cứu, tôi ít nhiều có cơ sở để thưa rằng, vì đất nước bị chiến tranh lâu dài, tài liệu về sử còn hạn chế, nên nhiều nhà nghiên cứu khó có thể lồng các đề nghị của Nguyễn Trường Tộ vào trong bối cảnh tình hình chính trị và quân sự

Tuyển Tập I: A. de Rhodes & chữ Quốc ngữ, Trương Vĩnh Ký, Trần Lục và Ngô Đình Diệm

Lịch sử thường bị hiểu sai do người nghiên cứu thiếu sử liệu, mang tính chính trị thời đại, bạn bè, nặng cảm tình tôn giáo hoặc thiếu lương tâm trách nhiệm với “sản phẩm” của mình.