Sự Thật Về Giải Thưởng Magsaysay Và Tổng-Thống Ngô Đình Diệm

  ●   Bản rời

Sự Thật Về Giải Thưởng Magsaysay

Tổng-Thống Ngô Đình Diệm Gian+Dối

Lê Xuân Nhuận

18-Mar-2013

LGT – Trong nỗ lực phục hồi hình ảnh tồi tệ của ông Ngô Đình Diệm trong lịch sử nước ta, những người thân cận của gia đình ông Diệm và những “sử gia” Công giáo hoài-Ngô cố gắng đưa ra một số chi tiết “lịch sử” để biện minh cho các sai lầm và tội lỗi của ông Diệm và chế độ Đệ Nhất Cọng hòa. Một trong những biện minh đó là ông Diệm không kỳ thị Phật giáo; ngược lại là khác, theo họ, ông còn thân thiện và giúp đở Phật giáo.

Một trường hợp điển hình: Cựu Đại úy Lê Châu Lộc, nguyên là sĩ quan Tùy viên của ông Diệm, và ông Huỳnh Văn Lang, nguyên Phụ tá Bí thư cho Thủ tướng Diệm, khẳng định “như thật” trong tác phẩm của họ rằng ông Diệm được giải thưởng Magsaysay Award và ông đã gửi tặng toàn bộ số tiền (từ giải thưởng nầy) cho Đức Đạt Lai Lạt Ma. Sự cố đó, sau nầy, được một số tác giả (như các ông Song Lê, Nguyễn Văn Minh, Bảo Mai, Nguyễn Vy Khanh) và webpages vô tình hay cố ý lập đi lập lại …

Nhưng bài viết dưới đây của tác giả Lê Xuân Nhuận đã chứng minh một cách đầy thuyết phục rằng sự cố đó không đúng sự thật ! Và từ đó, tác giả rút ra một kết luận: Ông Diệm là người gian+dối. (Nam Giao)


I - Giải Ramon Magsaysay

Giải Ramon Magsaysay là một giải thưởng hàng năm, được lập ra để tưởng-niệm cố Tổng-Thống Ramon Magsaysay của nước Phi-Luật-Tân, như là một mẫu-mực về đức-tính chính-trực trên cương-vị lãnh-đạo, tinh-thần quả-cảm trong khi phục-vụ quần-chúng, và đường-lối thực-thi lý-tưởng sát-hợp với thực-tế, trong một xã-hội dân-chủ.

Thường được xem như là Giải Nobel của Á-Châu, Giải Ramon Magsaysay (thường được gọi tắt là Giải Magsaysay) được Ban Quản-Trị của Tổ-Chức Quỹ Rockefeller Huynh-Đệ, trụ-sở đặt tại Thành-Phố New York (Hoa-Kỳ), với sự đồng-thuận của chính-quyền Phi-Luật-Tân, lập ra trong tháng 4 năm 1957.

Ramon Magsaysay
7th President of the Philippines
3rd President of the Third Republic

Giải Magsaysay bao gồm các lãnh-vực sau đây (tham-chiếu 1) :

· Lãnh-Đạo Chính-Quyền

· Phục-Vụ Quần-Chúng

· Lãnh-Đạo Cộng-Đồng

· Báo-Chí, Văn-Chương, và Nghệ-Thuật Truyền-Thông Sáng-Tạo

· Hòa-Bình và Thông-Cảm Quốc-Tế

· Lãnh-Đạo Khởi-Sắc

Giải Magsaysay vẫn còn tồn-tại cho đến ngày nay (tính đến cuối năm 2012).

Tham Chiếu 1: http://en.wikipedia.org/wiki/Ramon_Magsaysay_Award

II - Tổng-Thống Ngô Đình Diệm Được Giải Magsaysay.

1. Theo Ông Lê Châu Lộc (cựu Tùy-Viên của Tổng-Thống Ngô Đình Diệm, Thượng-Nghị-Sĩ thời Đệ-Nhị Việt-Nam Cộng-Hòa, [‟nhân chứng sống còn lại kể cho biết”] thì:

... Vào đầu năm 1962, sau cuộc bầu cử Tổng Thống nhiệm kỳ II thành công ... Một hôm Tổng Thống dậy sớm chỉ thị Sĩ quan Tùy viên Lê Châu Lộc đưa Cụ xuống Chùa để cám ơn Quí vị cao tăng tu sĩ Phật giáo đã ủng hộ Cụ trong kỳ bầu cử vừa qua. Tại một ngôi chùa nọ, Sau khi Tổng Thống dùng xong trà với các Thầy và bầy tỏ lòng cảm ơn đối với các Thầy và Phật tử, một vị Thượng Tọa bỗng đứng lên thưa lớn

- ”Kính thưa Tổng Thống, anh em chúng tôi có một chuyện buồn Tổng Thống”.

