Sự từ chối làm giỗ, cầu siêu, không nhằm vào cá nhân ông Ngô Đình Diệm, mà từ chối tiếp tay cho một âm mưu chính trị

Xin lỗi các bạn, sự từ chối không nhằm vào cá nhân ông Diệm, mà từ chối tiếp tay cho một âm mưu chính trị

Lâm Phú Châu OCt 20, 2021

Để tránh một mưu đồ "phục hồi chế độ Ngô Đình Diệm" đang nhen nhúm trong ngày 2/11, xin tha thiết đạo đạt lên các thầy một nguyện vọng chính đáng sau đây:

Có tin một vài sư thầy (ở hải ngoại) đã làm giỗ cho ông Ngô Đình Diệm. Đó là một điều nguy hiểm vì đã vô tình nối giáo cho giặc.

Tôi khẩn thiết yêu cầu mấy thầy hãy thẳng thừng từ chối cầu siêu cho nhân vật nhà Ngô, lý do như sau:

"Xin lỗi các bạn, sự từ chối này không nhằm vào cá nhân ông Diệm, vì đạo Phật là từ bi, mà chỉ là từ chối tiếp tay cho một âm mưu chính trị.

Nhân vật chính trị đó nằm trong âm mưu của một thế lực ngoại cường.

Chúng tôi không thể, một lần nữa, để cho đạo pháp và dân tộc rơi vào âm mưu của ngoại bang."
https://www.youtube.com/watch?v=lta5H3jjxt8