Trương Vĩnh Ký, Một Số Ý Kiến Mới

Những nhận xét của tôi dưới đây cũng nhằm cung cấp thêm một lối nhìn cụ thể có chứng cứ rõ rệt qua các cáo buộc thuận và nghịch, hy vọng sẽ soi rọi thêm một lối nhìn có thể chấp nhận được.

Trương Vĩnh Ký: Tư Liệu Viết Tay Còn Tranh Cãi

Trên facebook của Nguyễn Lương Hải Khôi (1) có đưa ra nghi vấn một số văn bản của ông Vũ Ngự Chiêu [trong bài viết Vài Tài Liệu Mới Về Petrus Key (Trương Vĩnh Ký) (1837-1898) trên điện báo Hợp Lưu (2)] cáo buộc Trương Vĩnh Ký về tội phản quốc.

Trương Vĩnh Ký Phản Bội Tổ Quốc, Sao Gọi Là Nỗi Oan Thế Kỷ?

Với những chứng cớ quá rõ ràng qua các văn thư do chính Trương Vĩnh Ký và các viên chức cao cấp thực dân Pháp viết, chúng ta có thể kết luận dứt khoát rằng Trương Vĩnh Ký là một người phản bội tổ quốc. Ông không có một mảy may công lao nào đối với dâ

Phản Biện Ông Lâm Lễ Trinh Về Tấm Ảnh Ts Thích Nhất Hạnh

Hôm nay trang nhà cũng xin đăng lại nhân có thêm sự kiện tác giả Lữ Giang cố tình lươn lẹo, đem râu ông nọ cắm cằm bà kia trong bài Bị ngược đãi nhất trên hành tinh! (Xem Phụ Bản 1 và 2) để xuyên tạc Phật Giáo. Trong khi đó, bài dưới đây của

Tuyển Tập II: NGUYỄN TRƯỜNG TỘ - Bài 1 A. DE RHODES & NGUYỄN TRƯỜNG TỘ Bùi Kha trao đổi với Gs. Đinh Xuân Lâm

Ông bạn còn nói thêm, bốn vị nầy là thầy của những sử gia tại Việt Nam hiện nay. Trong số ấy, tôi chưa có cơ hội đọc một số bài về sử do ba giáo sư viết, còn GS Đinh Xuân Lâm thì tôi được biết tên trong bài Từ Một Câu Chữ Của Alexandre De Rhodes Đến

Tuyển Tập II: NGUYỄN TRƯỜNG TỘ - 12 bài biện chính

Nhưng qua nghiên cứu, tôi ít nhiều có cơ sở để thưa rằng, vì đất nước bị chiến tranh lâu dài, tài liệu về sử còn hạn chế, nên nhiều nhà nghiên cứu khó có thể lồng các đề nghị của Nguyễn Trường Tộ vào trong bối cảnh tình hình chính trị và quân sự

Tuyển Tập I: A. de Rhodes & chữ Quốc ngữ, Trương Vĩnh Ký, Trần Lục và Ngô Đình Diệm

Lịch sử thường bị hiểu sai do người nghiên cứu thiếu sử liệu, mang tính chính trị thời đại, bạn bè, nặng cảm tình tôn giáo hoặc thiếu lương tâm trách nhiệm với “sản phẩm” của mình.