Sửng sốt, Tổng Thống nói :

- ”Cám ơn Thầy nói thẳng, xin cho tôi biết chuyện chi”.

- “Kính thưa Tổng Thống, anh em chúng tôi vừa được tin bên Colombo cho hay Tổng Thống Việt Nam Cộng Hòa có gởi tặng Đức Đạt Lại Lạt Ma một số tiền lớn là 10.000 mỹ kim. Sao Tổng Thống không cho anh em chúng tôi biết để chia vui?”.

Hơi bối rối một chút, Tổng Thống ngẩng đầu lên nói :

- ”Dạ, tôi nghĩ đó chỉ là bổn phận mình phải làm, không nên nói ra. Đức Đạt Lại Lạt Ma vừa rời Tây Tạng lưu vong, bôn ba cực khổ ở Nepal và miền Bắc Ấn Độ. Tôi được tin rất thương xót, nên sẵn có số tiền vừa nhận được của Viện Magsaysay thưởng cho một vị lãnh đạo xuất sắc trong năm của miền Á Châu Tụ Do, tôi vội vã gởi Ngài để chi dùng khi gặp nạn...

Nguồn: "Pháo thủ Lê Châu Lộc nói chuyện về Tổng Thống Ngô Đình Diệm" bài của Song Lê (Trích trong quyển Kỷ Yếu Pháo Binh QLVNCH 2010) và:

http://motgoctroi.com/StLichsu/LSCandai/NgoDinhDiem/PhaothuLeChauLoc.htm

http://hoilatraloi.blogspot.com/2011/11/tong-thong-ngo-inh-diem.html

http://www.thuvien-it.net/home/forum/forum_posts.asp?TID=415

http://batkhuat.net/tl-tt-ngodinhdiem.htm

http://www.hon-viet.co.uk/HanGiangTranLeTuyen_TongThongNgoDinhDiemVaPhatGiaoVietNam.htm

http://saigonecho.com/main/doisong/danhnhan/28427-thng-tiec-mot-vi-tong-thong-anh-minh.html

v.v...

2. Cũng về chuyện này, theo các nguồn tin khác, thì có thêm các chi-tiết khác :

... Một hòa thượng khác nói với Tổng Thống: ”Chúng tôi buồn Tổng Thống!”. Tổng Thống quay lại hỏi: ”Chuyện chi mà buồn”. Hòa thượng nói: "Tổng Thống có tin vui mà không chia sẻ cho mọi người, chúng tôi còn biết năm 1959 Tổng Thống đã dành tiền thưởng 10.000.00 của Tổng Thống khi đoạt giải Massasay làm quà tặng cho Đức Đạt Lai Lạt Ma".

Tổng Thống chậm rãi giải thích: “Ừ, tôi đâu có dùng tiền nên biếu Đức Đạt Lai Lạt Ma xử dụng vào việc cần”...

Nguồn: http://vinhdanhquanlucvietnamconghoa.blogspot.com/2009/05/phao-thu-le-chau-loc-noi-chuyen-ve-tong.html

http://vietland.net/main/showthread.php?t=7100

v.v...

3. Nhưng theo Ông Nguyễn Văn Minh (cựu đại-úy Quân Đội Quốc Gia Việt Nam, biệt-phái làm việc tại văn-phòng Cố Vấn Ngô Đình Cẩn), thì:

Tôi được Thượng Nghị Sĩ Lê Châu Lộc, nguyên Sĩ Quan Tùy Viên của Tổng Thống Diệm, hiện định cư tại Hoa Kỳ, kể lại:

... "Năm 1959, sau khi đắc cử Tổng Thống nhiệm kỳ hai. Ba ngày sau khi có kết quả bầu cử, Tổng Thống gọi tôi (Đại Úy Lộc) và Đại Úy Nguyễn Bằng (Sĩ Quan Cận Vệ), đi theo. Tổng Thống đến các Chùa trong khu vực nội và ngoại thành Sài Gòn để cám ơn khối Phật Giáo đã ủng hộ ông. Tại một ngôi Chùa nọ, khi tiếp đón Tổng Thống, Thượng Tọa trụ trì đã trách ông rằng:

- Tổng Thống có chuyện vui mà không cho anh em chúng tôi biết để chúng tôi được cùng chung vui với Tổng Thống,

Tổng Thống trả lời:

- Có chuyện chi vui mà tôi giấu các Thày mô?

- Dạ, thưa Tổng Thống, qua Tăng Đoàn Tích Lan, chúng tôi được biết, Tổng Thống đã tặng Đức Đạt Lai Lạt Ma một số tiền lớn.

Nghe vậy, Tổng Thống hơi đỏ mặt, ngồi lặng thinh một lúc, rồi nói:

- Vì là một việc tế nhị, tôi không muốn cho ai biết, chứ không phải có ý giấu các Thầy. Tôi có nhận được giải thưởng Leadership Magsaysay 10.000 đô la. Tôi thì không có nhu cầu chi. Gặp lúc Đức Đạt Lai Lạt Ma, vị lãnh tụ và là biểu tượng của tinh thần tranh đấu bất khuất để bảo vệ niềm tin, bảo vệ tôn giáo, bảo vệ dân tộc ngài, đang gặp hoạn nạn, phải sống lưu vong, cần nhiều sự giúp đỡ. Tôi thấy mình có bổn phận phải giúp ngài. Tôi có nhờ Thủ Tướng Nerhu chuyển số tiền này cho ngài, nhưng ông khước từ, có lẽ ông ngại mất lòng Trung cộng, nên tôi đã phải tìm đường khác chuyển số tiền cho ngài...

Nguồn: "Dòng Họ NGÔ ĐÌNH, Ước Mơ Chưa Đạt" của Nguyễn Văn Minh (Chương 2.1= Biến Cố "Cờ Phật Giáo")

4. Tuy nhiên, cũng trong cuốn hồi ký ấy, Ông Nguyễn Văn Minh lại trích dẫn một đoạn trong sách của Ông Huỳnh Văn Lang như sau:

... Sự việc trên đây cũng được ông Huỳnh Văn Lang (nguyên Tổng Giám Đốc Viện Hối Đoái Quốc Gia) ghi lại trong Nhân Chứng Một Chế Độ, tập ba, nơi trang 151 như sau:

"Chế độ Ngô Đình Diệm theo như tôi biết không bao giờ có kỳ thị tôn giáo, không bao giờ bắt ép người vô đạo, không bao giờ chủ trương giết hại Phật Tử. Sau đây là một tỷ dụ mà các Thầy Thích Thiện Minh, Thích Thiện Hòa, Thích Quảng Liên có biết. Năm 1959, Tổng Thống Diệm có được giải thưởng Leadership Magsaysay, một ngân phiếu là 15.000 US, vì là có vấn đề hối đoái, nên đã hỏi tôi phải làm sao? Tôi đề nghị: Đặc biệt Viện Hối Đoái cho phép Tổng Thống mở một trương mục gọi là Compte Etranger ở Việt Nam Thương Tín hay Ngân Hàng nào khác cũng được, để khi nào Tổng Thống dùng hay chuyển cho ai cũng được, khỏi phải chuyển qua chuyển lại mất công giấy tờ lâu lắc và vô ích. Và sau đó Tổng Thống Diệm có cho tôi biết là đã gửi qua New Delhi, bảo ông Đỗ Vạn Lý đang làm Tổng Lãnh Sự, tìm thế gửi tặng Đức DaLai Lama Tây Tạng, đang tỵ nạn ở Ấn Độ..."

Nguồn: như trên

5. Theo tác-giả trang mạng Bảo Mai thì:

Vào năm 1959, khi đắc cử Tổng Thống nhiệm kỳ 2. Sau khi có kết quả bầu cử, Tổng Thống Ngô Đình Diệm gọi Sĩ quan Tùy viên Đại úy Lê Châu Lộc cùng đi theo. Tổng Thống Ngô Đình Diệm đã đến các chùa trong khu vực nội và ngoại thành Sài Gòn, để cảm ơn khối Phật giáo đã ủng hộ Tổng Thống. Trong đó, có chùa Ấn Quang .

Sau đó, trong khi đón tiếp Tổng Thống thì Thượng tọa Thích Thiện Hòa đã trách Tổng Thống rằng :

- Tổng Thống có chuyện vui, mà không cho anh em chúng tôi biết, để chúng tôi cùng được chung vui với Tổng Thống .

Nghe vậy, Tổng Thống Ngô Đình Diệm đã nói :

- Có chuyện chi vui, mà tôi giấu các Thầy mô ?

- Dạ, thưa Tổng Thống, qua Tăng đoàn Tích Lan, chúng tôi được biết Tổng Thống đã tặng Đức Đạt Lai Lạt Ma một số tiến lớn.

Sau khi nghe Thượng tọa này nói, Tổng Thống ngồi lặng thinh một lúc, rồi nói : - Vì là một việc tế nhị, tôi không muốn cho ai biết, chứ không phải tôi giấu các Thầy. Tôi có nhận được Giải thưởng Leadership Magasaysay 15.000 đô la, (giải thưởng dành cho người lãnh đạo xuất sắc tại Á Châu). Tôi thì không có nhu cầu chi. Gặp lúc này, Đức Đạt Lai Lạt Ma, vị tượng trưng cho sự tranh đấu bất khuất để bảo vệ niềm tin, bảo vệ tôn giáo của dân tộc Ngài, đang gặp nạn, phải sống lưu vong, cần nhiều sự giúp đỡ.

Nguồn: http://baomai.blogspot.com/2011/06/tong-thong-ngo-inh-diem-va-phat-giao.html

6. Ngoài ra, theo Ông Nguyễn Vy-Khanh (nhà văn) ở Canada, thì:

... Năm 1959, tổng-thống Diệm được giải Leadership Magsaysay $15,000 đô nhưng ông đã chuyển cho đức Ðạt Lai Lạt Ma qua lãnh sự [VNCH] ở New Delhi...

(Montréal, 16-10-2003)

Nguồn: "40 năm sau một cuộc bội phản" hoặc "Câu chuyện năm xưa", bài của Nguyễn Vy-Khanh, ngày Wednesday, October 26, 2011"

http://www.vantholacviet.org/news-2390/7/Tham-lua%CC%A3n/Nguyen-VyKhanh--40-nam-sau-mot-cuoc-boi-phan.html

http://hoangsaparacels.blogspot.com/2011/10/40-nam-sau-mot-cuoc-boi-phan.html

http://tiengthongreo.blogspot.com/2011/10/cau-chuyen-nam-xua.html (27 October 2011)

v.v...

III - Các Nghi-VẤn

A / Nhiệm-Kỳ II của Tổng-Thống Ngô Đình Diệm bắt đầu từ năm nào?

1. Theo tác-giả Song Le thì Ông Lê Châu Lộc kể rằng: ‟... Vào đầu năm 1962, sau cuộc bầu cử Tổng Thống nhiệm kỳ II thành công...”

2. Theo Ông Nguyễn Văn Minh, tác-giả Bảo Mai,... thì ‟Vào năm 1959, khi đắc cử Tổng Thống nhiệm kỳ 2”...

3. Nhưng, theo Hiến-Pháp Đệ-Nhất Việt-Nam Cộng-Hòa, Điều 32, thì ‟Nhiệm kỳ Tổng-thống và Phó Tổng-thống là năm [5] năm.” Hiến-Pháp ấy được ban-hành [tức là có hiệu-lực kể từ] ngày 26-10-1956. Thế thì nhiệm-kỳ II của Tổng-Thống Ngô Đình Diệm phải là (1956+5=1961) vào năm 1961, chứ sao lại vào đầu năm 1962 hoặc vào năm 1959?

■ Thật vậy. Trong cuốn hồi-ký “Công và Tội” của Ông Nguyễn Trân (Xuân Thu, Los Alamitos, CA, 1992) ở trang 315, tác-giả đã viết: “Bầu Cử Tổng Thống Năm 1961” và kể chuyện mình ra ứng-cử tổng-thống tranh với đương-kim Tổng-Thống Diệm.

■ Trong cuốn “Việt Nam Niên Biểu 1939-1975”, ở trang 221, tác-giả Chính Đạo đã ghi: “23/4/1961: SÀI-GÒN: Chính thức công bố kết quả bầu cử Tổng thống ngày 9/4/1961... Tại Sài-Gòn, Diệm chỉ được 65% phiếu.”

Các nguồn sau đây cũng cho thấy là cuộc bầu-cử tổng-thống Đệ-Nhật VNCH nhiệm-kỳ II xảy ra vào năm 1961:

■http://vi.wikipedia.org/wiki/:

Bầu cử Tổng thống năm 1961

Tháng Tư năm 1961 Việt Nam Cộng hòa mở cuộc bầu cử tổng thống. Ba ứng cử viên chính nhập cuộc là Ngô Đình Diệm, Nguyễn Đình Quát, và Hồ Nhựt Tân. Kết quả với 75% cử tri đi bầu là liên danh Ngô Đình Diệm-Nguyễn Ngọc Thơ tái đắc cử với 88% số phiếu; liên danh Hồ Nhựt Tân-Nguyễn Thế Truyền 7%; và Nguyễn Đình Quát-Nguyễn Thành Phương 4%.[61]

Quốc gia Việt Nam tổ chức bầu cử Quốc hội ... ngày 28 tháng 4 năm 1961

Việt Nam Cộng hòa – Wikipedia tiếng Việt :

... Quốc gia Việt Nam tổ chức bầu cử Quốc hội ... ngày 28 tháng 4 năm 1961 ... cả các đời tổng thống Việt Nam Cộng hòa, ...

vi.wikipedia.org/wiki/VNCH - Cached

http://nam64.multiply.com/journal/item/3249/3249?&show_interstitial=1&u=%2Fjournal%2Fitem :

Saigon 1961 - Bầu cử Tổng Thống (hình ảnh xưa)

Thêm một bằng-chứng cụ-thể là bức áp-phích vĩ-đại dưới đây [KẾT QUẢ TẠM THỜI CUỘC BẨU-CỬ TỔNG-THỐNG VÀ PHÓ TỔNG-THỐNG nhiệm-kỳ II], có ghi rõ: NHIỆM KỲ 1961-1966

Vậy là các tác-giả Song Lê, Nguyễn Văn Minh, Huỳnh Văn Lang, Bảo Mai, Nguyễn Vy-Khanh... hầu như đều dựa vào lời kể của cựu sĩ-quan tùy-viên Lê Châu Lộc và đều viết sai Sự Thật về nhiệm-kỳ II của TT Diệm.

Một ngày “trọng đại” như thế mà còn viết sai thì nói gì các chuyện khác.

B / Tổng-Thống Ngô Đình Diệm được giải Magsaysay vào năm nào?

1- Theo tác-giả Song Lê kể lời của Ông Lê Châu Lộc thì: “Vào đầu năm 1962, sau cuộc bầu cử Tổng Thống nhiệm kỳ II thành công...”

2- Theo các tác-giả Lê Châu Lộc (qua Nguyễn Văn Minh), Huỳnh Văn Lang, Bảo Mai, cùng các nhà-mạng (website) “vinh danh QLVNCH” và “Vietland” thì: “năm 1959 Tổng Thống đã dành tiền thưởng...”

3- Vậy thì Tổng-Thống Diệm được Giải Magsaysay và biếu số tiền ấy cho Đức Đạt-Lai Lạt-Ma vào năm 1962 hay năm 1959? Xin xem Sự Thật về vụ này trong bài “Tôi Đi Tìm Sự Thật”. (Xem Phần IV ở dưới)

C / Giải Magsaysay ấy là bao nhiêu tiền?

1- Theo Ông Lê Châu Lộc (qua Ông Nguyễn Văn Minh và tác-giả Song Lê), các nhà-mạng VDQLVNCH và Vietland thì là 10,000 USD.

2- Theo Ông Huỳnh Văn Lang (qua Ông Nguyễn Văn Minh), các tác-giả Bảo Mai và Nguyễn Vy-Khanh thì là 15,000 USD.

3- Vậy số tiền ấy là 10,000 hay là 15,000 USD? Xin xem Sự Thật về vụ này trong bài “Tôi Đi Tìm Sự Thật” (Xem Phần IV ở dưới)

IV - TÔI ĐI TÌM SỰ THẬT

Tôi tra-cứu nhiều nguồn tài-liệu, thấy trong Từ-Điển Bách-Khoa Wikipedia có danh-sách các vị được Giải Lãnh-Đạo Magsaysay từ năm thành-lập 1957 (phát Giải từ năm 1958) trở về sau :[Nguồn: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Ramon_Magsaysay_Award_winners ]

■ Như vậy, rõ-ràng trong thời Đệ-Nhất Việt-Nam Cộng-Hòa (1956-1963), không có người Việt-Nam nào được giải, nhất là giải về Lãnh-Đạo Chính-Quyền.

■ Mãi đến sau ngày Cách-Mạng 1-11-1963 mới có người Việt-Nam được giải:

- Về Phục-Vụ Quần-Chúng thì có Linh-Mục Augustine Nguyễn Lạc Hóa của Việt-Nam Cộng-Hòa được giải vào năm 1964.

- Về Báo-Chí, Văn-Chương, và Nghệ-Thuật Truyền-Thông Sáng-Tạo thì có Giáo-Sư Tôn Thất Thiện của Việt-Nam được giải vào năm 1968 (nhưng họ gắn nhầm vào mục quốc-tịch của Ông Tôn Thất Thiện lá cờ nền đỏ sao vàng của CSVN):

Tôi [Lê Xuân Nhuận] đã chỉnh lại cho đúng: nhân-vật được Giải Lãnh-Đạo Magsaysay (Nobel của Á-Châu) năm 1968 là công-dân của Việt-Nam Cộng-Hòa (Nam Việt-Nam):

■ Riêng về Đức Đạt-Lai Lạt-Ma của Tây-Tạng (Tây-Tạng [Tibet] đã bị Cộng-Sản Trung-Hoa xâm-chiếm từ năm 1951 và Ngài đã phải lưu-vong từ năm 1959), tài-liệu liên-hệ ghi rõ là Ngài đã được Giải Magsaysay về Lãnh-Đạo Quần-Chúng vào năm 1959.

Đức Dalai Lama

Đức Đạt Lai Lạt Ma.
Ảnh: http://inthecapital.com

Giải này mỗi năm chỉ chọn một người cho mỗi lãnh-vực; vậy thì, trong năm 1959 (như các tác-giả Lê Châu Lộc [qua Nguyễn Văn Minh], Huỳnh Văn Lang, Bảo Mai, cùng các nhà-mạng “vinh danh QLVNCH” và “Vietland” đã đề-cập) đã có Đức Đạt-Lai Lạt-Ma và nhiều người khác nhận rồi, không thấy có tên Tổng-Thống Ngô Đình Diệm.

■ Còn về năm 1962 (theo Ông Lê Châu Lộc [qua tác-giả Song Lê]) thì năm đó cũng đã có nhiều người khác lãnh rổi, mà không có tên của người Việt-Nam nào.

Giải Magsaysay có giá-trị ở tầm-vóc quốc-tế, và vẫn tồn-tại cho đến ngày nay.

Linh-Mục Nguyễn Lạc Hóa cũng như Giáo-Sư Tôn Thất Thiện dù sao cũng còn thấp cấp hơn tổng-thống một nước Cộng-Hòa. Nếu Tổng-Thống Ngô Đình Diệm mà thật-sự đã có nhận Giải ấy thì, trong danh-sách phổ-biến chính-thức và công-khai, không ai có thể quên ghi tên ông, là danh-tánh của một Nguyên-Thủ Quốc-Gia.

V - KẾT-LUẬN

Cứ theo các “tài-liệu” đã được phổ-biến rộng-rãi lâu nay mà tôi đã trích dẫn trên, thì:

http://fineartamerica.com/featured/ngo-dinh-diem-1901-1963-the-first-everett.html1. Tổng-Thống Ngô Đình Diệm đã trả lời “một vị Thượng Tọa” tại “một ngôi chùa nọ”:

“Đức Đạt Lại Lạt Ma vừa rời Tây Tạng lưu vong, bôn ba cực khổ ở Nepal và miền Bắc Ấn Độ. Tôi được tin rất thương xót, nên sẵn có số tiền vừa nhận được của Viện Magsaysay thưởng cho một vị lãnh đạo xuất sắc trong năm của miền Á Châu Tụ Do, tôi vội vã gởi Ngài để chi dùng khi gặp nạn...” (Trích lời của Ông Lê Châu Lộc, qua Ông Song Lê)

2. Tổng-Thống Ngô Đình Diệm đã trả lời “Thượng Tọa trụ trì” tại “một Ngôi chùa nọ”:

Tôi nhận được giải thưởng Leadership Magsaysay 10.000 đô la... Gặp lúc Đức Đạt Lai Lạt Ma... đang gặp hoạn nạn... Tôi có nhờ Thủ Tướng Nerhu chuyển số tiền này cho ngài, nhưng ông khước từ, có lẽ ông ngại mất lòng Trung cộng, nên tôi đã phải tìm đường khác chuyển số tiền cho ngài...” (Trích lời Ông Lê Châu Lộc, qua Ông Nguyễn Văn Minh)

3. Tổng-thống Ngô Đình Diệm đã cho Ông Huỳnh Văn Lang biết là [Tổng Thống Diệm]đã gửi qua New Delhi, bảo Ông Đỗ Vạn Lý đang làm Tổng Lãnh Sự, tìm thể gửi tặng Đức Dalai Lama Tây Tạng đang tỵ nạn ở Ấn Độ...” (Trích từ hồi-ký Nhân Chứng Một Chế Độ của Ông Huỳnh Văn Lang)

4. Tổng-Thống Ngô Đình Diệm đã trả lời “Thượng Tọa Thích Thiện Hòa” tại “Chùa Ấn Quang” [về việc đã tặng Đức Đạt Lai Lạt Ma một số tiền lớn]:

Tôi có nhận được Giải thưởng Leadership Magasaysay 15.000 đô la, (giải thưởng dành cho người lãnh đạo xuất sắc tại Á Châu)... Gặp lúc này, Đức Đạt Lai Lạt Ma... đang gặp nạn, phải sống lưu vong, cần nhiều sự giúp đỡ...” (Trích từ nhà-mạng của Bảo Mai)

5. Khi thì Tổng-Thống Ngô Đình Diệm nói là 10.000 đô la, lúc thì ông nói là 15.000 đô la.

Cũng thế, về sau, khi kể lại chuyện này, mỗi người lại tả một cảnh, một cách, một thời-điểm, một ngân-khoản khác nhau .... Sự thật chỉ có một mà 5 người lại kể 5 cách khác nhau, vậy thì ít nhất phải có 4 người nói dối ! Hoặc nói dối cả … 5 người.

Kết-luận: Không trúng Giải mà nhận là có trúng Giải (dựa hơi việc làm tốt đẹp của người khác), là dối-trá. Dối-trá về cả một giải thưởng quốc-tế, về cả một nhân-vật lãnh-đạo Phật-Giáo ngoại-quốc (cố ý tỏ ra là ngay Phật-Giáo ngoài nước mà mình cũng còn ủng-hộ huống gì Phật-Giáo trong nước), là có gian-ý.

««(SH - Xem thêm Phụ Lục tác giả mới thêm ở dưới bài để xác minh sự kiện) »»

Vậy là: TỔNG-THỐNG NGÔ ĐÌNH DIỆM GIAN+DỐI

LÊ XUÂN NHUẬN

[Nguồn: http://lexuannhuan.tripod.com/GianDoi.html]

Kết-luận bổ túc của blog Nam Giao:

■ Nếu các ông Lê Châu Lộc, Huỳnh Văn Lang và những người trích lại (như các ông Song Lê, Nguyễn Văn Minh, Bảo Mai, Nguyễn Vy Khanh) mà thuật lại trung thực thì chính ông Diệm phạm hai tội dối trá:

- Thứ nhất, ông Diệm không trúng giải mà dối trá nói có trúng giải thưởng Magsaysay;

- Thứ nhì, ông Diệm không gửi tiền mà lợi dụng tên tuổi của Đức Dạt Lai Lạt Ma để dối trá với các sư Phật giáo rằng mình thân thiện và giúp đở Phật giáo.

■ Còn nếu quả thật ông Diệm không trúng giải Magsaysay cũng chẳng tặng tiền cho Đức Đại Lai Lạt Ma thì hai ông Lê Châu Lộc và Huỳnh Văn Lang và những người trích lại (như các ông Song Lê, Nguyễn Văn Minh, Bảo Mai, Nguyễn Vy Khanh) chính là những kẻ dối trá, lợi dụng tên tuổi của thủ tướng Nehru, Tổng Lãnh sự Đỗ Vạn Lý, Thượng tọa Thích Thiện Hoa để ngụy tạo lịch sử, lừa dối độc giả và biến ông Diệm thành kẻ gian dối.

■ Nhưng dù là trường hợp nào chăng nữa thì qua “chuyện” nầy, ta rút ra được hai điều:

- Ông Diệm quả thật đã kỳ thị Phật giáo trong thời gian ông chấp chánh thì các “sử gia” hoài Ngô sau nầy mới phải lừa dối độc giả để ngụy tạo ra điều ngược lại hầu biện hộ cho ông.

- Đọc các tài liệu hay “hồi ký” của dư dảng hoài Ngô thì phải cẩn thận. Không tin họ được !

[Nguồn: http://hoangnamgiao.blogspot.com/2013/03/su-that-vegiai-thuong-magsaysay-tong.html ]

_______________

Đã đăng ở các nơi:

- http://lexuannhuan.tripod.com/GianDoi.html; và http://lexuannhuan.tripod.com/Magsaysay.html

- http://giaodiemonline.com/2013/03/suthat.htm; và http://hoangnamgiao.blogspot.com/2013/03/su-that-vegiai-thuong-magsaysay-tong.html

Đề nghị của sachhiem.net:

Sau đây là những cơ quan liên hệ. Bạn đọc nào muốn làm sáng tỏ thêm vấn đề, có thể liên lạc để chắc chắn về kết luận trong bài viết của tác giả Lê Xuân Nhuận:

1. Viết thư cho Tổ Chức Giải Thưởng Ramon Magsaysay (địa chỉ gửi thư, điện thoại liên lạc được đăng dưới đây) xin xác nhận xem trong hồ sơ lưu trữ của văn phòng có tên Ngô Đình Diệm nhận được giải nào của tổ chức trong thời gian ông Diệm còn sống (trước tháng 11, năm 1963) hay không.

2. Viết thư thẳng đến Đức Đạt Lai Lạt Ma (địa chỉ và điện thoại liên lạc như dưới đây) để xin xác nhận có số tiền nào của cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm gửi tặng Ngài hay văn phòng của Ngài bằng bất cứ phương tiện nào hay không.

Chúc may mắn.

_____________

Ramon Magsaysay Award Foundation:

http://www.rmaf.org.ph/

Ramon Magsaysay Award Foundation Ground Floor, Ramon Magsaysay Center 1680 Roxas Boulevard, Manila, Philippines P.O. Box 3350, Manila

Tel nos. (632) 521-3166 to 85 Fax no. (632) 521-8105

Email: rmaf@rmaf.org.ph for general inquiries

His Holyness The 14th Dalai Lama of Tibet

Website: http://www.dalailama.com

Mailing address: The Office of His Holiness the Dalai Lama Thekchen Choeling

P.O. McLeod Ganj Dharamsala Himachal Pradesh (H.P.)

176219 India

Telephone: 91 1892 221343 91 1892 221879

Fax: 91 1892 221813

Office: ohhdl@dalailama.com

Phụ Lục

CHUNG-KẾT

Tôi đã liên-lạc với Tổ-Chức "RAMON MAGSAYSAY AWARD FOUNDATION" (Quỹ Tài-Trợ Giải Lãnh-Đạo Ramon Magsaysay) ở Phi-Luật-Tân thì được vị Chù-Tịch là Bà Carmencita T. Abella phúc-đáp bằng văn-thư sau đây:

http://lexuannhuan.tripod.com/MagsaysayNoDiem.jpg

Tạm dịch:
QUỸ TÀI-TRỢ GIẢI LÃNH-ĐẠO RAMONMAGSAYSAY
Ngày 4 tháng 7 năm 2013

Kính gửi Ông Nhuận Xuân Lê
. . . .

Thưa Ông Lê,

Chúng tôi đã nhận được thư của ông hỏi xem cố Ngô Đình Diệm, cựu tổng-thống của Việt Nam từ năm 1955 đến năm 1963, có được cấp Giải Lãnh-Đạo Ramon Magsaysay hay không.

Xin trả lời để ông biết là cựu Tổng-Thống Diệm không phải là một nhân-vật được cấp Giải này. Ông vui lòng dò tìm trong danh-sách đầy-đủ các vị được cấp Giải này từ năm 1958 cho đến năm 2012 tại trang mạng http://www.rmaf.org.ph.

Cám ơn ông và mong là thư phúc-đáp này đã làm sáng tỏ mọi việc.

Kính thư,

CARMENCITA T. ABELLA
Chủ-Tịch
Các bài cùng tác giả

▪ 2013-06-08 - Ngô Đình Diệm - Lê Xuân Nhuận -
▪ 2013-06-08 - Ông Ngô Đình Diệm Biết Làm Thơ? - Lê Xuân Nhuận -
▪ 2013-06-08 - Lại "Chín Năm Bên Cạnh TT Ngô Đình Diệm"! - Lê Xuân Nhuận -
▪ 2013-06-08 - Ấp Chiến Lược - Lê Xuân Nhuận -
▪ 2013-06-08 - Tổng hợp của Đảng Cần Lao - Lê Xuân Nhuận -
▪ 2013-06-08 - Johnson gọi Diệm là “Thằng Nhãi” - Lê Xuân Nhuận -
▪ 2013-06-08 - Ông Bà Ngô Đình Nhu Dưới Mắt Người Đời - Lê Xuân Nhuận -
▪ 2013-06-08 - Đọc bài viết của Ông Tôn Thất Thiện - Lê Xuân Nhuận -
▪ 2013-03-19 - Sự Thật Về Giải Thưởng Magsaysay Và Tổng-Thống Ngô Đình Diệm - Lê Xuân Nhuận -
▪ 2013-06-08 - Phụ Đề Trong Đoạn Video: Ý-Nghĩa Cuộc Tự-Thiêu Của Thượng-Tọa Thích Quảng Đức - Lê Xuân Nhuận -
▪ 2013-08-06 - Ông Bà Ngô Đình Nhu Dưới Mắt Người Đời - Lê Xuân Nhuận -
▪ 2014-04-16 - Phong-Trào Chống Tham-Nhũng - Tóm Lược Sử Liệu Bức Tử VNCH - Lê Xuân Nhuận -
▪ 2014-10-18 - Tổng-Thống Ngô Đình Diệm Tặng Gạo Cho Dân Tây-Tạng Tị-Nạn - Lê Xuân Nhuận -
▪ 2015-03-11 - Ai Giúp Cộng Sản Đánh Đổ Việt Nam Cộng Hòa? - Lê Xuân Nhuận -
▪ 2016-06-16 - Đào Minh Quân - Ông Là Ai? - Lê Xuân Nhuận -

▪ ▪